Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 13
Videospil skal fremdyrke nye ledere
Næsten halvdelen af landets offentlige ledere går på pension inden for de næste 10 år. For at lokke nye ledere til, lancerer Væksthus for Ledelse nu det interaktive videoværktøj 'Ledere der spirer'.
Af: Jesper Nørby
En stor del af de danske daginstitutionsledere går på pension i løbet af de næste 10 år. Når det sker, skal nye ledere overtage posterne. Men det kan være svært at finde nye ledere til at erstatte den enorme gruppe af afgående ledere.
Og det er ikke kun på daginstitutionsområdet, det offentlige kommer til at mangle ledere. Det vurderes, at der er brug for godt 20.000 nye ansigter til at erstatte de offentlige ledere, som går af i løbet af de næste 10 år.
For at give vejledning om livet som offentlig leder har Væksthus for Ledelse lavet ledelsesværktøjet 'Ledere der spirer'. Værktøjet henvender sig til pædagoger og andre offentligt ansatte, som er potentielle ledere.
Værktøjet lanceres gennem væksthusets internetportal lederweb.dk.
'Ledere der spirer' stiller gennem en række videoklip brugerne over for en række af de dilemmaer, offentlige ledere, eller folk, som overvejer at blive ledere, skal tage stilling til.
Marie Lørring Dahl, konsulent i BUPL's ledelsespolitiske team, har testet spillet og vurderer, at det generelt er en god indgangsvinkel for pædagoger, som overvejer at blive ledere.
"Hovedparten af dilemmaerne fra spillet er genkendelige for pædagoger. Samtidig giver formen med videoklip god mulighed for at leve sig ind i ledelsesrollen" siger Marie Lørring Dahl, som selv har arbejdet som pædagogisk leder.
Hun fremhæver desuden muligheden for at få ekspertudsagn om de forskellige dilemmaer som en god kilde til viden om ledelse.
Dog savner hun fokus på dilemmaet mellem pædagogfaglig ledelse og kommunale mål - en konflikt, som mange pædagogiske ledere kæmper med i deres hverdag.
Både kommuner og fagforeninger har stor interesse i at give vejledning og fremdyrke nye potentielle ledere, og ifølge Marie Lørring Dahl er 'Ledere der spirer' et godt redskab til det formål.

Videospil til nye ledere
Hvor meget påvirker et lederjob privatlivet, og er ledelse noget, man kan lære? Disse spørgsmål og mange flere bliver taget op i Væksthus for Ledelses nye spil 'Ledere der spirer'. Ved hjælp af videofilm gennemgår man som spiller en lang række dilemmaer, som offentlige ledere kan komme ud for. Spillet giver også mulighed for at få ekspertvurderinger af de forskellige svar.
Læs mere om 'Ledere der spirer' og prøv selv spillet på www.lederweb.dk/lederederspirer

BUPL er med i væksthuset
Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, KTO, de kommunale chefforeninger samt en række faglige organisationer, heriblandt BUPL. Formålet med væksthuset er at udtænke initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.