Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 11
BUPL's ekstraordinære kongres; Udsigt til kampvalg
Med otte kandidater til syv pladser skulle det være sikkert, at der bliver kampvalg til forretningsudvalget på BUPL's ekstraordinære kongres, som holdes i dag den 11. marts på Scandic Hotel i København. Følg slagets gang på www.bupl.dk
Af: Ivan Enoksen
To fra det siddende forretningsudvalg trækker sig. Fem genopstiller. Tre nye søger valg, mens en fjerde har fortrudt sin kandidatur. Altså er der otte kandidater til syv pladser i det forretningsudvalg, som er tillagt den daglige ledelse af BUPL.
Sådan lå landet klokken 11.00 på Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts - 72 timer før åbningen af BUPL's ekstraordinære kongres. Den har tre gøremål. I nævnte rækkefølge skal den behandle og vedtage en plan for, hvordan BUPL's gode ry og rygte kan genoprettes. Den skal vælge ny forbundsledelse, og så skal den behandle og vedtage en politisk udtalelse samt - ligeledes i form af en udtalelse - angive retningen for en revision af de valgte ansatte tillidsfolks løn- og arbejdsvilkår. Mest fokus vil der være på tillidsfolkenes vilkår ved fratræden. Forslaget til nyt regelsæt vil komme til behandling på BUPL's ordinære kongres i november.

Ny formand. I skrivende stund har kun én meldt sig som kandidat til at overtage posten som forbundsformand efter Annette Trads Hansen, som ikke stiller op til genvalg. Det er Birgit Elgaard, der kom i forretningsudvalget som faglig sekretær på den ekstraordinære kongres 10. december sidste år. Hun var således ikke delagtig i den stærkt kritiserede aftale med de tre chefer, som forlod deres stillinger med 4,4 millioner kroner i baglommen.
Birgit Elgaard var, inden hun kom i forretningsudvalget, faglig sekretær hos BUPL Nordjyllands Amt.
Til positionerne som forbundsnæstformand og hovedkasserer bliver der formentlig heller ikke kampvalg. Lis Pedersen og Henning Pedersen, som beklæder dem for nuværende, er i hvert fald indtil videre eneste anmeldte kandidater.

Fem om fire pladser. Kamp bliver der derimod om de fire poster som faglige sekretærer. En af de nuværende, John Langford, har besluttet ikke at genopstille, og det fastholder han, selv om der fra mange hold er kommet opfordringer til ham om at ændre den beslutning.
Der er herefter fem kandidater til fire pladser, nemlig:
Allan Baumann, faglig sekretær og medlem af forretningsudvalget siden kongressen i 2002.
Lisbeth Schmidt, ligeledes faglig sekretær og medlem af forretningsudvalget siden kongressen i 2002.
Kitte Adler-Nissen, vuggestueleder i Gladsaxe siden 1995. Før da faglig sekretær hos BUPL København 1990-95 og medlem af bestyrelsen i BUPL Afdeling 2 fra 2001-03. Kitte Adler-Nissen har været kongresvalgt medlem af TR-løngruppen, som fører tilsyn med BUPL-politikernes løn- og øvrige ansættelsesvilkår. Hun er tillige en af forbundets to kritiske revisorer.
Birgitte Conradsen har været formand for BUPL Århus Amt siden februar 1999. Første gang valgt til fagforeningens bestyrelse og som faglig sekretær i 1997.
Dan Zaklikowesky, medlem af BUPL siden 1. januar 1995 og souschef i den integrerede institution Mælkebøtten i Helsingør. Han har ingen tillidsposter i BUPL, men blev kendt for at have politianmeldt forretningudvalget for mandatsvig i sagen om de gyldne håndtryk til de tre chefer. Politiet har opgivet at rejse tiltale, men Dan Zaklikowesky oplyser, at han via egen advokat har formået statsadvokaturen til at se på sagen. Dan Zaklikowesky deltager i den ekstraordinære kongres som tilhører - med ret til at få ordet, men ikke med ret til at stemme.

Frafalden kandidat. Indtil onsdag i sidste uge var også Birgitte Schäfer, institutionsleder i Glostrup og gennem 15 år medlem af bestyrelsen i BUPL Afdeling 5, kandidat, men meddelte så, at hun havde valgt alligevel ikke at stille op.
"Egentlig ville jeg gerne, men så kom jeg i tvivl, om der ville være plads til en ny som mig i forretningsudvalget. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været glad for den linje, BUPL har fulgt under Bente Sorgenfrey og Annette Trads Hansens formandskab, og at jeg hører til - ja, man jo lige så godt sige det, som det er - på Annette-fløjens side. Udslagsgivende for min beslutning om alligevel ikke at stille op blev nogle meldinger, som medlemmerne af den anden fløj er kommet med, samt det forhold, at John Langford valgte at fastholde sin beslutning om at trække sig," fortæller Birgitte Schäfer.
Om der kommer flere kandidater til står hen i det uvisse. Et hvilket som helst medlem - delegeret eller ej - kan melde sig som kandidat helt frem til valghandlingens start, det vil formentlig sige midt på eftermiddagen i dag - torsdag den 11. marts.
Den ekstraordinære kongres er, hvad deltagerantal angår, den største i BUPL's historie. Næsten 600 vil være til stede, og de 125 af dem er menige medlemmer, som har sat en dag af til at høre, hvordan deres fagforening har tænkt sig at løse sin hidtil alvorligste krise. Alle medlemmer, som har bedt om en tilhørerplads, har i øvrigt fået èn.