Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
Godt klassefællesskab forebygger hovedpine
Af: Trine Vinther Larsen
Der er både en dårlig og en god nyhed i den nye nationale trivselsmåling blandt danske skoleelever i 4.-9. klasse. Den dårlige er, at næsten hver femte elev ’meget tit’ eller ’tit’ har hovedpine. Den gode er, at et godt klassefællesskab virker forebyggende på hovedpinerne. Blandt elever, der svarer positivt på trivselsspørgsmål som: ’Er du glad for din klasse?’ og ’Andre elever accepterer mig, som jeg er’, er der nemlig markant lavere forekomst af hovedpine, end blandt eleverne, der svarer ’nej’ på spørgsmålene. Der er stillet fire spørgsmål om oplevelsen af fællesskab, og jo flere positive svar, jo mindre oplevelse af hovedpine, viser undersøgelsen. Børnesundhedsforsker Bjørn Holstein fra Statens Institut for Folkesundhed har fundet sammenhængen og tolker resultatet positivt.
»De skoler, som stimulerer fællesskabet blandt eleverne, er med til at forebygge hovedpine og fremme trivsel og læring. Og her ved vi fra studier, at den danske folkeskole er dygtig til at skabe fællesskab blandt eleverne,« siger han.
Ikke mindst pædagoger i skolen arbejder med at opbygge klassefællesskaber og gennemføre trivselsforløb i både skole og SFO.