Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Kom med Mette og Rikke i praktik
Pædagogstuderende Mette Sørensen og hendes vejleder Rikke Schmidt har skrevet dagbog i fire uger. Den deler de nu med Børn&Unges læsere.
Af: Cæcilie Kallehave Jensen
UGE 7: VINTERFERIE

Mette: Ugen står på vinterferie for mange børn. Planlægningen er derfor foregået i samarbejde med alle tre stuer. Inden ugen startede, håbede jeg, at jeg kunne tage en gruppe børn med i skoven – og det fik jeg lov til med fire børn. Mit fokus var, at jeg skulle danne bedre relationer til børnene på de andre stuer. Det var en god uge, hvor der var plads til at fordybe sig i små grupper. Jeg har lært mine kollegaer fra de andre stuer bedre at kende, både personligt og fagligt. Det har givet gode og faglige diskussioner. Jeg har også aftalt en tur ud af huset i foråret med en pædagog fra en anden stue, da vi begge har en interesse for udeliv. I løbet af ugen har vi haft mulighed for at gribe børnenes initiativer og fordybe os i leg og huler. Selvfølgelig var der små udfordringer, fordi vi skulle indgå i rutiner på tværs af stuerne, men det er et vilkår i den pædagogiske praksis.

Rikke: Ugen er svær at planlægge, fordi mange holder ferie. Jeg er kun i børnehaven to af ugens dage, hvor vi også skal have vejledning, da vi ikke havde det i sidste uge på grund af sygdom. Desværre måtte vi aflyse vejledningen om fredagen, da jeg skulle til begravelse. Det betyder, at vi ikke har haft vejledning i to uger, og det er ikke så godt. Vi fik heldigvis en rigtig god snak torsdag og fredag, da der var få børn. Generelt har Mette været nysgerrig på at få etableret en relation til børn og kolleger på tværs af stuerne – det var dejligt at se! Overordnet levede ugen op til mine forventninger som pædagog og vejleder. Det var en uge, som gav anledning til en helt anden dynamik i børnegruppen. Det gav os mulighed for at indtage en mere iagttagende rolle og se, hvad børnene er optaget af.

UGE 8: MEDSPILLER

Mette: Der er aktiviteter hver formiddag, som vi har planlagt. Jeg skal starte et nyt forløb, og vi skal have fokus på ’Fri for mobberi’. Torsdag er udedag for hele institutionen – det glæder jeg mig til. Det er fedt, at mine kolleger stoler på mig og lader mig udfolde mine projekter, så det endte med at blive en virkelig god uge. Jeg fik startet mit innovationsforløb med væsentlige begreber, som læner sig op ad mine kompetenceforløb, og mit musikforløb blev afsluttet. Derudover blev mine idéer til udedage taget godt imod, og jeg var 100 procent en del af planlægning og udførelsen. Der har været plads til mine idéer, og jeg har følt mig som en medspiller på lige fod med mine stuekollegaer.

Rikke: I denne uge skal vi arbejde videre med ’Fri for mobberi’, vi skal have udedag, Mette skal fortsætte sit musikforløb, og vi skal arbejde med børneperspektiver. Der er afsat tid til vejledning tirsdag. Der var planlagt en masse, og generelt var det en god uge, hvor vi alle var på stuen stort set hele tiden udover onsdag, da jeg var på uddannelse. Mandag indebar stor gensynsglæde for børnene, så vi satte ikke gang i så meget, hvilket gav os mulighed for at vende nogle ting, hvor Mette bød ind med iagttagelser, refleksioner og forslag. Udedagen gik super godt. Med tydelig stemmeføring og kropssprog fik Mette fanget børnenes opmærksomhed til et forsøg med en ’vulkan-cola’. Vi havde vejledning, hvor vi kom omkring personalemøde, upåagtet pædagogik, børneperspektiver og BUPL’s etiske grundlag.

