Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 20
BUPL MENER: Kongres i omskifteligt vej
Vi skal nemlig trække tråde direkte tilbage til maj, hvor 221 engagerede pædagoger var samlet en dag på Hotel Nyborg Strand.
Af: Birgitte Conradsen næstformand for BUPL
I næste uge holder BUPL sin 11. ordinære kongres. Det sker midt i en spændende tid, hvor vi som pædagoger skiftevis bliver udsat for mildt solskin og truende torden.
Siden sidste kongres har regeringen ladet 500 millioner kroner ekstra om året skinne på daginstitutionerne, hvilket vi kun kan være tilfredse med. Det er et klart signal om, at vores argumenter er blevet hørt. Kommunernes udmøntning lader som bekendt meget tilbage at ønske, og på kongressen vil det helt sikkert blive diskuteret, hvordan vi følger op på dén sag.
Vi holder også kongres på tærsklen til forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsten, og her er der tunge skyer i horisonten. Kommunernes Landsforening (KL) har valgt en benhård linje, som i kort form går ud på at presse den danske model, minimere dialogen og stække tillidsmandssystemet.
Det tordenvejr, KL’s chefforhandler har sendt ud over fagbevægelsen som optakt til forhandlingerne, vil helt sikkert også blive diskuteret flittigt på kongressen.
En stor del af kongressen består dog af et helt nyt element. Vi skal nemlig trække tråde direkte tilbage til maj, hvor 221 engagerede pædagoger var samlet en dag på Hotel Nyborg Strand. Anledningen var, at BUPL havde inviteret til workshop om ’Fremtidens pæda­gogiske arbejdsplads’ og de dilemmaer, vi kan se, når vi sammen kigger i krystalkuglen.
Når BUPL i næste uge samles igen på Nyborg Strand – denne gang til kongres – vil beskederne fra maj stadig være klart og tydeligt til stede i lokalet. På kongressen skal de delegerede nemlig tage direkte udgangspunkt i de input, vi tog med hjem fra mødet i maj. Ud fra dem skal vi udarbejde handleplaner, der skal føres ud i livet i den kommende kongresperiode.
Hvordan sikrer vi, at der både er ledelse på et højt strategisk niveau og ledelse helt tæt på? Hvordan styrker vi pædagogers og lederes position i de tværfaglige samarbejder, som fremtiden vil byde på endnu flere af? Hvordan bevares balancen mellem, at legen er børnenes egen og samtidig en væsentlig ingrediens i læring? Hvilke efter­uddannelser er nødvendige, og hvordan sikrer vi, at institutionerne får de fornødne ressourcer til at løfte inklusionsopgaven? 
Det er nogle af de spørgsmål, som kongressen skal behandle i store gruppearbejder, og det er en ny arbejdsform for kongressen. Jeg mener, at formen er helt rigtig. Normalt har vi politikere på forhånd forberedt forslag til kongressen om, hvad vi synes, der skal prioriteres de næste to år. Denne gang er processen begyndt direkte hos jer medlemmer, og det er nu en gang den største garanti for, at I vil opleve BUPL’s arbejde som relevant og vedkommende.
Uanset om der kommer mest sol eller torden i den kommende kongresperiode.