Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 06
Etiske investeringer: BUPL-toppen splittet i Burma-sag
Medlemmerne af BUPL's forretningsudvalg er dybt uenige om, hvorvidt pensionskassen skal beholde sine investeringer i selskaber, der opererer i Burma, eller ej.
Af: Ivan Enoksen
Skal pædagogernes pensionskasse i en vis fart se at få trukket sine investeringer ud af fire selskaber med aktiviteter i Burma?
Eller er det bedre at fastholde investeringerne og forsøge at få selskaberne til at presse på for demokratiske reformer og respekt for menneskerettighederne?
Pædagogernes Pensionskasses bestyrelse har i enighed valgt at afprøve sidste udvej. Dermed også sagt, at BUPL's to repræsentanter i bestyrelsen - forbundsformand Henning Pedersen og faglig sekretær Lasse Bjerg Jørgensen - har bakket op om beslutningen.
Det samme kan ikke siges om tre af deres kollegaer i forretningsudvalget. Det fremgik med stor tydelighed af seneste møde i BUPL's hovedbestyrelse.

Faglig sekretær og forretningsudvalgsmedlem Tonny Andersen lagde for med kritikken.
"Det er en helt forkert beslutning, som PBU's bestyrelse har truffet. Den er uetisk og i strid med de holdninger, vi normalt har til menneskerettigheder. Jeg har brug for at tilkendegive, at jeg ikke er enig i, at vi forbliver i Burma."

Etik og etik. Allan Baumann, som også er medlem af forretningsudvalget og har titel af faglig sekretær, fulgte op og skærpede tonen.
"Enig, det er jeg heller ikke, og jeg har nærmest fået ordre af Lis Pedersen (fraværende medlem af forretningsudvalget, red.) til at sige, at det er hun heller ikke. Jeg har det meget svært med, at vi i én sammenhæng sidder og diskuterer etiske principper, menneskerettigheder og alle de fine ting, og så sidder vi andre steder og gør, ja ikke det modsatte, men ingenting. Dermed forholder vi os på en måde, så det virker modsat af alt, hvad vi i øvrigt står for," sagde Allan Baumann.

"Min pension og alderdom skal ikke sikres gennem brud på menneskerettighederne. Det er så langt ude og langt væk fra mine moralske og etiske holdninger, at jeg har brug for at sige det offentligt. Jeg kan godt forstå, at man i PBU's bestyrelse ikke kan overskue alt, men når man på TV kan følge, hvordan tingene foregår i Burma, er det dobbeltmoralsk ikke at reagere," fastslog Allan Baumann.

Forsvaret. Forbundsformand Henning Pedersen, der i PBU's bestyrelse indtager posten som næstformand, fandt, at der var behov for at få tingene skilt ad.
"Der er ingen - heller ikke i PBU's bestyrelse - der har den ringeste sympati for det, der foregår i Burma. Det, PBU har foretaget sig i denne sag, kan således på ingen måde tages som støtte til styret og heller ikke som udtryk for dobbeltmoral eller uetisk optræden. Så det er ikke en diskussion om, hvorvidt PBU støtter regimet, vi skal have," fastholdt Henning Pedersen.

"Vi kunne vælge med det samme at trække pengene ud - ikke af Burma, men af selskaber med aktiviteter i landet. Eller vi kunne vælge at afprøve en anden pressionsmulighed ved at bede selskaberne overveje deres politik i forhold til styret og udtrykke en forventning om, at de presser på for demokratiske reformer. Man kan diskutere, om det er naivt, men man kan da ikke påstå, at vi handler til støtte for regimet," sagde Henning Pedersen og refererede til gode erfaringer med fremgangsmåden.

"Hennes & Mauritz blev beskyldt for at benytte børnearbejde. Fordi vi havde investeringer i firmaet, spurgte vi til sagen. Firmaet afviste beskyldningen, men lovede at iværksætte en undersøgelse og få det stoppet, hvis børnearbejde alligevel skulle forekomme. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske i Burma-tilfældet, eller at det ikke kan ende med, at vi trækker os ud. Jeg siger, at bestyrelsen i PBU har overvejet, om der er andre måder at reagere på end at trække sig ud, hver gang der dukker en historie op i pressen om, at nu er den gal her eller der," sagde Henning Pedersen.