Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 27
Tilfredse forældre efterlyser tid
Forældrene i Århus er glade for pædagogernes indsats. Hver fjerde er dog utilfreds med pædagogernes tid til det enkelte barn
Af: Mikkel Kamp
85 procent af de århusianske forældre er tilfredse med deres barns børnehave, vuggestue eller klubtilbud. For SFO'erne er tallet 80 procent. Det viser en tilfredshedsundersøgelse, som Århus Kommune har gennemført blandt forældrene. For alle institutionstyper er tilfredsheden vokset siden den seneste undersøgelse i 2007.
"Den stigende tilfredshed skyldes først og fremmest medarbejdernes indsats. Det er rigtig flot, at det er lykkedes at sikre så højt et tilfredshedsniveau i de enkelte tilbud. Medarbejdere og ledere rundt om på vores skoler og i dag- og fritidstilbud fortjener en kæmpe ros for det store arbejde, de gør i dagligdagen," siger Gert
Bjerregaard (V), rådmand for Børn og Unge.
Den udlægning bliver bekræftet i rapporten. Størstedelen af forældrene er tilfredse med pædagogernes indsats. Men forældrene er dog utilfredse med den tid, pædagogerne har til rådighed.
36 procent er utilfredse med pædagogernes tid til det enkelte barn i daginstitutionerne. I SFO'erne mener 27 procent, at barnet ikke er nok sammen med voksne.
Forældrene i Århus har også svaret på spørgsmål om den omstridte modulordning. Disse svar bliver offentliggjort i en særlig rapport inden kommunalvalget.