Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 33
Fremtidens pædagoger skal sige ja
De pædagogstuderende og yngre pædagoger skal opfordres til at sige ja til en fusion mellem BUPL og PMF. Pædagogstuderendes LandsSammenslutning bruger cirka 75.000 kroner på annoncer i fagbladene samt på oplysnings- og hvervekampagne på seminarierne
Af: Vibeke Bye Jensen
Fremtidens pædagoger siger ja til fusion. Det bliver sloganet for den annoncekampagne, som Pædagogstuderendes Landssammenslutning er på vej med, og som skal køre i Børn&Unge og tildels i PMFs blad Job&Børn. I løbet af efteråret vil man kunne se to af Børn&Unges bagsider prydet af slogan, tegning og tekst, der opfordrer studerende og de yngre pædagoger til at stemme ja ved den kommende urafstemning om fusion. Første annonce bliver bragt i Børn&Unge nummer 38.
Prisen for annoncerne i fagbladene ligger omkring 75.000 kroner.
Desuden vil der i seks numre af nærværende blad være mindre annoncer med samme budskab. Planer for videre aktivitet efter oktober, når annoncerne har været bragt, er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse.
Formand for PLS, Lene Lilja Madsen, siger, at man vil forholde sig humoristisk og "ungt" til emnet og forsøge at gøre det klart for enhver, at PLS er på banen med et vigtigt budskab.
»Der vil være en vis genkendelighed i vores måde at henvende os til folk på. Men vi bevæger os væk fra fusionssole på T-shirts, som vi har fået en del ballade for. Ingen skal dog være i tvivl om vores holdning, og at vi mener, at opgaven for at få så mange så muligt til at stemme ja er stor og vigtig. Derfor vil vi gerne bruge penge og kræfter på den,« siger hun.

Et medlemskab, to afsteminger. Det er selvfølgelig først og fremmest de studerende på landets seminarier, som PLS vil prøve at nå. Lene Lilja Maden og faglig sekretær Jan Hoby tager fra 1. september og halvanden måned frem på turné rundt til landets seminarier for dels at oplyse om vigtigheden af at stemme ja og dels for at hverve medlemmer, der kan stemme ved urafstemingen. Det har længe været PLSs opfattelse, at et aktivt medlemskab af BUPL - eller SL - sammen med medlemskabet af PLS er godt at have, fordi det giver adgang til at stemme ved overenskomstafstemninger og for de, der vælger BUPL, nu altså også om fusionen.
»Vi vil sælge medlemskabet af BUPL som en pakke: Få adgang til to afstemninger for ét medlemskab, for der kommer jo også en overenskomstafsteming til foråret. Men jeg tror allerede, at nogle studerende har lugtet lunten, for vi får dagligt henvendelse fra et par stykker, der vil meldes ind i BUPL. Og det er jo heller ikke dyrt, så det er i hvert fald ikke prisen, der skal afholde nogen,« siger Lene Lilja Madsen.
PLS håber også at ramme de yngre pædagoger i BUPL med kampagnen.
»Vi er gået efter også at få pædagoger, der er forholdsvis nye i faget, i tale. Vi ønsker at sende det signal til dem, at den argumentation nej-siden bruger, er rendyrket fagchauvinisme med udsagn om, at medhjælperne vil stjæle de uddannedes faglighed, hvilket vi synes, er det rene vrøvl. Det har mere karakter af, at man ønsker at fastholde positionen for dem, der allerede sidder på den grønne gren,« siger Lene Lilja Madsen.
Hun gør opmærksom på, at PLS i sin snart 10-årige levetid har gjort sig til talsmand for et pædagogisk fællesforbund.