Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 08
Kæmpebod til BUPL
BUPL Vestsjælland er i en faglig voldgift blevet idømt en bod på 250.000 kroner. Samtidig skal tre sygemeldte pædagoger nu møde på arbejde, selv om de har lægeerklæringer på, at de er syge. BUPL er bekymret for, om kendelsen vil få konsekvenser for fremtidige sygemeldinger
Af: Steffen Hagemann
Det var en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, da tre ud af seks pædagoger på den udliciterede puljeinstitution Klosterdalen i Kalundborg i december var sygemeldte. Det har opmanden, højesteretsdommer Børge
Dahl, fastslået i kendelsen i en faglig voldgift mellem BUPL og Børn & Unge Fonden, der driver Klosterdalen. Derfor skal de tre sygemeldte pædagoger nu genoptage arbejdet, selv om alle tre har lægeerklæringer på, at de er syge.
De tre pædagogers arbejdsplads, Klosterdalen, har i efteråret været præget af et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø. Så dårligt, at en uafhængig analyse udarbejdet i november 2001 konkluderede, at institutionen befandt sig i en krisetilstand med stressede, udbrændte medarbejdere, der følte sig truet emotionelt (omtalt i Børn&Unge nr. 4/2002).
Men opmand Børge Dahl vælger at se helt bort fra såvel den uafhængige analyse som de tre pædagogers lægeerklæringer. "Uanset de foreliggende lægeerklæringer findes det at måtte lægges til grund (...), at de afgivne sygemeldinger reelt er udtryk for, at medlemmerne i indbyrdes forståelse nedlagde arbejdet som led i en aktion...", skriver opmanden i kendelsen.
Samtidig mener opmanden også, at BUPL Vestsjælland har været medvidende og medvirkende til de tre pædagogers overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, og fagforeningen bliver derfor idømt en kæmpebod på 250.000 kroner "under hensyn til forholdets grovhed", som der står i opmandens kendelse.
De tre sygemeldte pædagoger slipper for bod, dels fordi Børn & Unge Fonden først begærede et møde om sagen den 4. januar, dels fordi BUPL Vestsjælland ifølge opmanden har været delagtig i arbejds-nedlæggelsen.
En kendelse i en faglig voldgift er endelig og kan ikke appelleres.

Rystet. »Jeg er dybt rystet over kendelsen,« siger Bertha Langhoff Hansen,
formand for BUPL Vestsjælland.
Hun er især rystet, fordi de tre sygemeldte pædagoger alle har lægeerklæringer på, at de er syge. Lægeerklæringer udstedt af tre forskellige læger.
»Det kan blive svære vilkår for fagligt arbejde, når der faktisk er tale om omvendt bevisførelse. Opmanden tager jo ikke individuelt stilling til sygemeldingerne. Han siger, at det er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, vel vidende at der ligger lægeerklæringer fra medlemmerne,« siger Bertha Langhoff Hansen, der nu har pålagt de tre medlemmer at gå i arbejde.

Tilsidesættelse af praksis. Helle Varming, jurist i BUPL, undrer sig over, at opmanden vælger at se bort fra lægeerklæringerne:
»Der foreligger mig bekendt ingen anden domspraksis, hvor en juridisk dommer har tilsidesat en underbygget lægeerklæring. Undtagen i tilfælde hvor en ansat, der er sygemeldt, for eksempel deltager i sportsaktiviteter, men det er jo ikke det, der er tale om her,« siger Helle Varming.
Hun havde overhovedet ikke forventet det udfald på voldgiften.
»Vi havde regnet med, at den gik rent hjem. Og vi ville ikke have betragtet det som en sejr, hvis vi havde vundet. Vi ville have sagt, at der bliver fulgt op i forhold til den praksis, der allerede ligger. Det her er en tilsidesættelse af den praksis, der hidtil har været for lægeerklæringer, for dem er man nødt til at anerkende, ellers hænger vores system ikke sammen,« siger Helle Varming, der vil studere den 91 sider lange kendelse nøje for at se, om BUPL's nederlag er et enkeltstående tilfælde, eller om den kan bruges generelt til at underkende lægeerklæringer.
Formanden for Børn & Unge Fonden, Johnny Wetterstein Hansen, er glad for sagens udfald, men der er ikke tale om sejrsglæde.
»I sådan noget her er der ingen vindere. Det er jo ikke sådan, at alle springer jublende lykkelige rundt. Vi er glade for, at folk nu kommer tilbage på arbejde, og vi tager imod dem med åbne arme. Der er ikke noget med, at de skal føle, at de ikke er velkomne, for det er de, og det er vigtigt at understrege,« siger Johnny Wetterstein Hansen, der hele tiden havde regnet med at vinde voldgiften.

Det går kanon. Men hvor mange af de tre pædagoger, der kommer på arbejde,
er tvivlsomt. En har nemlig sagt op, og BUPL har bedt om at få hævet ansættelsen for den sygemeldte leder. Børn & Unge Fonden har ansat en ny leder, under den sygemeldte leders fravær.
Men Johnny Wetterstein Hansen forventer at se alle tre på arbejde.
»I princippet skal de tilbage, og de bliver taget i mod med åbne arme. Det er klart, at der er nogle forviklinger om nogen, der eventuelt har opsagt deres stilling på et givent tidspunkt. Så har de gjort det, og det må vi så tage til efterretning. Men det at folk skal tilbage, synes vi er glædeligt. Og det er også positivt, at vi kan normalisere de forhold, der er omkring Klosterdalen,« siger formanden for Børn & Unge Fonden, der også fremhæver, at arbejdsklimaet nu er godt på institutionen.
»Det går kanon. Det går rigtigt godt.«