Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Du skal kende dit håndværk
Af: Mikkel Prytz
Når man som pædagog vil arbejde på ældreområdet, skal man kunne sit håndværk, lyder det fra Rikke Jensen, uddannet pædagog og afdelingsleder af Midtpunktet, Plejecentret Sølunds aktivitetscenter i centrum af København.
»Som pædagoger i en ny branche skal vi kunne sætte ord på, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Vi skal kunne sætte vores faglighed i spil i samarbejde med de øvrige kolleger og borgerne. Kan vi ikke det, risikerer vi i praksis at komme til at fungere som nogle meget dyre hjælpere,« siger Rikke Jensen, der har skrevet en bog om relationsarbejdet med ældre. Hun mener, at opgaverne ikke skal deles op mellem pædagoger og eksempelvis social- og sundhedsassistenter, så pædagogerne tages ud af de praktiske eller plejekrævende opgaver.
»Hvis man kun ser pædagoger som aktivitetsmedarbejdere, kommer man til at skævvride hierarkiet på arbejdspladsen, og så får man aldrig de relationelle kompetencer ind, hvor der virkelig er brug for dem – nemlig i de svære plejesituationer. Og tværfagligheden tæt på borgeren kommer ikke i spil,« mener Rikke Jensen.
Det kræver en bestemt indstilling af pædagogen, der gerne vil arbejde med ældre.
Samtidig kræver det en arbejdsplads, der bakker op om pædagogens kompetencer.
»Lederen skal være tydelig og skabe plads til pædagogen, og pædagogen skal skabe rum for sin egen faglighed. Der skal ikke være positiv særbehandling, men der skal sættes den nødvendige tid af til opgaverne, så den pædagogiske faglighed kommer til sin ret,« slår Rikke Jensen fast.

Når du arbejder med ældre
Så husk disse råd fra pædagog Rikke Jensens bog ’Skab den gode relation’:
Tilpas stimuli: Fx er morgenpleje og måltider også aktiviteter, der kan kræve meget
energi af den ældre. Husk at fordele forskellige niveauer af stimuli over hele dagen.
Tilpas krav: En hjælp kan være at observere, hvordan den ældre klarer de enkelte
situationer og opgaver.
Vær tydelig: Brug dit sprog og din krop, så den ældre kan gennemskue, hvad der skal ske.
Vær ligeværdig: Selvom ældre har brug for hjælp, er de myndige voksne, der skal tiltales som sådan.
Husk fysisk kontakt: Mange ældre er ensomme, og kropskontakt kan være et redskab til, at den ældre føler sig ønsket - med respekt for den enkeltes grænse.

3 metoder i arbejdet med demente
Metoder, som du kan bruge, når du arbejder med ældre med en demenssygdom:
1. Invitationen
Pædagogen vil gerne have en ældre mand med hen i aktivitetscentret sammen med andre. Pædagogen siger: ’Du er jo inviteret til kaffe og kage’. Dermed bliver han gæst og føler sig ønsket. Det kan motivere til, at han tager imod invitationen.
2. Afledningen
En ældre dame er på vej ud i dårligt vejr uden overtøj. Pædagogen siger: »Det ser koldt ud udenfor. Har du fået kaffe i dag? De andre sidder indenfor i varmen, skal vi slutte os til dem?«
3. Den hvide løgn
Den ældre er ked af, at hendes forældre ikke har besøgt hende. De er døde for længst. Pædagogen afleder den ældre ved at sige: »Det er vist først i morgen, de kommer på besøg.« I nogle tilfælde kan man undgå farlige situationer, konflikter eller negative oplevelser med en hvid løgn. Det kræver dog, at den ældre absolut ingen korttidshukommelse har, og at man etisk kan stå inde for at arbejde med dette redskab.

Om bogen
Oplysningerne er hentet fra Rikke Jensens bog ’Skab den gode relation’ (Munksgaard 2015). Her beskriver hun bl.a. relationsmetoden, som hun har udviklet til medarbejdere i ældresektoren, og relationsspillet, som er en pædagogisk værktøjskasse for medarbejdere.

Om Rikke Jensen
Underviser og foredragsholder (rikkejensen.com), uddannet pædagog, proceskonsulent og tidligere demens­koordinator i Taarnby Kommune.
Leder af aktivitetscentret Midtpunktet på Plejecentret Sølund.