Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 13
Kulturen får et løft
I Børnehuset Valhalla i Ballerup ville pædagogerne udvikle den ene afdeling med en kulturprofil, men midlerne manglede. De har nu fået penge af BUPL's udviklingspulje, så de kan arbejde videre med at få udviklet ønsket om et atelier og få tilknyttet en huskunstner.
Af: Vibeke Bye Jensen
Penge er ikke alt, men de kan være ganske rare, hvis man vil noget med sin pædagogik. I Børnehuset Valhalla i Ballerup har arbejdet med at give de to afdelinger en naturprofil og en kulturprofil krævet et større udviklingsarbejde. Det er der ikke altid råd til i de snævre kommunale budgetter. Så i Valhalla er de glade for, at de har fået 80.000 kroner fra BUPL's udviklingspulje til at udvikle kulturprofilen.
"Vi har haft og vil få brug for inspiration og hjælp udefra til at blive klar over, hvad vi vil, og hvad der kan lade sig gøre i de rammer, vi har. Når overskriften er kultur, giver det ikke sig selv, hvad man skal putte ind i den profil, så det har vi dels selv diskuteret meget, og så har vi fået hjælp af forsker fra DPU Charlotte Ringmose og designer Susanne Staffeldt. Pengene skal gå til det videre arbejde, hvor vi skal have indrettet et atelier og til at få tilknyttet en huskunstner," fortæller børnehusleder Irene Videbæk Bendtsen.
I Valhalla blev de opmærksomme på, at det var muligt at søge hjælp til udviklingsprojekter, som pædagoger selv sætter i gang, i BUPL's udviklingspulje. At have fået pengene oplever de som et rygstød til deres arbejde med at udvikle pædagogikken i en tid, hvor der både er pres på økonomien og på pædagog­professionen, som skal vise, hvad den duer til.

Rum til kreativitet. Overalt i institutionen kan man se, at der allerede arbejdes meget med børnenes kreativitet på mange forskellige måder. Og selvom personalet selv havde lavet et stort forarbejde for at finde frem til, hvad de mere ville fylde ind i en kulturprofil, var der alligevel brug for hjælp fra andre faggrupper, der med nye øjne kunne se på mulighederne.
"Vi havde brug for Charlotte og Susanne for at få inspiration til, hvordan vi kunne tænke os indretningen, så det understøtter vores pædagogiske tanker. Da vi havde arbejdet med det på en uddannelsesdag, stod det klart for os, at vi gerne ville have indrettet et atelier, hvor materialerne var tilgængelige for børnene, og hvor pædagogerne kunne fordybe sig med børnene. Vi er optaget af læringsrum, og vi vil gerne finde ud af mere præcist, hvordan kreativitetsbegrebet kan få rum i vores hus," siger Irene Videbæk Bendtsen.
I afdelingen med kulturprofilen har de allerede arbejdet meget med kunst og har i flere omgange haft kunstnere til at udstille, så børn og voksne kunne lade sig inspirere.
Nicolai Wulff Hansen, leder af afdelingen, fortæller, at det har været fint og til stor inspiration for både pædagoger og børn.
"Men en huskunstner kan endnu bedre sætte noget i gang med børnene og give pædagogerne inspiration i forhold til materialer og metoder og til, hvordan vi får børnene inddraget i en kreativ proces. Grundtanken er også at arbejde videre med den funktionsopdeling af rummene, som vi allerede er begyndt på med en spisecafé. Det næste er et atelier, og senere vil vi gerne have et musikværksted. Men det er jo ikke meningen, at alting stopper, når huskunstneren ikke er her længere. Vi har pædagoger her, som virkelig brænder for kunst og kultur, det er jo også, derfor vi har valgt den her profil," siger han.

Rum uden forstyrrelser. Pædagogerne har været inspireret af et projekt i Køge, hvor hovedformålet var, at indretningen skal lægge op til det gode møde mellem børn og voksne og børnene imellem.
"Der er mange forstyrrelser i dagligdagen i en institution, og vi har et stort, dejligt alrum, hvor der er plads til rigtig mange aktiviteter med musik, sang og teater. Det er et dejligt rum at være i, men også et rum, som kan give mange forstyrrelser. Vores behov har været at få hjælp til, hvordan vi kan tænke os indretningen, så det lægger op til det gode møde," siger Irene Videbæk Bendtsen.
Nicolai Wulff Hansen mener, at det gode ved at få et funktionsrum, hvor det kreative og skabende kan udfolde sig, netop er, at der er mulighed for ikke at blive forstyrret midt i noget, man er optaget af.
"Et atelier giver en større mulighed for indlevelse og fordybelse, for man bliver ikke forstyrret af, at der også skal foregå andre ting. Efter at vi har indrettet spisecaféen, kan vi allerede se, at børnene bedre kan koncentrere sig. De får ikke det afbræk i akti­viteten eller legen, når der skal ryddes op ved spisetid. Samtidig giver roen i spisecaféen også mulighed for, at pædagogen får snakket med de børn, der sidder i fred og ro og spiser," siger han.

Det bliver sjovere nu. Det har ikke været vanskeligt at søge om penge i udviklingspuljen, mener Irene Videbæk Bendtsen.
"Ansøgningsskemaet lægger op til, hvad man skal skrive, så det var ikke så svært. Processen med at skulle skrive ned og få præciseret, hvad vi gerne ville have ud af de tanker, vi har gjort os, har været rigtig god. Og man kan jo søge hjælp i BUPL til ansøgningen, hvis man ikke kan finde ud af det," siger hun og anbefaler varmt andre at søge - både i BUPL og i andre puljer og fonde.
"I stedet for at se det som en forhindring for at udvikle sig, at budgetterne er så snævre, skal man se på de mange muligheder, der trods alt er for at få hjælp og støtte mange andre steder. Det bliver vi nødt til at gøre, hvis det stadig skal være muligt at se meningen med at arbejde inden for det her felt."
"Nu glæder vi os bare til at se, hvad vi kan få ud af det, vi har fået mulighed for at sætte i gang. Efter ferien tager vi fat på at få indrettet atelieret, og samtidig skal vi have huskunstneren ind, så hun kan råde os i forhold til tilgængeligheden af materialerne. Vi havde nok fået indrettet atelieret uden støtten fra BUPL, for det var ligesom besluttet, men det bliver bare meget sjovere nu. Jeg tror ikke, at vi havde haft råd til en huskunstner uden de penge, vi har fået, " siger Nicolai Wulff Hansen.

Info
Pengene venter på jer!
BUPL støtter stadig lokale pædagogiske udviklingsprojekter økonomisk. I 2011 og 2012 skal projekterne, der søges om i udviklingspuljen, ligge inden for BUPL's aktuelle satsningsområder, som er kreativitet og forebyggelse. Der er afsat 1,1 millioner kroner i hvert af de to år, og hvert projekt kan højst få 100.000 kroner. Næste ansøgningsfrist er 15. september 2011.
Formålet med udviklingspuljen er at støtte projekter i pædagogiske institutioner for at bidrage til styrkelse af pædagogprofessionen og arbejdet med børn og unge i praksis. BUPL ønsker især at støtte pædagogisk udvikling, det rækker ud over hverdagens grundlæggende arbejde, og som derfor kræver særlige, ekstra ressourcer. Kun BUPL's medlemmer kan søge, så det er bare med at komme i gang. Det er jeres penge, brug dem.