Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 44
Drømmesild
Mediepåvirkningen har forandret pigernes leg i løbet af de seneste 10-20 år. I dag dyrker de 7-12 årige et syntetisk pseudounivers, hvor ekstrem rigdom, utopiske karrierer, glamour og soap er ingredienserne. Legen afslører pigernes forestillinger om den højeste lykke, mener Jørn Martin Steenhold
Af: Connie Mikkelsen
Visse ting har ikke ændret sig meget de seneste 10-20 år. Tøjdyrene sidder stadig på række og geled og vogter over pigeværelserne, mens der hviskes og tiskes med veninderne i det lyserøde univers. Idolerne, drengene og klassens aktuelle magtstruktur vendes og drejes og personlige hemmeligheder udveksles.
Men noget har forandret sig. Den måde, pigerne leger på, er ikke ligesom i 1980'erne og 90'erne. I stedet for at skrive, tegne og lege skole, så leger de "Stjerne for en aften", eller de spiller små rollespil med hinanden.
"Der er tre væsentlige faktorer, som har forandret pigernes leg. Det er medierne, ungdomsdyrkelsen og kvindefrigørelsen. Barndommen i dag er i høj grad underlagt mediernes påvirkning, forskellige trends og modestrømninger, og de små piger beundrer og efterligner de lidt større piger, som igen prøver at leve op til de idealer, som girl-power-strømningen dikterer," sammenfatter Jørn Martin Steenhold, forfatter og forsker i legetøj, leg og læring samt udviklingschef i virksomheden Rabo.
I sin nye bog, "De små zild", sætter Jørn Martin Steenhold fokus på det ganske almindelige pigeliv, som hovedparten af landets 7-12 årige tøser lever i dag.
"Jeg vil gerne være med til at trække de positive sider frem og afdække, hvor stærke nutidens piger generelt er," siger han.

Pigerne leger med følelser. "De klassiske lege tager realistisk afsæt i hverdagens oplevelser. Det vil sige, at pigerne førhen legede far, mor og børn - eksempelvis - og omsatte det, de konkret havde oplevet. Men de moderne pigelege er i højere grad blevet en slags historiefortælling, hvor pigerne leger, hvad de drømmer om. Og her er alle muligheder jo åbne. Alt er tilladt."
Steenhold uddyber:
"Pigerne leger med virkeligheden på en uvirkelig måde, hvis man kan sige det sådan. De "leger" følelser og opfinder forskellige situationer, som de prøver af på hinanden. Det er faktisk vældig avanceret."
Pigelegen afspejler samtidig drømmene om den højeste lykke, idet pigerne hovedsageligt kredser om temaer som magt og rigdom, frihed og målrettethed, accept og kærlighed.
"Overordnet vil alle piger være rige. Men pigernes forestillinger om deres fremtidige voksenliv koncentrerer sig også om borgerlige værdier såsom at stifte familie og få et godt arbejde," forklarer Jørn Martin Steenhold.

Soap og eventyr. Pigelegen bevæger sig frit mellem en eventyrverden, hvor klokkeblomster, skønne engle og prinsesser og prinser leger sammen og får hinanden til sidst og et univers, der er inspireret af virkeligheden - nemlig soapuniverset med forloren romantik og happy endings.
"Begge universer indfinder sig i pigernes drømme, og det er de urealistiske fantasiuniverser, pigerne foretrækker, når de leger," siger Jørn Martin Steenhold.
"Fra 6-8 års alderen begynder de at gøre sig forestillinger om, at det der foregår i eventyrets verden, er noget ganske andet end det, der foregår i dagligdagen. Pigerne kan på dette alderstrin skelne fuldstændigt klart mellem fantasi og virkelighed," fortsætter han.
Samtidig begynder de at lege med meget store og alvorlige temaer, der ofte tager udgangspunkt i eksistentielle problemer. Det kan være kærlighed/had, fred/ufred, tryghed/utryghed, harmoni/konflikt eller længsel efter noget udefinerligt.

Det syntetiske pseudounivers. De lidt ældre piger eksperimenterer med soap-genrens påstande og udtryk på en mere sofistikeret måde - afhængigt af intelligens, viden og indsigt.
Dette univers dækker ønskerne om at få en utopisk karriere, finde den store kærlighed og opleve lykken, blive ekstremt rig og måske få lov til at leve livet i glamour, omgivet af kendte og smukke mennesker. Det er de mange fjernsynsserier, ugemagasiner, pige- og popblade, som inspirerer til disse lege.
Jørn Martin Steenhold gennemgår de begreber, som universet bygger på: Det syntetiske hentyder til, at universet er sammensat af mange forskellige ting, som i sin helhed forestiller at være ægte, men langt fra er det. Pseudobegrebet dækker over det urealistiske og fantasifulde, som åbenlyst foregiver, at det er noget andet, end det giver sig ud for at være.
Det utopiske element indgår på lige fod:
"Utopien er det fantastiske og uopnåelige. Pigerne benytter sig af mange forskellige utopier, hvori tider, steder, mærkelige begivenheder og endnu ikke opfundne redskaber bliver blandet sammen i historien."
Legene kredser om temaer som kærlighed og længsel, nærhed, harmoni, fred, sikkerhed og eksistens. Og der findes ingen konflikter i dette univers.
"Pigerne drømmer om, at de gerne vil have denne form for tilværelse. Men de er fuldt ud klar over, at fortællingerne og historierne ligger langt fra virkeligheden eller bliver overdrevet i en sådan grad, at det hele bare er for meget. Det er jo netop det, de synes er sjovt," påpeger Jørn Martin Steenhold.

