Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 19 Børn&Unge som e-paper
Det lærer vi pædagogerne. Følelserne kan leges på plads
To tidligere pædagoger har uddannet sig i at give andre pædagoger redskaber, der støtter børns følelsesmæssige og sociale udvikling. De mener, at det neuroaffektives legende tilgang til børn rammer lige ned i pædagogers faglighed.
Af: Vibeke Bye Jensen
Annie Jakobsen og Anne Larsen afholder kurser i daginstitutioner, hvor de ­tager udgangspunkt i den neuroaffektive forståelsesramme. Ved hjælp af lege- og udviklingsbaserede metoder lærer de pædagogerne, hvordan de kan støtte op om børns forståelse af deres egne og andres følelser. Og hvordan børnene kan fungere hensigtsmæssigt i samspil med andre.
»Nogle gange beder vi – i overført betydning – børn om at løbe et maraton, inden de kan kravle. Vi møder børn med krav, der går langt ud over deres udviklingszone. Med en viden om den treenige hjerne kan vi se, hvor børn er i udviklingen, og på hvilket niveau vi skal møde dem for at få udviklingen i gang, så vi ikke rammer langt forbi det, de kan klare,« siger Anne Larsen.
»Fokus er for tiden på at udvikle børn motorisk og kognitivt og gøre dem skoleparate. Men er der rod i systemerne omkring det følelsesmæssige og det sociale, mangler der kompetencer til at mestre verden. Man kan godt blive god til at regne og skrive, men hvis man ikke er god til at være sammen med andre og indgå i samspil, vil man have et handicap resten af livet,« siger Annie Jakobsen.

Kan ikke selv. Mange pædagoger oplever, at børn bliver udfordret af at være i store fællesskaber mange timer om dagen.
»De børn, som ikke har lært at regulere sig selv i samspillet med andre, har brug for en voksens modne nervesystem til at guide sig i, hvordan man gør. Ofte skælder vi ud eller taler til børns fornuft, men det gør som regel ingen forskel i deres handlinger, for når de bliver pressede, gør de, som de plejer. I stedet skal vi give dem andre erfaringer og oplevelser med at være i gruppen,« siger Anne Larsen.
Den følelsesmæssige og sociale udvikling er alt for vigtig til, at vi kan overlade det til børnene selv, mener Annie Jakobsen.
»De områder skal stimuleres, ligesom vi stimulerer det motoriske og kognitive. Hvis vi ikke gør det, er der noget i børn, som ikke udvikles godt nok,« siger hun.

Glædesfyldte lege. Annie Jakobsen og Anne Larsen lærer pædagogerne at lege sjove, glædesfyldte og enkle lege, hvor de voksne deltager, engagerer sig og styrer processen.
»I legene mødes børnene i synkronisering og spejlinger, hvor de oplever at blive set. Vi giver dem en succesoplevelse og en oplevelse af, at de bliver en del af et fællesskab. Det har nogle børn aldrig oplevet før, tværtimod er det ofte gået galt for dem,« fortæller Anne Larsen.
»Hvis børn ikke har sociale kompetencer, bliver de ofte udelukket fra legen, og derfor ser og mærker de ikke, hvordan hensigtsmæssige samspil virker. Men det bliver de inviteret med ind i på en tryg måde, fordi vi styrer processen,« siger Annie Jakobsen, som oplever, at pædagogernes arbejdsglæde øges af at arbejde på den måde.
»Pædagogerne har mulighed for at få et samvær til at fungere, samtidig med at de udvikler børnene og gør dem glade. Og det ligger tæt op ad den faglighed, de har i forvejen. De får bare lært at bruge den på en ny måde,« siger Annie Jakobsen.

Om underviserne
Annie Jakobsen, pædagog og autoriseret psykolog. Underviser i NUSSA - Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Holder foredrag og kurser for blandt andre pædagoger i neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Anne Larsen, pædagog, neuroaffektiv terapeut. Underviser i NUSSA - Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Holder foredrag og kurser for blandt andre pædagoger i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

 Læs mere om kurser og pædagogiske forløb på docenten.dk