Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 37
Leder: Return to sender
VK-regeringen er ufatteligt optaget af at lange ud efter anderledes tænkende - oven i købet under devisen, at der skal være en fri og fordomsfri debat!
Af: Lisbeth Schmidt Jespersen - medlem af forretningsudvalget
BUPL har netop rettet henvendelse til trafikministeren og til indenrigs- og sundhedsministeren om at revurdere forslaget til afskaffelse af den såkaldte portostøtte.
Portostøtten går i store træk ud på, at fagblade, organisationsblade og foreningsblade har en slags mængderabat på udsendelse gennem postvæsnet, og regeringen regner med at kunne spare omkring 180 mio. kroner ved at afskaffe ordningen.
Det tror jeg bare ikke på.
Mange blade vil være nødt til at lukke. Andre vil udkomme sjældnere, og atter andre vil måske gå sammen om alternative distributionsformer uden om Post Danmark. Så den offentlige besparelse bliver formentlig til at overskue.
Derfor tror jeg heller ikke på, at økonomien er den virkelige dagsorden. Der er snarere tale om en videreførelse af en dominerende politisk tankegang, som går ud på, at de, der ikke passer til VK-regeringens normer, bliver "straffet". Det handler altså om kontrol og begrænsning. Vi så det straks efter VK-regeringens tiltræden, da råd og nævn i stribevis blev lukket ned, fordi "vi" ikke har brug for "smagsdommere".
Ophævelse af ordningen vil ramme fagpressen meget, meget hårdt - og det er en grim tanke, at det netop er regeringens hensigt at "straffe" fagforeningerne. VK-regeringen er ufatteligt optaget af at lange ud efter anderledes tænkende - oven i købet under devisen, at der skal være en fri og fordomsfri debat! Der går sjældent en dag, uden at en eller anden minister er i gang med en gengældelsesaktion, om ikke andre steder så i medierne.
BUPL's trykte medier er vigtige kommunikationskanaler for information og debat. Det gælder fagbladet Børn&Unge, Net&Nyt, Ledetråden og de lokale fagforeningers blade. Det gælder også VERA, som BUPL udgiver sammen med SL, og som trækker linjerne op i den seneste pædagogiske forskning.
Talrige læserundersøgelser viser, at medlemmerne mener, at Børn&Unge styrker den faglige udvikling og fagligt overblik og dermed tjener som et medie for efteruddannelse. Mange af fagbladets artikler og emner bliver taget op af de landsdækkende medier og kommer ud til den store offentlighed. Og endelig er det meget vigtigt, at vores fagblad - som mange andre fagblade - skrives og redigeres efter journalistiske principper. Det er ikke et blad, der er undergivet politisk diktat.
Det politiske diktat bliver derimod mere og mere synligt i diverse regeringstiltag.
Det vil være til stor skade for den demokratiske og nuancerede debat at afskaffe portostøtten. For BUPL vil det betyde nye udgifter i størrelsesordenen 12-14 mio. kroner årligt. Det er et voldsomt stort beløb, og det vil kunne mærkes overalt i forbundet.
Forslaget burde ekspederes retur til afsender.