Parodierne. Ind imellem udarter de utopiske lege sig til de rene parodier. For eksempel i form af en komisk tilrettelæggelse af en historie eller en parodieret fremførelse af en popsang.
"Parodien forvrænger og forvrider det oprindelige. Parodi-universet gør grin med personer, historie og indhold - ikke kun for at dyrke det morsomme,
men i lige så høj grad for at komme bag om situationer og handlinger," forklarer Jørn Martin Steenhold.
Pigerne leger for eksempel, at de er en berømt person, måske en popsanger, som bliver nødt til at give mange interviews til aviserne og fjernsynet. Det er hårdt at vade fra succes til succes, men sådan er tilværelsen nu engang for de unge, de rige og de smukke i medieverdenen. I sådan en parodi-leg ejer man for eksempel et stort pink slot og en stor park, og hunde og heste efter behov. Hertil kommer de mange tjenestefolk og store biler med chauffør, eget fly og luksusbåd, som gør en i stand til at nå den ferieø, som man også ejer.
En parodieret utopi som rummer alle tænkelige ingredienser af glamour og soap.
"Men noget farligt, og selve ondskaben er også sat i system i dette univers. Meget tidligt begynder pigerne at kunne se det outrerede og overdrevne i meget af den soap, som bliver fremstillet i medierne. Mange rige bliver overlegne og dekadente, og pigerne parodierer dem. Etik og moral indgår på den måde i legene, som for eksempel kan handle om hensynsløs magtudøvelse eller dominerende kærlighed," forklarer Jørn Martin Steenhold.

Eksistentiel magi. At være pige i 7-12 års alderen er altså ren eksistentiel magi, fremfører han.
"Målet er at eksperimentere med personligheden og samtidig integrere de skråsikre girl-power typer, som har stor personlig styrke," siger Jørn Martin Steenhold, der mener at vor tids leflen for ungdommen også sætter standarden for de små pigers adfærd og idealer.
"At være ung er at efterleve de idealer, som netop altid har hørt ungdommen til; at få succes og blive til noget, at være respekteret og eftertragtet, og det smitter naturligvis af på de små piger. De har fået en ny dimension, nemlig en ungdomsverden, som skal integreres i deres drømme," siger Jørn Martin Steenhold.
Målet med det hele er derfor også at fremføre et slogan, som handler om succes her i livet.
Og succes - det får man vel ved at føre sig frem, antager pigerne.

Pigernes verden
Spørger man nutidens pigebørn om, hvordan en ideel verden ser ud, tegner de et meget lyserødt, uproblematisk og uspoleret billede. Pigerne ved ganske klart, at den ideelle verden, de beskriver, sandsynligvis ikke findes. Men de kender den fra film og drømme.
Det forklarer Jørn Martin Steenhold i sin nye bog, "De små zild", hvor de 7-12 åriges værdier beskrives. Med baggrund i samtaler med piger i 3.-5. klasse sammenfatter Jørn Martin Steenhold pigernes billede af en idealverden.
Billedet afspejler en medieskabt drømmeverden. En utopi, som er udgangspunktet i mange af deres lege. I den ideelle verden findes der ingen jalousi, forurening, fattigdom, krig, kriminalitet eller stoffer. Pigerne lægger vægt på positive værdier som hjælpsomhed, kærlighed, godhed, tillid, ærlighed og ægte venskab, og de drømmer om en tilværelse i harmoni med familien.
"Det er fælles for pigerne i denne tid, at de har særdeles klare værdisæt. Generelt kan det siges, at deres verden stadig er inddelt i "godt" og "ondt". De undviger gerne det onde, og de værner om deres egen verden, som gerne må være så idyllisk som mulig," forklarer Jørn Martin Steenhold.
Pigerne har gennemskuet, at den der har magten, har fat i den lange ende. Derfor stiller de høje krav til sig selv.
"De skal kunne alt fra at være i balance med sig selv, være sporty, stærke, frygtløse og usårlige til at kunne optræde som stjerner og være populære, underholdende og glade. Pigernes kvindeidealer afspejler voksenverdenen, og også her kommer Girl Power-strømningen til udtryk. Idealerne er koncentreret omkring at være tiltrækkende, succesfulde, intelligente, magtfulde og uafhængige," nævner Steenhold.
Trods de hårde krav og store forventninger til sig selv, er pigerne i det store og hele tilfredse med at være piger, og de opremser selv mange fordele. Blandt andet at piger er klogere end drenge, at piger kan få børn og at piger bedre kan udtrykke deres følelser.

Det leger de med
Pigernes anskaffelser af legetøj afspejler tydeligt, hvad der optager dem. Mediepåvirkningen er ikke til at komme uden om, og legetøjet ligner ikke det mor legede med. Listen over de 8-10 årige pigers foretrukne legetøj i 2003 ser således ud:
- Bratz (pop-tøs dukker med tilbehør)
- Diskolys (lamper og diskolyskugler)
- Bank on the door (sminke, shampoo og lignende)
- Diddl (plysdyr og dyredukker)
- Syngende og talende plysdyr
- Karaoke-udstyr
- Vinduespynt (malerfarver)
- Pyntegenstande til at dekorere tøj
- Nips, smykker og samleobjekter
- Videospil og -film