Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan modtager i en ny kollega
Enhver daginstitution oplever at skulle tage imod en ny kollega, introducere dem til dagligdagens opgaver og gøre dem til en del af fællesskabet. Men det er en kunst at sikre den gode modtagelse.
Af: Eva Sofie Fritzbøger
Hvert år – både ved vinter- og sommertid – kommer et nyt, frisk kuld pædagoger ud fra landets pædagoguddannelser. De skal efter succesful jobsøgning introduceres på nye arbejdspladser, og det har stor betydning, hvordan det første møde mellem pædagogen og den nye arbejdsplads spænder af. Uanset om den nyansatte er en erfaren rotte i faget eller spritny.
»Hele det her med at italesætte, at der kommer en ny, er vigtigt. Alle skal være opmærksomme på, at der sker både en faglig og social integration, og at alle har et ansvar for at hjælpe den nyansatte,« siger Rasmus Jensen, konsulent hos BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration.
Rasmus Jensen vægter modtagelsen af nye medarbejdere højt, da det kan være en stor forandring at starte i et nyt job.
»Det kan være svært, fordi den nyansatte måske selv har idéer om, hvad der er vigtigt for børnene og institutionen, men det er ikke sikkert, at det er lige det, som institutionen og kollegerne tillægger den store værdi,« siger Rasmus Jensen.
Søren Laiback Smidt, chefkonsulent og forsker ved UCC, uddyber, hvordan det i mødet mellem arbejdspladsen og den nye kollega er af stor betydning, at der er klarhed omkring de rammer, der stilles op på arbejdspladsen:
»Det er nemmere som ny at træde ind i en organisation, hvor pædagogikken er formulereret klart, præcist og tydeligt,« siger han.
Det og andre forhold bliver forstærket, når der er tale om nyudklækkede pædagoger, som ikke nødvendigvis har så stor erfaring fra arbejdsmarkedet.
»Der er nogle lidt særlige omstændigheder, når nyuddannede generelt går fra studiet til arbejdspladsen,« fortæller Rasmus Jensen og peger på særlige udfordringer for nydannede pædagoger:
»Det her med lige pludselig at komme så tæt på børn og deres forældre kan være enormt slidsomt, hvis man som ny kollega ikke får de nødvendige redskaber og støtte.«

Derfor er den gode modtagelse vigtig
● De første tre måneder har stor betydning for, om den nyansatte kommer til at føle sig godt tilpas på den nye arbejdsplads.
● Hvis introforløbet er godt skruet sammen, er der 70 % større chance for, at den nyansatte stadig er på arbejdspladsen efter 3 år.
● Der kan være meget stor forskel på vægtningen af arbejdsopgaver fra sted til sted. Den nye pædagog skal hjælpes til at forstå institutionens prioriteringer.

Det bekymrer den nyansatte
● Er jeg god nok?
● Hvor lang tid skal jeg bruge på denne her opgave?
● Hvad forventes der af mig?
● Hvor meget skal jeg nå?
● Hvor meget kan jeg tillade mig at spørge?
● Er jeg den eneste, der bekymrer mig om det her problem?

Modtagelsen af en ny kollega
FØR
INDEN DEN NYANSATTE KOMMER
Skriv datoen i kalenderen. Flere nyansatte fortæller om, hvordan arbejdspladsen havde glemt, at de kom den dag. Det er en dårlig start på et nyt arbejde. Skriv derfor den vigtige dato ind i kalenderen, og mind hinanden om det dagen før.
Hvem gør hvad? Tænk over, hvem der har ansvaret for at introducere den nye kollega til de forskellige opgaver og give de ­relevante informationer. Det er primært lederens ansvar at sikre en god modtagelse, men andre kan også gavne processen.
Udpeg en særlig ansvarlig. Forskning viser, at der kan være mange fordele ved at have en specifikt udpeget person, som den nyansatte kan gå til med spørgsmål og undren.
Kontaktperson eller mentor? Måske skal den nyansatte have sådan en? En kontaktperson er den person, som den nyansatte ­løbende kan komme og stille spørgsmål til. En mentor er en mere fast sparringspartner, hvor udvekslingen af erfaringer er sat i system.

UNDER
NÅR DEN NYANSATTE STÅR I DØREN
Hjertelig velkommen. Vis, at I har glædet jer til at møde jeres nye kollega. Det virker banalt, men det er også bare vigtigt. Vær åbne og imødekommende overfor jeres nye kollega.
Vær klare og præcise. Det nytter ikke, hvis jeres målsætninger er uklare, eller hvis forskellige kolleger giver forskellige udlægninger af samme arbejdsgang. Hav en klart italesat forståelse af dagligdagens opgaver og institutionens mål.
På rundvisning. Jeres nye kollega kender ikke huset. Husk derfor at give en grundig rundvisning kombineret med de nødvendige praktiske oplysninger.
Hovedet oven vande. Den nyansatte får meget ny information smidt i hovedet de første dage. Husk at give tid til at lagre og forstå. Noget information er det måske bedst at vente med til senere?
Hvad forventer I? Det er vigtigt at forventningsafstemme med den nye kollega, så der ikke er tvivl om kravene senere hen.

