Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 05
Kvalitet; BUPL går i offensiven
Genopretningsplan med konkrete og præcise bud på, hvad der mindst skal til, for at en daginstitution kan fungere, skal vende defensiv kamp mod nedskæringer til offensiv satsning på bedre kvalitet
Af: Ivan Enoksen
Operationen gik fint, men patienten døde. Sådan også med kampagnen "Husk hvad du lovede" fra efteråret 2006. I kraft af den og de mange spontane aktiviteter, kampagnen trak med sig og spillede sammen med, blev der skabt stor opmærksomhed om forholdene på daginstitutionsområdet. Hulheden i regeringens løfter om bedre kvalitet blev afdækket, BUPL fik masser af - i overvejende grad - positiv medieomtale og der blev skabt alliancer, som lover godt for fremtiden. På et afgørende punkt fejlede kampagnen dog: De forringelser af forholdene i daginstitutionerne, som kampagnen skulle forhindre, blev ikke forhindret. I hvert fald ikke fuldstændig.
Hvorfor det endte sådan, og hvad der på kort og lang sigt skal til, for at få vendt den nedadgående spiral, var temaet, da BUPL's hovedbestyrelse den 24. januar sammen med kredsen af lokale fagforeningsformænd evaluerede efterårs-kampagnen.

Sejr for troværdigheden. Forbundsformand Henning Pedersen omtalte kampagnen som en betinget succes.
"Meget gik godt, men ikke alt. Vi var pressede i tal-krigen og havde svært ved at fremkalde et præcist billede af konsekvenserne, da budgetterne først var vedtaget," påpegede Henning Pedersen, som derfor lagde op til en oprustning af BUPL's dokumentationsarbejde.
Kay Abrahamsen, BUPL Midtsjælland, mente, at der altid vil kunne sættes spørgsmålstegn ved tal. "Derfor kom kampen dybest set til at handle om vores og deres troværdighed, og hvad den angår vandt vi - og Henning især."
Forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann gik et skridt videre.
"I betragtning af at vi med to kommunikationsmedarbejdere og fire-fem økonomer stod over for Finansministeriet og alle regeringens spindoktorer, gik det fremragende. Før sommerferien sidste år fremstod regeringen som ufejlbarlig, men det billede er nu fuldstændig krakeleret," mente han.
Kim Jørgensen, BUPL Sydjylland, var forundret over, hvordan regeringen og Kommunernes Landsforening en uge efter vedtagelsen af budgetterne kunne melde skråsikkert ud om konsekvenserne.
"Vi har stadig vanskeligheder med at få et overblik, og kommunerne har det i øvrigt heller ikke selv."
Ulla Nygaard, BUPL Århus Kommune, fandt, at der stadig er meget at holde øje med.
"Hvad bliver der for eksempel af de to milliarder kroner til kvalitetsforbedringer, som regeringen har lovet. Indtil nu har vi i Århus ikke set en eneste krone ude hos børnene," sagde hun.

Genopretning. Selv om efterårets kampagne - alt i alt - fremstår som en succes, var den i sin karakter en forsvarskamp.
Et forsøg på at afværge eller mindske truende nedskæringer.
Dermed vil BUPL ikke mere lade sig nøje. Tiden er inde til at gå fra defensiven til offensiven, blev det besluttet på BUPL-kongressen for to måneder siden.
Skelettet - en genopretningsplan, der her og nu "standser blødningen" og på længere sigt fører til bedre forhold i dag- og fritidsinstitutionerne - fik på hovedbestyrelsesmødet tøj på kroppen. Her blev nemlig givet grønt lys for, at BUPL udarbejder forslag til en grundnormeringsmodel, som sammen med et såkaldt forudsætningskatalog angiver, hvad der mindst skal til, for at en daginstitution kan fungere.
Ideen blev første gang luftet i 2003, men var dengang omstridt på grund af risikoen for, at et sådan mindstemål bliver grebet af kommunerne og gjort til generel standard.
Den risiko var Ulla Nygaard, BUPL Århus Kommune, parat til at løbe.
"Uanset hvor meget en kommune skærer, vil den altid kunne finde en anden, som har endnu ringere normeringer. Denne nedadgående spiral skal vi have standset. En grundnormeringsmodel er derfor at foretrække. Den vil give os noget at stå på, og jeg tror i øvrigt, at medlemmerne vil tage godt imod ideen," sagde Ulla Nygaard.

Politisk vilje. En forudsætning for at forslaget om en grundnormeringsmodel kan blive til noget, er at et flertal i Folketinget er med på ideen, og at kommunerne får kompensation for en eventuel merudgift. Forbundsformand Henning Pedersen lød fortrøstningsfuld, da han vurderede udsigterne til at finde et sådan flertal efter næste folketingsvalg.
"Der er en politisk beredvillighed, som ikke har været der før. Hvis vi forstår at smede, mens tid er, kan vi få indflydelse på et nyt regeringsgrundlag," mente han.
Randi Tielbo, BUPL Storkøbenhavn, hæftede sig ved, at Socialdemokraterne netop er kommet med forslag om, at der på blandt andet daginstitutionsområdet fastsættes bindende kvalitetsmål.
"Et bemærkelsesværdigt udspil. Det er første gang, at et politisk parti agerer så direkte på grundlag af en BUPL-dagsorden," sagde hun.