Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
JUL I A-KASSEN
I julen skal du være opmærksom på de særlige frister og regler. Læs mere her:
Af:
Få dine penge inden jul
Du kan udfylde og sende dit dagpengekort elektronisk. Det går meget hurtigere, og du sparer både tid og porto. Det gælder også andre ydelser fra a-kassen, for eksempel efterløn.
Du kan udfylde dit ydelseskort fra den sidste dag i udbetalingsperioden (den næstsidste søndag i måneden). I december kan ydelseskortet udfyldes fra den 16. december. Hvis du sender dit ydelseskort digitalt på www.bupl.dk/dda den 16. december 2012, er der størst chance for, at pengene er på din konto inden jul.
Julelukning på din arbejdsplads
Mange institutioner vælger at holde lukket mellem jul og nytår. Det kan betyde, at du ikke får løn for denne periode, fordi du forventes at holde tvungen ferie. En sådan lukning skal imidlertid varsles senest en måned før lukningen. Har din arbejdsgiver ikke givet dig dette varsel, skal du have løn for perioden. Hvis du ikke selv har optjent ferie, kan a-kassen måske hjælpe dig med at få dækket den tabte indkomst.
Optjent ferie
Hvis du har optjent ret til ferie hos en arbejdsgiver eller i a-kassen, skal du først bruge den optjente ferie i forbindelse med lukningen på arbejdspladsen. Hvis du har brugt alle dine feriedage, eller du ikke har optjent ret til ferie, så kan du søge om dagpenge fra a-kassen.
Er du fastansat?
Uanset om du skal tilmeldes jobcentret eller ej, skal du udfylde en ledighedserklæring og et dagpengekort og sende det til a-kassen for at få dagpenge ved lukning i forbindelse med jul og nytår. Ledighedserklæringen og dagpengekortet kan du finde på www.bupl.dk/dda. Du kan modtage dagpenge for de dage, hvor du er ’udelukket’ fra din arbejdsplads, og hvor du ikke modtager løn. A-kassen udbetaler ikke for helligdagene, fordi de indgår i månedslønnen.
Din arbejdsgiver skal ikke betale for første, anden og tredje ledighedsdag (G-dage) i forbindelse med kollektiv ferielukning, selvom du umiddelbart er ledig. Det skyldes, at en julelukning ikke anses for at være et arbejdsophør. På dagpengekortet skal du skrive ’0’ ud for de dage, hvor du ikke modtager løn på grund af lukningen. Du skal skrive arbejdstimer på ud for helligdagene, fordi du som fast månedslønnet får løn for disse dage.
Tilmelding i jobcentret
Hvis din arbejdsplads kun holder lukket mellem jul og nytår, det vil sige fra og med den 24. december og til og med den 1. januar 2013, så behøver du ikke melde dig ledig på jobcenteret for at få dagpenge. Det skal du kun, hvis du er timelønnet vikar, eller hvis din arbejdsplads holder lukket før jul og/eller efter nytår.
Du kan elektronisk tilmelde dig jobcentret på jobnet.dk, eller du kan møde personligt op i jobcentret. Her skal du være opmærksom på eventuel ferielukning mellem jul og nytår i jobcentrene. Bemærk, at det alene er under julelukning, du ikke behøver tilmelde dig jobcentret for at få dagpenge. Alle andre perioder, hvor du søger om dagpenge under kollektiv ferielukning, skal du være tilmeldt jobcentret. Det gælder for eksempel ferielukning omkring påsken.
Er du timelønnet vikar?
Hvis du er ansat som vikar på timeløn, er du ikke omfattet af reglerne om julelukning. Det betyder, at hvis du ikke skal møde på arbejde, fordi der er lukket i institutionen, er der tale om et arbejdsophør. Derfor skal du tilmeldes jobcentret, hvis du ikke allerede er tilmeldt. Du kan kun få dagpenge, hvis du står tilmeldt som ledig og til rådighed i jobcentret. Tilmeldingen kan ske elektronisk på jobnet.dk eller ved personligt fremmøde. Din arbejdsgiver skal betale for de tre første ledighedsdage (G-dage), hvis du har haft mindst 74 timers arbejde inden for de seneste 4 uger. Du skal selv gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du ved arbejdsophøret har ret til G-dage. I den forbindelse tæller helligdagene ikke som ledighedsdage. A-kassen kan udbetale dagpenge for helligdagene, hvis du ikke får løn for dem fra din arbejdsgiver.
Udbetaling af juledagpenge
Hvis du skal have dagpenge eller andre ydelser i forbindelse med julen, sker udbetalingen først ved udgangen af januar 2013. Ydelseskortet skal også først udfyldes og sendes i januar måned.

BUPL’s A-kasse ønsker dig en god jul og et godt nytår!