Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FROKOSTORDNINGER. Økoinstitutioner boomer
Af: Mikkel Prytz
Antallet af daginstitutioner med økologisk mad er mere end fordoblet på knap et år.
23. marts i år var der 445 institutioner med Det Økologiske Spisemærke, hvorimod tallet var 208 i april året før.
»Jeg er glad for, at det går hurtigt med at få mere økologi ind i børneinstitutionerne. Når institutionerne lægger om til økologi, så kommer der som regel flere af sæsonens friske råvarer og flere grøntsager i køkkenerne. Så jeg tror på, at børnene får en bedre forståelse for madens vej fra gård til gaffel, og det giver sundere og bedre måltider i de danske institutioner,« lyder det fra minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Dan Jørgensen (S).
Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret økologimærke for eksempelvis børneinstitutioner. Mærket, enten i guld, sølv eller bronze, viser, hvor stor en andel økologiske råvarer, der anvendes på spisestedet.

Det frie valg lever
Det er mest almindeligt, at der i en kommune både er en institutionstakst med mad inkluderet i prisen og en takst uden mad. Kun 25 procent af landets vuggestuebørn og 4 procent af børnehavebørnene bor i en kommune, der alene har en institutionstakst inklusive frokostordning. Det viser en rundspørge blandt landets kommuner foretaget af Bureau 2000.

Tilfredse forældre
Forældre er tilfredse med frokostordningerne i deres børns institutioner. I hvert fald hvis man skal tro en stikprøve foretaget blandt forældre til børn i daginstitutioner med frokostordninger. Den er blevet foretaget i forbindelse med projekt FRIDA. 89 % af de forældre, der besvarede et spørgeskema om emnet, gav udtryk for, at de enten var tilfredse eller meget tilfredse med frokostmåltidet. Kun 2 % var utilfredse.

Ingen mad efter frokost
Et stykke frugt eller en bolle om eftermiddagen er fast kost i flertallet af danske institutioner, men i knap hver tredje institution er der intet mad at hente efter frokosttid, fremgår det af Bureau 2000’s rundspørge blandt institutioner. Det kan betyde, at børnene ikke får noget at spise fra kl. 11 til i værste fald kl. 17 ved afhentningstid, hvis deres forældre ikke har givet dem frugt med til eftermiddagstimerne.