EFTER
NU BLIVER DET HVERDAG
Men modtagelsen fortsætter. Husk, at din nye kollega er ny i lang tid – i flere måneder. Giv stadig plads til spørgsmål, læring og sparring.
Evaluer forløbet. Det er en rigtig god idé at evaluere på modtagelsesforløbet. Måske kan I gøre det bedre næste gang?
Brug jeres viden og erfaring. Husk, at både nyansatte og pædagoger med mange års arbejde op under neglene kan bidrage til den faglige diskussion.

Integration er flere ting
Når arbejdspladsen får et nyt ansigt, skal den nye integreres både fagligt og socialt – og det gælder, uanset om det er en mand eller kvinde, en ung eller gammel, en nyuddannet eller erfaren.
Faglig integration
Her handler det om at introducere til de opgaver, der findes i institutionen. Hvad gør sig særligt gældende i lige netop jeres institution, og hvordan bør den nye pædagog indgå? Faglig integration er med til at klæde den nye pædagog på til arbejdet med børnene, kontakten til forældrene og samarbejdet med de nye kolleger.
Social Integration
Lige så vigtigt, som det er at forstå arbejdsopgaverne, er det at føle sig godt tilpas med sine nye kolleger. Derfor er det vigtigt, at du for eksempel husker at invitere den nyansatte med til frokost. Vær der både til den faglige sparring og til den hyggelige snak hen over kaffen.

Det daglige arbejdsmiljø er også vigtigt
Det er ikke kun modtagelsen på førstedagen, der har betydning for, om en ny kollega falder godt til. Det daglige arbejdsmiljø er mindst lige så vigtigt. Selvom tiden ofte er knap i en travl hverdag, og ressourcerne er få, skal den fælles refleksion over og diskussion af dagligdagens problemer prioriteres højt af flere årsager, fx disse:
1. Man kan bruge hinandens viden til at finde nye måder at tackle et problem på.
2. Ingen skal føle sig alene om et dilemma eller en problemstilling.
3. Man får italesat de uudtalte udfordringer.
4. Fælleskabet blandt kollegerne i institutionen bliver styrket.

5 ting du skal huske som nyansat
Som nyansat kan du også selv gøre meget, for at din premiere på arbejdspladsen bliver en succes.
Vær social. Du får det bedst på din nye arbejdsplads, hvis du selv åbner op overfor dine nye kolleger.
Stil spørgsmål. Hvis der er noget, du ikke ved, kan du kun finde ud af det ved at spørge dig frem.
Reflekter. Husk at blive ved med at reflektere over dine nye arbejdsopgaver. Både den første dag og de næste mange måneder.
Find balancen. Vis, at du kan bringe nye idéer til arbejdspladsen, men pas på med at buldre ind med for meget fart og styrke.
Vær fleksibel. Husk at være fleksibel i forhold til de ­normer og arbejdsgange, der er på din nye arbejdsplads.

Tag jer ekstra af nyuddannede
De nyuddannede er en særlig gruppe af nyansatte. De bekymringer, der gør sig gældende for en nyansat generelt, flyver i endnu højere grad rundt i hovedet på den nyuddannede. Det er et stort skridt at gå fra at være studerende til ansat pædagog. Teorierne skal omdannes til praksis, og det kan der godt være brug for lidt hjælp til.

Husk derfor at give opgaver med mening, og hav fokus på faglig sparring, så den nyuddannede ikke føler sig alene i sine opgaver. Mange nyuddannede oplever, at arbejdsmængden og arbejdspresset stiger voldsomt ved overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet. Tænk derfor på at have rimelige forventninger til den nye pædagog.

Samtidig med at den nyuddannede kan have særlige behov, skal man huske på, at særligt nyuddannede, men også nyansatte generelt, kan være en fantastisk ressource. De lægger op til refleksion over praksis og kommer måske med nye idéer, som I ikke havde tænkt over. Lyt til dem!

Kilder til denne guide: ’Den gode modtagelse - En guide til introduktion af nye medarbejdere’ af BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, Rasmus Jensen, konsulent hos BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration, Rapporten ’Passe inn og passe til’ udgivet af norske Fafo, Annegrethe Ahrenkiel, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Søren Laibach Smidt, Chefkonsulent og Forsker ved UCC.