Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
Skolepædagog efter kurset. Jeg er blevet mere sikker i klassen
Over 2.000 skolepædagoger skal på diplomkursus i læreprocesser. Jan Hacke Halvorsen har taget kurset og glæder sig over et godt, men hårdt forløb.
Af: Steffen Hagemann
Da skolereformen kom til Hvalsø Skole, var pædagog Jan Hacke Halvorsen helt afklaret med de nye udfordringer, det ville give, når han skulle være mere i skolen og mindre i SFO’en.
»Jeg er gået til det med åbent sind og med glæde. Jeg vil gerne være en del af arbejdet med reformen,« siger Jan Hacke Halvorsen.
Men det var ikke alt ved de nye opgaver, der var lige let for ham.
»Jeg følte mig meget på udebane, når jeg stod i noget, der mindede om en undervisningssituation i klasselokalet. Det gjorde mig usikker – og dermed også børnene,« fortæller han.
Samtidig skulle børnene se Jan Hacke Halvorsen i en ny rolle.
»Børnene er vant til, at Jan er ham, man kan lege med, og ham, man kan slås med. Man kan det hele med ham. Og så står man pludselig i en situation, hvor man skal have ro og autoritet. Jeg har aldrig lært at undervise. Jeg har lært at lege,« siger han.

Mere sikker. Nu er det heldigvis anderledes. I foråret var han nemlig en af de første pædagoger, der kunne nyde godt af, at A.P. Møller Fonden har bevilliget 19 millioner kroner til kompetenceudvikling af pædagoger i folkeskolen.
Jan Hacke Halvorsen har deltaget i et pilotforløb på diplomkurset ’Pædagogfaglighed og læringsprocesser’ sammen med 14 andre pædagoger fra Lejre Kommune, som Hvalsø Skole ligger i. Også pædagoger fra Hjørring, Jammerbugt og Aalborg Kommuner har været på et lignende forløb.
Kurset skal opkvalificere pædagoger til skolearbejdet, og det har i hvert tilfælde virket for Jan Hacke Halvorsen.
»Jeg er blevet mere sikker, når jeg står i klassen. I stedet for at blive tosset over larm, så har jeg nu nogle værktøjer til at fange deres opmærk­somhed. Det virker bare at tage tuschen og lægge an til at skrive på tavlen. Så falder der ro over klassen,« siger han.
Tidligere greb han mere til skældud, når han skulle skabe ro i klassen, men den nye stil er både mere effektiv og skaber en bedre stemning. Som en pige ifølge Jan Hacke Halvorsen bemærkede: ’Det er dejligt, der er blevet mere ro i klassen’.
Hvortil han kun kunne svare: ’Ja, og så er jeg også fri for at blive så sur’.
Der har ikke kun stået klasserumsledelse på programmet. Jan Hacke Halvorsen og de andre kursister har også lært at planlægge og gennemføre undervisningsforløb.
»Det var noget, jeg var på udkig efter. Når man står i et klasselokale og har understøttende under­visning, så minder det meget om lærerarbejde,« siger han.
Lærerteamet, som han samarbejder med, har også bemærket, at Jan Hacke Halvorsen nu også kan byde ind, når undervisningen skal planlægges.
»Før kunne jeg bare sige, ’det er ikke mit bord’, når de diskuterede undervisningsforløb. Nu kan jeg snakke med,« siger han.

Hårdt og godt. Jan Hacke Halvorsen har været glad for studiet, selvom det har været hårdt. Kurset var presset sammen på knap tre måneder, og lektier skulle læses, og opgaver løses, mens arbejdet skulle passes.
Det korte forløb gav anledning til frustration på hele holdet.
»For kurset var så relevant og givende, at vi gerne ville have fordybet os lidt mere, end vi på grund af tidsmangel kunne. Det er ærgerligt, men også et godt tegn,« siger han.
Kurset blev afsluttet med eksamen før sommerferien. Jan Hacke Halvorsen glæder sig over et syvtal.
»Men det var lidt ærgerligt, at jeg skulle på ferie lige bagefter. Jeg ville gerne have set det, jeg har lært, udfolde sig, når jeg nu kan noget, som jeg ikke kunne før,« siger han.
Nu glæder han sig til at tage hul på det nye skoleår og for alvor få brugt den nye viden.
I alt 2.100 skolepædagoger skal frem til sommeren 2018 gennemføre diplommodulet ’Pædagogfaglighed og læreprocesser’. Allerede i dette efterår skal 597 pædagoger på kurset.