Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 31
Leder: Gå i jobbanken
Grundlaget for det pædagogiske arbejde er blevet stadig dårligere, og i det meste af Danmark er mulighederne for at finde job som pædagog ikke de bedste.
Af: Lis Pedersen næstformand
Ledigheden blandt BUPL's medlemmer er stigende. I juli 2002 var ledigheden 2,9 pct., mens juli 2004 viser en ledighedsprocent på 4,3. Det er en udvikling, som i bund og grund burde se helt anderledes ud. Vi ved, at der over et ti-år er kommet mere end 70.000 flere børn i daginstitutionerne, så der burde jo være kraftig mangel på pædagoger og deres arbejdskraft.

De stramme aftaler mellem regeringen og kommunerne om økonomi har imidlertig betydet en meget styret økonomisk kommunalpolitik. Der er ringe plads til begejstring og til udvikling! Når der ikke er plads til udvikling, betyder det nedskæringer i institutionernes budgetter med den konsekvens, at der løbende er reduceret i personaletimeforbruget. Skattestoppets indflydelse for mulighederne - eller rettere de manglende muligheder - for at opprioritere børnene har sat sine tydelige spor.
Grundlaget for det pædagogiske arbejde er blevet stadig dårligere, og i det meste af Danmark er mulighederne for at finde job som pædagog ikke de bedste.

BUPL forsøger at synliggøre, hvilken betydning den førte økonomiske politik har for både børn og ansattes vilkår. Det gør vi via dokumentation og ved at presse regeringen og folketingets politiske partier samt politikerne i de enkelte kommuner. Vi stiller konkrete forslag til forbedringer af vilkårene for det pædagogiske arbejde, og vi argumenterer med, at daginstitutionerne spiller en væsentlig samfundsmæssig rolle og bidrager til børn og unges dannelse, læring og udvikling. Den tid er forbi, hvor daginstitutionerne udelukkende opfyldte et pasningsbehov, selv om den nuværende regering på mange felter prøver på at devaluere daginstitutionsområdet til børnepasning.

Sideløbende med det fortsatte politiske arbejde, gør vi, hvad vi kan, for at forbedre vores jobsøgende medlemmers muligheder. Det er nemlig også værd at bemærke, at 28 pct. af medlemmerne siger deres stillinger op uden at have andet arbejde.
I maj så den udvidede jobbank derfor dagens lys på vores hjemmeside. Det er en jobbank, hvor den enkelte kan gå ind og søge, uanset om vedkommende er i job eller ej. Man kan søge på leder-, souschef- eller andre pædagogjob og søge i geografisk område/by. Det er en enkel og meget hurtig måde at få et overblik over ledige stillinger på.

Derudover forsøger vi at udvikle arbejdet mellem a-kasse og fagforeninger for at give optimale muligheder for jobsøgning. F.eks. arbejdes der i a-kassen med forskellige tilbud rundt om i landet så som individuelle samtaler, lokale projekter, informationsmøder, netværksmøder og et godt samarbejde med Arbejdsformidlingen.
Så ønsket og håbet er, at det politiske pres og en øget service vil gøre det nemmere for medlemmer af BUPL at finde job som pædagog. Velkommen på www.bupl.dk/job