Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 03
TEMA: INKLUSION
Glæden kom tilbage

Bid og spark er blevet afløst af leg og latter i familien Jensens liv. Deres fireårige søn havde alvorlige adfærdsproblemer, men efter en vellykket inklusionsindsats i drengens børnehave Skovlinden er det lykkedes at få trivslen tilbage i hele familien. I Skovlinden i Svendborg er inklusion ikke bare et modeord. Her har personalet haft held til at udvikle metoder, så alle børn kan fungere sammen til trods for forskelle. Sådan er det langtfra alle steder.
Af: Gitte Rebsdorf