Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 26
Fusionér indskolingen
Pædagoger og lærere skal slås sammen i selvstyrende enheder for at give børnene en bedre skolestart, foreslår en ny bog. Desværre bremser beton i lærerforeningen den udvikling, mener en af forfatterne, Mads Hermansen.
Af: Steffen Hagemann
Børn har ikke brug for hverken nagelfaste skoleskemaer, stive faggrænser mellem pædagoger og lærere eller et skift fra skole til fritid. Tværtimod har de brug for en blød start på dagen, en faglig formiddag, et velfortjent pusterum og en eftermiddag fyldt med spændende aktiviteter og leg.
Sådan lyder i hvert fald budet fra forskerne Stig Brostrøm, Danmarks Pædagogiske Universitet, Kirsten Krogh-Jespersen, Århus Dag- og Aftenseminarium, og Mads Hermansen, Danmarks Pædagogiske Universitet, der sammen har skrevet bogen "En god start - det fælles grundlag". Bogen er et ekstrakt af erfaringerne fra 60 indskolingsforsøg, som alle blev gennemført under det ambitiøse projekt Folkeskolen år 2000.
En af forfatterne, lektor, dr. pæd. Mads Hermansen, slår fast, at der skal omfattende ændringer til:
»Strukturen skal brydes op. Det store problem i begyndelsen af skoleforløbet er, at man har forskellige institutioner og forskellige faggrupper, som ikke kan finde ud af at få det samlet til noget ordentligt. For min skyld hedder det en virksomhedsfusion mellem skolefritidsordning, børnehaveklasse og begynderundervisning op til 3. klasse.«
Ideen er, at børnene skal samles i grupper på 60-70 børn, hvilket svarer nogenlunde til et spor fra 0.-3. klasse, og så får selvstyrende grupper af medarbejdere med både pædagoger og lærere opgaven med at lave en god og indholdsrig dag for børnene, hvor de hverken skal komme eller gå på bestemte tidspunkter.
Den frihed kræver vel, at skolefritidsordningerne bliver gratis?
»Ja, det gør det vel. Det kan godt være, at det er en af forudsætningerne. Vi har ikke specielt forholdt os til det økonomiske, vi har forholdt os til det hensigtsmæssige og det pædagogisk begrundede,« siger Mads Hermansen.
»Det er i virkeligheden ret banalt og fuldstændig åndsforsnottet, at man ikke har indført det for 10 år siden,« konstaterer Mads Hermansen.

Beton. Mads Hermansen beklager, at de faglige kampe om indskolingen, og især Danmarks Lærerforenings politik på området, har gjort, at forslagene om en bedre indskoling tidligst bliver ført ud i livet om fem-seks år.
»Man laver nogle konstruerede skel, der handler om at holde hinanden ude fra arbejdsfelterne. Der er det ganske oplagt, at lærerne, og specielt Danmarks Lærerforening, har været helt ude i hampen i den indhegning af undervisning som noget, kun lærere kunne tage sig af. Det er der, den største hurdle er, det er der, betonklodsen på motorvejen er placeret,« mener Mads Hermansen.
»Lærerforeningen har noget beton, de skal have afviklet.«

Vi vil udvikle. Men lærerne bremser ikke udviklingen for skolestarten, mener Jørgen Stampe, formand for Pædagogisk Udvalg i Danmarks Lærerforening.
»Vi er interesserede i at få udviklet det her område, og jeg vil godt bidrage til at aflive myten om, at det er os, der standser alting. Det er ikke rigtigt. Det, der har været vores anke mod nogle af forsøgene, har været, at man ikke har fået stillet nogle ordentlige mål- og evalueringskriterier op,« siger Jørgen Stampe.
Han vedkender sig, at der kan være beton i lærerforeningen, men det er der en god grund til.
»Vores overenskomst er skruet sådan sammen, at vi har afregnet en gang for alle for internt samarbejde. Skal vi samarbejde med folk ude fra, så skal kommunen sige: O.k., her er en ny spændende opgave, det finder vi penge til. Så kan Mads Hermansen godt sige, at vi har beton, men så længe overenskomsten er skruet sådan sammen, så vil det være en dårlig fagforening, der ikke holdt fast på det,« påpeger Jørgen Stampe.
»Er det så en fornuftig aftale? Det synes vi ikke. Vi synes faktisk på mange måder, det er en betonaftale. Det har vi bestemt ikke været ene om, at den er blevet,« siger Jørgen Stampe, der håber, at kommunerne vil lave ordentlige rammer, så de parter, der skal samarbejde, føler udviklingsglæde, tryghed og udfordringer.
»Vi ønsker udvikling for disse børn. Vi ønsker den komplimentaritet, der ligger i, at lærere børnehaveklasseledere og SFO-pædagoger arbejder sammen som forskellige, men ligeværdige parter,« understreger Jørgen Stampe.

En god start - det fælles grundlag, af Stig Brostrøm, Mads Hermansen og Kirsten Krogh-Jespersen. 100 sider. Pris: 125 kroner. Forlaget Klim.