Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 06
Arbejdsmiljø: Høreværn forbudt i Nordjylland
Efter at Børn&Unge i sidste måned skrev, at en gruppe pædagoger i Aalborg Kommune var begyndt at bruge høreværn for at beskytte deres ører, har kommunen nedlagt forbud mod høreværn. BUPL Nordjylland undrer sig over beslutningen.
Af: Johan Rasmussen
Da børnene slog katten af tønde til fastelavn i år, havde pædagogerne i hele Aalborg Kommune fået forbud mod at bruge høreværn.
Pædagoger fra mindst to institutioner i Aalborg Kommune var ellers begyndt at bruge små høreværn i situationer med meget støj. Pædagogerne i Storevorde Børnehave i den tidligere kommune Sejlflod, der nu er en del af Aalborg Kommune, beskrev i en artikel i Børn&Unge i januar, at de kunne blive trætte i hovedet af for meget støj, og at de indimellem dæmpede støjen med høreværn.
"Høreværnene bruges som forebyggelse, så vi undgår at få høreskader om 10-15 år," sagde miljømedarbejder Karin Vestergaard til Børn&Unge.
Det blev en stor historie i pressen. Flere medier beskrev derefter sagen, og blandt andre lavede TV2-Nyhederne et nyhedsindslag fra Storevorde Børnehave om støj og pædagogernes brug af høreværn.
Kort tid efter reagerede Aalborg Kommune. Den socialdemokratiske rådmand Mai-Britt Iversen, der er ansvarlig for børneområdet i kommunen, besluttede, at pædagogerne ikke længere må bruge høreværn i kommunens daginstitutioner.
"Det er uacceptabelt at bruge høreværn i daginstitutioner, for så skulle børnene også begynde at bruge dem. Institutionerne må organisere sig ud af støjen, og i Aalborg Kommune har vi arbejdsmiljøkonsulenter, som kan hjælpe dem med at sænke støjen," siger Mai-Britt Iversen.
Hverken lederen eller miljømedarbejderen fra Storevorde Børnehave ønsker at udtale sig mere i sagen om høreværn. Men i artiklen fra januar i Børn&Unge blev det beskrevet, at personalet i institutionen allerede havde gjort en lang række forskellige ting for at dæmpe støjen, for eksempel at sætte lydabsorberende plader i loftet og dupper under stolene. Plastikkurve var byttet ud med kurve i flet, der var købt et decibel-øre, der lyser gult og rødt, når lyden er for høj, og pædagogerne havde snakket med børnene om støj. Men det kan ikke ændre, at pladsen stadig var trang i en institution, der er bygget til 60 børn, men har 72.

Politikere lukker øjnene. I BUPL Nordjylland undrer man sig over forbuddet.
"Det er problematisk at nedlægge forbud mod en arbejdsmiljøfremmende foranstaltning. Det ser ud til at Aalborg Kommune prioriterer at undgå dårlig omtale i medierne frem for pædagogernes arbejdsmiljø," siger Carsten Halberg, der er arbejdsmiljøansvarlig og politisk valgt i BUPL Nordjylland.
Han mener, at politikere lukker øjnene for, at vilkårene for "at føre en differentieret pædagogik, som kan sænke støjen, er blevet væsentligt forringet i de seneste 15 år." Med andre ord er flere kommuner blevet tvunget til at skære i budgetterne med det resultat, at der er blevet færre voksne i forhold til børn, og dermed kan det være sværere at undgå støj.
"Samtidig stiller politikerne krav om, at pædagogerne skal sørge for, at der er ro i institutionerne," siger Carsten Salberg.
Rådmand Mai-Britt Iversen, Aalborg Kommune, erkender, at forholdene i den gamle Sejlflod Kommune ikke har været gode nok. Mange børnefamilier er flyttet til området, uden at der er blevet bygget nye institutioner. Rådmanden mener dog, at Aalborg Kommune har reageret. Kommunen har istandsat nogle lokaler, som institutionerne kan benytte som aflastning. Den har brugt penge på bedre uderum, og i 2009 vil der åbne en ny daginstitution i området.
Mai-Britt Iversen vil dog ikke give pædagoger dispensation til at bruge høreværn, mens de venter på bedre forhold.
"Selvfølgelig skal arbejdsmiljøet være i orden for pædagoger og for børn, men jeg vil ikke have en pædagogik, hvor man bruger høreværn," siger hun.
Det Centrale Sikkerhedsudvalg i Aalborg skal på et møde 5. marts tage en generel diskussion om høreværn i kommunen. Ifølge Børn&Unges oplysninger har flere pædagogiske ledere ønsket, at diskussionen bliver rejst.
BUPL Nordjylland tager snart initiativ til at gå i dialog med kommunen om sagen.
Udover Storevorde Børnehave har Børn& Unge kendskab til en anden institution i området, som har benyttet sig af høreværn.