Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 36
Jobsøgning; Pædagoger bliver lærere
I mange kommuner mangler skolerne uddannede lærere, samtidig med at en del pædagoger er arbejdsløse. Ølgod Kommune forsøger at løse begge problemer på en gang. 20 ledige pædagoger er netop blevet uddannet merit-lærere, og de er nu klar til at træde ind i klasselokalerne
Af: Johan Rasmussen
20 pædagoger fra Ølgod Kommune og omegn har haft en ekstra god sommerferie i år. De har nemlig nydt sommeren som nyuddannede meritlærere, og de er klar til at springe ud i anden runde af deres arbejdsliv. For to år siden var de alle ledige og havde ikke forstillet sig, de skulle i gang med en helt ny uddannelse.
Ølgod Kommune i den nordøstlige del af Ribe Amt er som mange andre steder i landet et dårligt sted at miste sit job som pædagog. Og som i mange andre egne af landet er situationen lige omvendt for folkeskolelærerne. Mens pædagogerne forgæves må
spejde efter jobopslag, er skoleledernes skuffe, beregnet til kvalificerede ansøgere, tom.
På papiret virker det meget nemt at løse begge problemer på én gang, men Ølgod Kommune er et af de få steder i landet, hvor de gør noget ved det. Opskriften er ganske enkelt at uddanne de ledige pædagoger, så de kan varetage de ubesatte stillinger på kommunens skoler.
Samtidig med at pædagogerne får en ny uddannelse, har de fungeret som vikarer for resten af kommunens folkeskolelærere. Og de har haft fri til tage en diplomuddannelse i pædagogik, og dermed er de forhåbentligt blevet bedre lærere.
"Det har givet et vidensløft til alle lærere, og det gør selvfølgelig undervisningen bedre," forklarer Niels Pilely, der er skoleleder på Ølgod Byskole og formand for koordinationsgruppen for projektet.

Fælles projekt. Alle ledige pædagoger i amtet fik for over to år siden besked på, at det var muligt for dem at blive meritlærer, samtidig med at de kunne bevare deres understøttelse i de to år, uddannelsen varede. Mange pædagoger meldte sig, og de 20 bedste blev udvalgt blandt andet via samtaler.
De nye studerende begyndte på Ribe Seminarium og blev kun undervist i faget dansk samt i natur og teknik. Det har været en del af aftalen, fordi det især er de fag på skemaerne, der mangler uddannet personale til.
Bag projektet står blandt andre Ølgod Kommune, AF, BUPL, SL, Varde Lærerforening og CVU Vest. Det geniale ved projektet for Ølgod Kommune er, at det ikke koster dem så meget som en krone. Projektet finansieres nemlig ved hjælp af voksenuddannelsesstøtte og via Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt. Og for de penge får kommunens 150 lærere efteruddannelse.
For at skoleskemaerne skulle gå op, mens lærerne var på efteruddannelse, skulle de 20 pædagoger overtage en del af undervisningen i et halvt år i forløb på seks uger. Så da pædagogerne var et år inde i deres uddannelse som meritlærer, stod de pludselig foran en masse nye forventningsfulde ansigter i klasselokalerne.
"Det er en svær opgave at overtage undervisningen i seks uger, men de fleste har klaret det helt godt, og de har samarbejdet godt med lærerne til de klasser, de skulle overtage," siger Niels Pilely.
En del af aftalen er, at de tidligere pædagoger er sikret et halvt års vikariat på en skole i kommunen, med mindre de får et fast job.
"Flere af dem har fået faste jobs og har dermed dækket en del af de huller, vi havde. I år har det ikke været nødvendigt at søge efter nye lærere," siger Niels Pilely.
Ølgod Kommune har tidligere haft held med lignende projekter. For nogle år siden fik alle pædagoger og pædagogmedhjælpere efteruddannelse, og de pædagogiske ledere fik en lederuddannelse, samtidig med at arbejdsløse tog en pædagogisk grunduddannelse (PGU) og vikarierede på kommunens institutioner. Inden projektet var færdigt, havde halvdelen af de nyuddannede PGU'er fået arbejde.

Meritlærer
På grund af lærermangel i de danske skoler blev meritlæreruddannelsen indført i 2002. Uddannelsen kan søges af kandidater eller bachelorer fra lange videregående uddannelser, pædagoger og ernærings- og husholdningsøkonomer, og derudover kan der gives dispensation til ansøgere med en anden baggrund. Uddannelsens indhold og omfang er individuelt alt efter den enkelte ansøgers uddannelse og erhvervserfaring. Det enkelte seminarium træffer afgørelsen fra ansøger til ansøger. Uddannelsen kan tages på deltid og i aftentimerne og et enkelt år på heltid. Meritlærer er en åben uddannelse og er derfor brugerbetalt. Ét liniefag koster cirka 13-16.000 kr., mens de pædagogiske fag tilsammen vil koste cirka 16.000 kr. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.