UGE 9: SKRAPPESTEMMEN I SPIL

Mette: Ugen byder på kreadag, fastelavn, stuemøde og personalemøde, hvor vi skal diskutere den styrkede læreplan, og jeg skal fortælle om mit arbejde. Tirsdag skulle jeg være alene på stuen med en vikar – det var jeg lidt spændt på, men det gik superfint. Det er rart at få sådan en oplevelse med i rygsækken. Det var en god uge, hvor vi spiste madpakker i solen og havde spændende møder. Jeg havde en træls oplevelse med to børn, hvor jeg måtte bruge min ’skrappestemme’ – en situation, som jeg kunne tale med både Rikke og min anden stuepædagog om. Personalemødet gik godt, men jeg kan godt mærke, at jeg har arbejdet meget med den styrkede pædagogiske læreplan i forbindelse med moduler og eksamener på studiet. Derfor ligger dens sprog anderledes inkorporeret i mig end i mine kollegaer. Vi talte om mine projekter, som blev rost. Ugen sluttede med en vellykket fastelavnsfest. Man skal huske at trække vejret dybt ned i maven, for der er bare et ekstrahøjt støjniveau på sådan en dag.

Rikke: Ugen bliver lidt presset, da jeg skal til en del møder. Ellers kommer den til at stå på fastelavn og et stuemøde, hvor jeg forventer, at Mette byder ind med tanker, praksisfortællinger, observationer og idéer. Mette skulle for første gang være alene på stuen med en vikar, men det gik godt. Derudover havde vi personalemøde, hvor hun selvsikkert fortalte om projekter, og vi fik diskuteret en masse faglige problemstillinger. Vi har brugt en del tid på at forberede fastelavn, hvor Mette malede tønder, og jeg tegnede påskeliljer. Mette havde en enormt god struktur på sin aktivitet. Vi nåede også vejledning, hvor jeg fik tænkt over egen praksis. Vi havde et fint stuemøde med vores leder, hvor Mette indgik i den faglige diskussion. Ugen sluttede med fastelavn. Her påtog Mette sig et stort ansvar. Det var en rigtig god oplevelse.

UGE 10: MANGE BOLDE I LUFTEN

Mette: Jeg skal på Aros med en gruppe, lave fokusgruppeinterview med en gruppe børn, hvilket er mit nyeste projekt, og derudover skal jeg i køkkenet med børnene, hvilket ofte giver gode samtaler. Vi skal også holde udedag, og jeg skal i skoven med en børnegruppe. Ugen startede ikke helt planmæssigt, da vi måtte aflyse Aros-turen, da vi ikke havde fået orienteret forældrene, og vi var ikke helt på toppen. Derfor gik vi i værkstedet og malede en figur, og vi fik en god snak om projektet. Inden mandagens samling sang børnene sange fra mit musikforløb – dejligt at se, at vi giver dem en kultur for samvær gennem musik og dans. Onsdag var lidt hektisk. Jeg mødte tidligt og åbnede stuen, men derefter gik vi i køkkenet, og så havde vi besøg af en motorikpædagog og en fotograf fra Børn&Unge. Vi nåede vejledning, hvor vi evaluerede mit musikforløb, så det var en spændende dag! Resten af ugen var vi meget ude og talte blandt andet med de store børn om at gå ’pænt’ på tur. Ugen sluttede med en dejlig skovtur med en stuepædagog fra en anden stue.

Rikke: Mandag var stille, og jeg delte nogle oplevelser med Mette fra den forgangne uge. Tirsdag fik Mette mulighed for at tale om indretning af et lille rum på stuen med tre piger. Vi havde mange i bolde i luften onsdag med besøg af Børn&Unges fotograf, køkkendag, besøg af motorikvejleder og vejledning. Vejledningen gik fint med snak om Mettes musikforløb, kompetencesti og fokus på den sidste del af praktikken. Der er sket rigtig meget med hende siden praktikstart – hun har fået mange ting med i rygsækken, som hun benytter. Om torsdagen var vi på tur, hvor de ældste skulle holde de yngste i hånden, og vi skulle lære dem at gå på række og om trafik. Fredag fortsatte ude, hvor Mette havde arrangeret en skovtur med en pædagog fra en anden stue. Dejligt at opleve, at hun trives og selv tager beslutninger.