Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 10
TEMA: PÆDAGOGISKE METODER. Forskerne: LP løfter kvaliteten
LP-modellen er netop blevet kulegravet i et stort forskningsprojekt, hvor 3000 børn og pædagoger har deltaget. Forskerne mener, at kvaliteten i børnehaverne kan højnes, hvis alle lærer at bruge modellen.
Af: Linda Grundtvig
At tænke LP’sk giver et løft i hverdagen. Arbejdet med LP-modellen øger både børns og voksnes trivsel og engagerer dem. Det mener begejstrede pædagoger fra 150 dagtilbud, som efter at have modtaget undervisning og efter at have arbejdet med LP har deltaget i en omfattende evaluering af modellen.
Evalueringen viser, at LP-modellen især styrker kommunikationen om vanskelige situationer. Samtidig er pædagogerne blevet bedre til at finde løsninger på børns udfordringer og løse konflikter.
Forskningsleder Bent B. Andresen, DPU, Aarhus Universitet, som har stået for den kvalitative del af undersøgelsen, mener, at løsning af problemer ikke må præges af vanetænkning. Med LP-modellen ser man ikke barnet som et problem, men som en aktør. En person med målrettede handlinger, som kan være udtryk for, at barnets behov ikke dækkes i den aktuelle sammenhæng. Han peger på, at analysemodellen LP er en hjælp til at se konkrete problemer fra forskellige synsvinkler.
»Pædagogerne kommer selv i spil. Der er meget mere refleksion og selvkritik, når man bruger modellen. Man taler om praksis og om, hvorfor man gør, det man gør, og man er åben over for ændringer. Noget af det vigtigste er, at man handler på baggrund af fakta og får udviklet bedre læringsmiljøer for børnene. Desuden bliver kommunikationen i institutionen bedre, både mellem børnene, de voksne og børnene samt pædagogerne imellem,« forklarer forskningslederen.

Ingen snuptagsløsninger. I de børnehaver, hvor LP-modellen benyttes, forfalder man ikke længere så let til snuptagsløsninger. I stedet indhenter man informationer om og analyserer de faktorer, som forårsager og fastlåser situationer i dagligdagen. Det foregår i LP-teams, hvor flere bidrager med de iagttagelser, der reflekteres over. Der kommer forslag til ændringer, som vurderes for at konstatere, om initiativerne har fjernet eller reduceret de faktorer, som har holdt problemerne ved lige.
Processen betyder, fremgår det af forskningsprojektet, at problemerne løses på baggrund af viden frem for formodninger og holdninger, og det gavner børnenes trivsel og læring.
»Med LP-modellen tilgodeses alle børns behov, fordi den er systematisk og analytisk,« fortæller Bent B Andresen.

LP-modellen følges fremover
I oktober 2012 vil forskerne undersøge, hvordan børnene trives efter tre år med LP. Undersøgelsen forventes at blive offentliggjort i foråret 2013. Forskningsdelen er nu flyttet til Læringscenter for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) under Aalborg Universitet, som samarbejder med University College Nordjylland.

’Kvalitet i dagtilbuddet – set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud’ af Thomas Nordahl, Anne Kostøl, Anne-Karin Sunnevâg, Hege Knudsmoen, Trond Johnsen og Lars Qvortrup. Bogen er udgivet af Dafolo, vejl. pris 150 kroner.