Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 04
Dialogisk læsning. En filur hjælper pædagoger og børn på vej
Hvordan griber man dialogisk læsning an, og hvordan kan den kombineres med aktiviteter, så børnehavebørn bliver klædt på til skolestart? Det har Børnehusene Kokkedal et nyt bud på.
Af: Trine Kit Jensen
For seks år siden blev Kristina Avenstrup områdeleder for Børnehusene Kokkedal – en integreret institution i Fredensborg Kommune med 700 børn fordelt på seks huse. Der er kun få hundrede meter mellem husene, men den nyansatte leder blev hurtigt klar over, at der var stor forskel på kvaliteten af det pædagogiske arbejde og børnenes sprogfærdigheder i institutionerne.
»I et af husene var der en børnegruppe, som skulle i skole et halvt år senere. Her havde mange aldrig fået læst en billedbog eller en historie, hverken i institutionen eller hjemme. Alle børnene mødes jo i den samme skole, og vores fornemste opgave er at give dem så ensartet et fundament som muligt. Jeg blev derfor nysgerrig på, hvordan vi kunne gøre det anderledes og bedre,« fortæller Kristina Avenstrup.
Det blev startskuddet til et systematisk arbejde med dialogisk læsning. Der blev sammensat en børnekanon med bøger, alle børnehavebørn som minimum skulle præsenteres for. Til bøgerne blev der udarbejdet en guide om dialogisk læsning, og pædagogerne kom på kursus. Indsatsen har givet pote. I alle seks huse er der sket en stor sproglig udvikling, og færre børn bliver erklæret ikke-parate til skolestart.

Nysgerrigt forlag. Indsatsen kom forlaget ’Børnehaven Gyldendal’ for øre. Kristina Avenstrup blev derfor sidste år kontaktet af forlaget, der ville have udarbejdet et materiale, som gør det lettere og mere overskueligt for pædagoger at komme i gang med dialogisk læsning.
Områdelederen allierede sig med pædagog­isk konsulent Sine Hudecek og Tina Nielsen, der er daglig leder af et af husene i Kokkedal. De har sammen løst opgaven, og resultatet er Filur, der blev udgivet i starten af februar.
Det nye pædagogiske materiale er knyttet til fem billedbøger af høj kvalitet, udvalgt af Gyldendal. Den dialogiske læsning kobles med andre aktiviteter i et grydeklart forløb, som støtter børnenes sproglige udvikling, skoleparathed og alsidige kompetencer.
Forløbet understøtter gennem leg og læring arbejdet med børnenes udvikling i forhold til læreplanstemaerne, sikrer progression i det enkelte barns sproglige kompetencer og bidrager dermed til en bedre skolestart.
»Man starter med Mimbo Jimbo, som er en sprogligt mere simpel bog, for at præsentere børnene for metoden. Hen ad vejen bliver bøgerne sværere og mere nuancerede, og børnene bliver stillet over for større og større udfordringer,« fortæller Kristina Avenstrup.

Højde for forskelle. De tre ophavskvinder understreger, at Filur-konceptet ikke nødvendigvis skal følges slavisk, og at der kan være behov for justering af nogle af elementerne, så de tager højde for forskelle i de enkelte børnegrupper. Men for travle pædagoger vil ’pakkeløsningen’ være en stor hjælp, mener de.
»Inden for det her felt er der jo sjældent forberedelsestid. Konceptet er umiddelbart til at gå i gang med, og man slipper for frustrationen over, at man ikke selv har tiden til at sætte sig ned og lave et godt pædagogisk forløb,« siger Tina Nielsen.
Kristina Avenstrup supplerer:
»Rammen er sat, og alt er forberedt, så pædagogen kan have fokus på børnene. Man kan sige, at materialet giver konkrete handleanvisninger til nærvær, for eksempel ved at beskrive, hvordan og hvornår pædagogen skal spørge interesseret til børnenes tanker, iagttagelser eller tegninger og gå i dialog om det, de er optagede af.«

