Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
TEMA: NYE EGENSKABER SØGES. Det personlige er svært at ændre. Kollegerne skal være skruet rigtigt sammen
Empati, nærvær, overblik, at være stabil og positiv er noget af det, pædagogerne i Børnehuset Ellekilde kræver af sig selv og fremtidige kolleger. Der er brug for de bedste.
Af: Vibeke Bye Jensen
De står ikke lige i en situation, hvor de skal ansætte nye pædagoger i i Børnehuset Ellekilde i Skovlunde, Ballerup Kommune.
Tværtimod måtte de for et år siden sige farvel til tre kolleger på grund af faldende børnetal. Men hvis de skulle, ville de teste ansøgernes empatiske evner og tjekke for en helt masse andre egenskaber, evner og kompetencer. Hverdagens skarpe krav og snævre rammer gør det nødvendigt at få det bedste af det bedste, siger de.
Trine Vedel, leder af børnehuset siger:
»Vi får ikke flere hænder og flere timer. Det ved vi godt. Og så må vi tænke på, hvordan man skal være skruet sammen som medarbejder for at kunne agere i den virkelighed, vi arbejder i,« siger hun.
Fordi de har brug for de bedste, har personalet arbejdet med en liste af nøgleord, som er de kompetencer, evner og værdier, som er vigtige for dem.
»Listen kan vi ikke kun bruge til ansættelsessamtaler, men også til MUS-samtaler, hvor vi kan snakke om, hvorvidt medarbejderne lever op til de nøgleord, vi har nedskrevet i fællesskab,« siger hun.
»Vi er jo altid interesseret i at højne niveauet, når vi ansætter nye medarbejdere. At få de bedst mulige kandidater,« siger Lisbeth Lund Jørgensen, pædagog i vuggestuen.
»Da vi blev nednormeret, blev vi færre uddannede. Det betyder, at vi har endnu mere brug for, at de kolleger, vi ansætter, kan være med til at trække læsset, tænke nye tanker og sætte dagsordenen for at holde fagligheden på et vist kvalitetsniveau. Vi er flere, der har været her i mange år, og vi har brug for, at nye kolleger kan inspirere os,« siger pædagog Susanne Rosenquist Harrris.

Screene for. Idéen til at sætte ord på de evner og egenskaber, der ønskes i institutionen, kom fra pædagogernes deltagelse i aktionslæringsprojektet ’Barnet i Centrum’. De blev provokeret af børneforsker Ole Henrik Hansen, der i pressen havde sagt, at det ikke kun handler om, hvor mange pædagoger, der er i institutionen, men også om, hvad de pædagoger indeholder.
»Det fik os til at kigge indad. For måske vil der være bedre nærvær, hvis vi er flere ansatte, men det kan også være, at uanset hvor mange pædagoger man propper ind på en stue, får man ikke mere nærvær og flere empatiske pædagoger, der evner at se børnene. Det affødte igen en snak om, hvad pædagoger skal kunne. For os ligger empati og psykisk stabilitet højt på listen,« siger Susanne Rosenquist Harris.
Derfor indgik pædagogerne i et udviklingsarbejde for at opfinde et screeningsværktøj, der i forbindelse med ansættelser finder de mest empatiske pædagoger. Værktøjet blev aldrig færdigudviklet i Ellekilde, men pædagogerne mener stadig, det er en god idé.
»Når vi har mere brug for at skærpe fokus på, hvad vi vil kigge efter hos en ansøger, må vi selvfølgelig stille nogle andre spørgsmål, end vi gjorde tidligere. Og gøre brug af modeller, der kan hjælpe os med det,« siger Trine Vedel.

Ordliste fra Ellekilde
Fordi en pædagog bruger sig selv meget i arbejdet, er det vigtigt, hvem hun er som person, mener pædagogerne i Ellekilde. De er helt bevidste om, at deres liste over ønskede kompetencer, evner og egenskaber går mere på det personlige end på det faglige. Det faglige kan læres. Det personlige kan der ikke ændres ved, og derfor er det vigtigt, at personen har de rette egenskaber i sig.

Nærvær
Empati
Overblik
Stabilitet
Loyalitet
Autenticitet
Positivitet
Anerkendelse
Evne til at undre sig
Evne til at samarbejde
Evne til at vise arbejdsglæde