Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 11
Lær af os. Menneskesyn gavner børn og voksne
Børnesynet blev til et menneskesyn i Børnehuset Kastanjen. Det har haft positiv indflydelse på børnene, arbejdsmiljøet og forældresamarbejdet
Af: Bjarne Jensen
Det ville vi
Personale og ledelse valgte, at et menneskesyn og ikke kun et børnesyn, skal være den røde tråd i arbejdet i Kastanjen. Det betyder, at vi skal møde børn, forældre og kolleger på en anerkendende måde. Vi forpligtede hinanden til at sige, at bag enhver handling ligger en god intention, og at bag enhver frustration ligger en bristet drøm. Når man tager det udgangspunkt, bliver man undersøgende fremfor dømmende. Det betyder rigtig meget i forhold til børns opbygning af deres identitet, at de bliver defineret positivt. Det giver dem et bedre selvbillede.

Sådan gjorde vi
Hvis Victor tager en bil fra Lars, så prøver vi at sætte ord på, hvad vi tror hans intention er: Er det, fordi du gerne vil lege med biler? På den måde går vi bag hans handling og ser på, hvad det egentlig var han ville. Før ville nogle have sagt: nej, du må ikke tage bilen, reagere på handlingen og korrigere den. Nu sætter vi ord på den gode intention. På samme måde mellem kollegerne. Vi har besluttet, at vi godt må blande os i hinandens praksis. Hvis en pædagog reagerer over for et barn på en måde, som virker uhensigtsmæssig, går vi i dialog og undersøger baggrunden i stedet for bare at sige: Det er da helt forkert.

Det lærte vi
At vi skal øve os hele tiden. Men vi har også fundet ud af, at menneskesynet har haft en positiv effekt i forhold til forældresamarbejdet. At vi også møder forældrene på den måde, betyder, at forældrene selv er begyndt at være undersøgende: De kommer og spørger, inden de siger, hvad de mener. En sammenlægningsproces mellem to institutioner kan være kompliceret. Vi har også lært, at det med at gå ind og være undersøgende og som udgangspunkt tro, at alle bare vil det bedste, skaber et langt bedre arbejdsmiljø, end hvis de to personalegrupper skal kæmpe om, hvem der har definitionsretten.

Vores råd til andre
1. Kommunikation er afgørende.
2. Investér den nødvendige tid fra starten. Den kommer godt igen.
3. Benyt enhver lejlighed til at italesætte menneskesynet.
4. Accepter, at målet er at nuancere – ikke nødvendigvis at blive enige.

Om projektet
Børnehuset Kastanjen opstod, da de to institutioner Børnehuset Springkilden og Børnehuset Blæksprutten blev lagt sammen. Stor set samtidig fik Albertslund Kommune en ny udviklingsstrategi, som skulle fremme alle børns trivsel, udvikling, læring og sundhed i kommunens dagtilbud. Kastanjen så arbejdet med strategien som en mulighed for at skabe et fælles fundament for den sammenlagte institution. Personalets valg med at udvide ’børnesynet’ til et ’menneskesyn’ skulle være fundamentet i det daglige arbejde i huset. Det bevidste arbejde med menneskesynet bidrog til, at det blev en god sammenlægning.