Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
LEDER. Fusion styrker vores sammenhold
Af: Elisa Bergmann
Det var i sandhed en historisk dag, da de delegerede i FTF og LO den 13. april stemte ja til en fusion. Ja til en ny og slagkraftig hovedorganisation med 1.500.000 lønmodtagere i ryggen.
BUPL har under hele forløbet bakket op om fusionen, da vi mener, at det er helt afgørende, at vi rykker tættere sammen i fagbevægelsen. Ikke mindst i lyset af overenskomstforhandlingerne, hvor vi tydeligt har mærket, hvordan arbejdsgiverne bruger deres overmagt.
Det er klart en styrke at have én samlet organisation med både private og offentlige organisationer. Sådan skaber vi en bedre ramme for dialog og samarbejde om de udfordringer og problemer, vi har nu og får i fremtiden. Ikke kun som lønmodtagere, men også som borgere i et samfund med en stærk sammenhængskraft. Problemer, som vi har svært ved at løse som enkeltorganisationer, fordi det kræver store ressourcer, analysekraft og ikke mindst maksimal politisk indflydelse.
Det handler om de eskalerende udfordringer med arbejdsmiljø, ligestilling, ulighed, digitalisering, men der er mange andre fælles udfordringer. Senest har BUPL haft et tæt samarbejde med Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne om ligeløn, og der har vi været medlemmer af to forskellige hovedorganisationer. Nu kan vi arbejde videre i fællesskab under den samme organisation. Det er klart en fordel.
Det er heller ingen hemmelighed, at BUPL bakker op om, at vi på sigt får samlet alle landets pædagoger under en fælles paraply. For at styrke uddannelsen, den pædagogiske profession og for at stå stærkere over for politikerne.
Ved vores seneste kongres stemte vi klart ja til en fusion med vores kollegaer fra Socialpædagogerne. Det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning, men den hæmsko, at Socialpædagogerne har været organiseret i LO, er nu ryddet af vejen – og drømmen om, at vi kan varetage alle pædagogers interesse endnu bedre fremover, lever videre.
Vi har stadig ikke besluttet, hvad den nye organisation skal hedde. Jeg kunne godt tænke mig et navn, der signalerer sammenhold og solidaritet på tværs af faggrupper, på tværs af offentlige og private. Under OK 18 har vi set, hvordan flere privatansatte har bakket flot op om de offentligt ansatte. Vi skal vise den samme opbakning til de private.
Begge sektorer understøtter hinanden, og det skal ikke lykkes arbejdsgiverne at spille os ud mod hinanden.