Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 16
TEMA. ÆLDREPÆDAGOGIK. Godt at vide
Af: Laura Philbert
Sådan kvalificerer du dig til at arbejde med ældre
På grunduddannelsen bliver der kun sjældent udbudt kurser, der beskæftiger sig med pædagogik inden for ældreområdet. Til gengæld kan man efteruddanne sig på en række af landets professionshøjskoler med en diplomuddannelse i ældrearbejde. Uddannelsen er et nyt initiativ, der sætter fokus på det tværfaglige arbejde omkring de ældre. Fokus ligger på ældres ressourcer og muligheder, og blandt modulerne er for eksempel ’Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv’ og ’Det aktive ældreliv – sundt og meningsfuldt’.

Følgende professionshøjskoler udbyder diplomuddannelsen i ældrearbejde:
•University College Syddanmark i samarbejde med •University College Lillebælt, •Professionshøjskolen Metropol og •VIA University College.

Løn og vilkår for pædagoger i ældresektoren
Som pædagog i ældresektoren er man ansat under ’Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger’, som BUPL, FOA og SL har indgået med Kommunernes Landsforening (KL).
Pædagoger, der arbejder i dagområdet i ældresektoren, har indtil for nylig hørt under ’Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.’, men er pr. 1. april 2013 blevet overflyttet til overenskomsten for særlige stillinger. De bevarer som en personlig ordning de vilkår, som er gældende pr. 31. marts 2013. Fremover vil alle pædagoger inden for ældreområdet blive ansat under overenskomsten for særlige stillinger.

Se forskellene på de to overenskomster for pædagogisk uddannet personale

Særlige stillinger
● Grundlønnen er 290.409 kroner (områdetillæg er ikke medregnet i beløbet).
● Eventuel lønstigning forhandles med arbejdsgiver.
● Det samlede pensionsbidrag udgør 14,72 procent (15,00 procent pr. 1. januar 2014).

Daginstitutioner og skolefritidsordninger
● Grundlønnen er 281.040 kroner (områdetillæg er ikke medregnet i beløbet).
● Garanti for lønstigning til 300.199 kroner efter seks år og op til 326.644 kroner efter 10 års arbejdserfaring (områdetillæg er ikke medregnet i beløbene).
● Det samlede pensionsbidrag for pædagoger/støttepædagoger og stedfortrædere/souschefer/afdelingsledere udgør 13,77 procent (13,98 procent pr. 1. januar 2014).

Kontakt din lokale fagforening for mere information

Sagt om pædagoger og ældre
Ældre Sagen
Ældre Sagen efterlyser flere pædagoger på plejehjemmene. Organisationen kritiserer kommunerne for ikke at efterleve servicelovens paragraf 81, der forpligter kommunerne til at tilbyde en særlig indsats til fysisk og psykisk svækkede. Formålet med indsatsen er blandt andet at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær og aktivitet. Ældre Sagen peger på, at kun få kommuner har ansat pædagoger, der netop ville kunne øge de ældre beboeres livskvalitet. Især de op mod 70 procent af plejehjemsbeboerne, som er demente, ville have godt af den pædagogiske tilgang, mener Ældre Sagen.
Ældrekommissionen
Ældrekommissionen fremlagde i februar 2012 en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke de ældres livskvalitet og selvbestemmelse, når de kommer på plejehjem. De peger blandt andet på flere aktiviteter for beboerne, inddragelse af beboerne i de daglige gøremål, og at medarbejderne skal hjælpe det sociale liv på plejehjemmene på vej. I kommissionens rapport bemærkes det, at nogle plejehjem også har ansat ’pædagogisk personale, der kan være med til at sætte fokus på, at medarbejdernes opgaver ikke kun er af pleje- og sundhedsfaglig karakter’.
Forskningen
En undersøgelse foretaget af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i forbindelse med Ældrekommissionens arbejde i 2012 viser, at ældre i plejeboliger er godt tilfredse med den praktiske pleje, men hver fjerde af de adspurgte ældre savner hjælp til social kontakt og aktiviteter. Rapporten, ’Omsorg og livskvalitet i plejeboligen’, konkluderer, at der er en alt for stor risiko for ensomhed og kedsomhed på plejehjemmene.

44.500 plejeboliger er der i Danmark
De er fordelt på 1.036 bebyggelser, hvoraf de fleste går under betegnelsen plejecentre. Derudover er der cirka 3.000 midlertidige plejehjemspladser, der i stor udstrækning bruges til aflastning af demente. Gennemsnitstiden for ophold på plejehjem er lidt over fire år, og gennemsnitsalderen for, hvornår en plejehjemsbeboer flytter ind, er 84,5 år.
Kilde: Kristeligt dagblad.