Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 09
Stjernestund. Børn kan bare det der med inklusion
Af: Trine Vinther Larsen
»I mellemgruppen med de 3-4-årige var der på stuen kommet en ny dreng fra Syrien. Vi talte med børnene om, at det er svært at starte et nyt sted og svært med et sprog, som ikke kan tales og forstås. Alle børnene på stuen fik til opgave at hjælpe den nye dreng med at få en forståelse af en hverdag i børnehaven.
På et tidspunkt vil tre piger en tur på legepladsen. De går forbi den nye dreng, kigger på ham, smiler, tager ham i hver sin hånd, finder hans skab, hjælper ham i jakken, lyner den, følges med ham ud på legepladsen, viser ham hvor cyklerne er parkeret, giver ham en, og alle fire begynder at cykle rundt på legepladsen. Drengen fra Syrien var et stort smil. Og det var pigerne også.«

Navn
Anne Mette Skjødt Petersen

Job
Pædagog i Børnehuset i Hirtshals