Fra praktikere. Tina Nielsen har undervejs bidraget mest til børnenes arbejdshæfte, Sine Hudecek mest til vejledningen. Kristina Avenstrup har været primus motor og deltaget i udarbejdelsen af begge dele. Men grundlæggende har Filur været et fælles projekt, hvor de tre har haft stor glæde af hinanden som sparringspartnere.
Pædagog Hanne Tøttrup har også været involveret. Hun er ansat i Ådalen – det hus, hvor Tina Nielsen er daglig leder. Hanne Tøttrup har haft til opgave at prøve råmaterialet af på en gruppe børn og komme med idéer og forslag til justeringer.
»De involverede børn har været meget begejstrede. Hele stuen har båret præg af arbejdet med opgaverne, og ude på legepladsen har børnene om eftermiddagen af sig selv inddraget elementer fra bøgerne. De har taget materialet til sig og gjort det til deres eget,« fortæller Tina Nielsen.
Under arbejdet med Filur har de tre primus motorer løbende været i kontakt med Gyldendal, og processen har ikke bare været spændende, men også udfordrende.
»Til tider har det været hektisk, og det er kommet lidt bag på mig, hvor omstændeligt det er at skulle udgive sådan et materiale. Man kan hele tiden finde noget nyt, der skal finpudses. Og bedst som man tror, at det hele er klar, får man det tilbage til korrekturlæsning,« siger Tina Nielsen.
Når nyuddannede pædagoger får job i Børnehusene Kokkedal, oplever Kristina Avenstrup, at de teoretisk er meget velfunderede. Men mangler de praksiserfaring, kan det være svært at omsætte teorien til konkrete aktiviteter. Alle i trekløveret har som pædagog­er selv været ude på gulvet i mange år, og det har fra start været ambitionen, at materialet til dialogisk læsning skulle være jordnært – udarbejdet af praktikere til praktikere.
»Vi kender den virkelighed og hverdag, man står i som pædagog, og det er med det afsæt, vi har lavet Filur,« siger Kristina Avenstrup.

Fælles platform. De håber, at det nye materiale vil blive godt modtaget, og at det kan lette lidt af presset på pædagoger, der konstant bliver mødt med nye faglige krav, som de ikke altid har konkrete redskaber til at håndtere.
Med Filur kan der ikke blot arbejdes målrettet med børnenes sproglige kompetencer og udvikling, så læselysten vækkes, og de bliver skoleparate. Missionen er også at give børnene en fælles kulturel platform at stå på, så ingen bliver hægtet af socialt, når den lille blå elefant Mimbo Jimbo og de andre figurer fra billedbøgerne kommer på banen.
»Børnene leger jo ud fra de fortællinger, de kender. De kan kun være med, hvis de ved, hvad de andre snakker om. Så Filur handler i høj grad også om inklusion og adgang til fællesskaber,« siger Sine Hudecek.

Dialogisk oplæsning
Den dialogiske oplæsning er en enkel metode: Når man læser højt, stopper man indimellem op og snakker med de lyttende børn og stiller dem spørgsmål, så børnene bliver aktive medfortællere, der hører og bruger nye ord med den voksne som aktiv samtalepartner. Det sker, fordi den voksne stiller spørgsmål, som udvider barnets svar og får barnet til at forsøge at udtrykke lidt mere, end det kan. Vil du bruge den dialogiske oplæsning, er det vigtigt, at du bruger bøger, som både børn og pædagoger kender i forvejen. Det gør det nemmere at stoppe op og stille spørgsmål.
Kilde: Mette Nygaard Jensen, cand.mag. i audiologopædi på bibiotekststyrelsen.dk

Hvad er Filur?
Filur er et komplet tilrettelagt pædagogisk forløb med udgangspunkt i dialogisk læsning af fem billedbøger. Materialet introducerer på en overskuelig, systematisk og konkret måde pædagogen til dialogisk læsning i kombination med andre aktivitetstyper. Det består af et arbejdshæfte med opgaver til børnene og en udførlig vejledning til det pædagogiske personale:

Arbejdshæftet ’Filur Min egen bog’ er individuelt og udarbejdet med henblik på, at det enkelte barn undervejs i forløbet kan tegne, lime og skrive i det. Hæfter rummer opgaver, som bl.a. stimulerer barnets iagttagelsesevne, koncentrationsevne, begrebsforståelse, billedsproglige kompetencer og fortælleevne.

Vejledningen er pædagogens guide til tilrettelæggelse og udførelse af den dialogiske læsning, inddragelse af opgaverne i arbejdshæftet samt lege og øvelser til forløbet. Vejledningen indeholder tjekliste til forberedelse, evalueringsskemaer, idéer til dokumentation samt breve med relevant forældreinformation, der kan kopieres. Derudover er der forslag til supplerende aktiviteter, som kan inddrages og kombineres efter den enkelte institutions aktuelle fokusområder.

Om materialet:
Arbejdshæftet er netop
udkommet, mens vejledningen udkommer 1. marts.
Materialet til dialogisk læsning kan bestilles på Gyldendal-uddannelse.dk. Prisen for vejledningen til Filur-materialet er 299 kr. ekskl. moms. Arbejdshæftet til børnene koster 49 kr. ekskl. moms. Billedbøgerne skal købes særskilt eller lånes på biblioteket.

Få inspiration her
Læs mere om materialet og bøgerne i Filur-konceptet på børnehaven.gyldendal.dk og
facebook.com/BornehavenGyldendal