Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 11
Fattige dropper forsikring
Mere end hver fjerde husstand med en samlet indkomst under 150.000 kroner om året har ikke de mest basale forsikringer. Det kan blive dyrt, hvis lejligheden brænder, eller man er skyld i en ulykke. Finanskrisen får tallet til at stige.
Af: Mikkel Kamp
Fattige danskere lever livet farligt. Hver fjerde husstand med en årsindkomst på under 150.000 kroner har ingen indboforsikring, viser en endnu ikke offentliggjort analyse, som brancheorganisationen Forsikring & Pension har foretaget.
"Det er flere, end vi havde forventet. Vi har endnu ikke analyseret tallene tilstrækkeligt til, at vi kan sige præcis hvorfor. Jeg forestiller mig, at det blandt andet skyldes manglende oplysning," siger Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i Forsikring & Pension.
Samlet står 13 procent af de danske husstande uden en indboforsikring. Det kan have alvorlige konsekvenser.
"De får ikke erstattet cykel, cd-spiller eller det dyre gulvtæppe, hvis de bliver ødelagt eller stjålet. Men det er næsten værre, at de heller ikke har en ansvarsforsikring, som ofte følger med den normale indboforsikring. Hvis de forårsager et uheld, risikerer de, at de skal have mange penge op af lommen for at betale," siger Hans Reymann-Carlsen.
Det er dog ikke hele gruppen uden forsikringer, der reelt er fattige. Samme analyse viser nemlig også, at især unge ikke forsikrer sig.
"En del af dem er unge på SU eller unge, der lige er flyttet hjemmefra, og som ikke har fået købt forsikringerne endnu," siger underdirektøren.
Den samme forklaring giver Nicolai Kampmann, der er kommunikationschef i Alka Forsikring. Han oplever også, at det er svært at sælge forsikringer til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.
"Vi tror, at det i høj grad er et økonomisk spørgsmål. Hvis man har få penge, er man mere tilbøjelig til at vælge forsikringen fra. Men kulturelle forskelle kan også spille ind," siger han og tilføjer, at præmien hos Alka Forsikring ikke er højere på en indboforsikring i Gellerupparken eller Vollsmose, end den er i Nordsjælland. Baggrunden er, at der ingen af stederne er specielt mange indbrud.

Flere vælger forsikringen fra. Analysen er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Tallene stammer fra 2006, men ifølge Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension er der ingen grund til at tro, at billedet har ændret sig nævneværdigt siden.
Nicolai Kampmann vurderer, at der i dag er endnu flere danskere uden de basale forsikringer, end der var i 2006.
"I opgangstider køber folk flere forsikringer. Vi kan mærke, at danskerne lige nu har privatøkonomien under lup, og derfor lader de oftere være med at købe forsikringer," siger informationschefen.

Så mange har ingen forsikring

Indkomstgruppe Antal husstande i procent

Under 150.000 26,5
150.000 - 299.999 14,3
300.000 - 499.999 6,2
500.000 - 799.999 7,7
Over 800.000 7,5

Kilde: Analyse foretaget af Forsikring & Pension på baggrund af Forbrugs­undersøgelsen 2006, Danmarks Statistik.