Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 07
Leder: Slip legen løs
Vi har fokus på vigtigheden af faglig identitet for at profilere pædagogers samfundsmæssige status og være retningsgivende for udviklingen indenfor det pædagogiske fagområde.
Af: Annette Trads Hansen - næstformand
Som uddannet pædagog er man næppe i tvivl om legens store betydning for børns udvikling og opvækst. Legen skaber mange kompetencer og færdigheder. I leg lærer børn f.eks. at indgå i bestemte roller, at kunne forhandle om dem og at kommunikere på et socialt og engageret niveau. Leg er et at de mange elementer, som er med til at skabe hele børn og mennesker, så legen er ikke blot noget, der skal overstås eller kun hører den tidlige barndom til. I virkeligheden er legen et rum, som bør støttes langt op i livet.

Derfor er det beskæmmende nu at måtte konstatere, at mange børn får frarøvet deres barndom alt for tidligt. Det er ikke et fænomen, som kun vedrører familien, institutionen eller skolen. Det er i allerhøjeste grad et samfundsmæssigt anliggende, at medier, reklamer og hele den kommercielle voksenverden baner vejen og påvirker børn til at trække voksen-identiteten langt ned i barndommen.

Den amerikanske børneforsker David Elkind, som netop har besøgt Danmark, ser en udvikling i USA, hvor børn i en alder af 12-13 år brænder ud og får stress i en meget snævert tilrettelagt hverdag. Alt arrangeres for og med børn, så friheden til at til at være sig selv, til at lege og fantasere, er en svunden fortid.

Når politikere nu er meget optaget af at diskutere, hvilke øgede krav der skal stilles til undervisningen for de mindste skolebørn, kan det bekymre en meget. Er der overhovedet fokus på de psykiske og sociale konsekvenser af at presse børn?

Vi må forholde os objektivt til den verden og den tid, vi lever i, men det er ikke ensbetydende med bare at acceptere alt. Vi har som professionelle et stort ansvar for at sætte en anderledes dagsorden, at skabe de udviklende og gode rammer for børns opvækst, at tage diskussionen med forældre og politikere. Vi må i fællesskab finde den bæredygtige vej for såvel det enkelte barn som for børnenes fremtid generelt - set i forhold til den samfundsudvikling, vi også ønsker.

Det er også derfor, vi i BUPL har skabt en "Pædagogisk profil". Vi har fokus på vigtigheden af faglig identitet for at profilere pædagogers samfundsmæssige status og være retningsgivende for udviklingen indenfor det pædagogiske fagområde. Den pædagogiske kerneopgaves samfundsmæssige betydning fordrer større samfundsmæssig respekt - og flere midler og ressourcer til forskning i, hvad der er den gode barndom.