Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
Sarah Rasmussen er utilfreds. "Jeg vil have mere undervisning"
Sarah Rasmussen mener, at der mangler flere ugentlige undervisningstimer for de pædagogstuderende. Hun studerer selv pædagogik I Odense. Her har hun kun 7,5 timers undervisning om ugen.
Af: Maja Hansen
Sarah Rasmussen (23) er fuldtidsstuderende på pædagoguddannelsen i Odense. Derfor skal hun forvente at bruge 37 timer om ugen på sit studie. Alligevel har hun kun i gennemsnit 7,5 timers undervisning om ugen. Det svarer til to lektioner om dagen. Det er ifølgeSarah Rasmussen for lidt.
»Det er langtfra nok undervisning. Hvis jeg ikke har forstået den teori, jeg har læst, er det nødvendigt at få sparring fra en underviser, så jeg kan komme ordentligt i dybden med materialet. Man kan sagtens læse meget, men det hjælper ikke, hvis man har en hel masse spørgsmål, man ikke har mulighed for at få svar på,« siger hun.
For Sarah Rasmussen er det ikke kun i det dag­lige studieliv, at manglen på undervisning har givet problemer. Som en del af sin uddannelse har hun flere gange været ude i praktik. Her har hun følt sig usikker på egne kompetencer.
»Jeg har ikke følt mig ordenligt rustet til at ­varetage det pædagogiske arbejde, jeg har udført i mine praktikker. Det er et problematisk, for så kan man hurtigt gå hen og blive en byrde for det sted, man er i praktik. Det er ikke meningen, hverken for ens egen skyld eller praktikstedets,« siger hun.
Sarah Rasmussen går nu på 6. semester på pædagoguddannelsen. Det var allerede på 2. semester, at hun begyndte at føle, at hendes uddannelse led under for få undervisningstimer. Siden da er problemet kun blevet større.

PLS genkender klagen. Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) kan godt genkende problemet. Med kun 11 timers undervisning i gennemsnit kommer klagerne over for få undervisningstimer fra pædagogstuderende i hele landet. Kim Them Simonsen er faglig sekretær hos PLS. Han frygter konsekvenserne af den minimale undervisningstid.
»Det kan få den konsekvens, at vi som pædagoger ikke lærer det, vi skal. En ting er, at vi kan sidde derhjemme og læse vores bøger, men vi skal bruge undervisningen til at sætte tingene i perspektiv og lære at omsætte teori til praksis. Hvis vi ikke får mulighed for det, kan det være svært at udvikle et højt fagligt niveau,« siger Kim Them Simonsen.
PLS oplever, at de pædagogstuderende får færre og færre undervisningstimer, jo længere de når ind i uddannelsen.
Hvis pædagogerne ikke får tilstrækkelig undervisning, risikerer man, at de ikke føler sig ordenligt klædt på, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, mener han. Det er selvfølgelig ubehageligt for de nyuddannede, hvis de er usikre på egne kompetencer. I sidste ende, går det ud over børnene, hvis pædagogerne ikke kan sikre en børnepasning af god kvalitet.
Erik Knudsen, formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, mener dog ikke, at det nødvendigvis er antallet af undervisningstimer, der er problemet.
»Om det er et rimeligt timetal, det vil jeg ikke forholde mig til. Det, jeg vil forholde mig til, er, om de studerende kan gennemføre uddannelsen og får de kvalifikationer, de skal. Det er en udfordring, at nogle af de studerende heller ikke selv leverer deres del af arbejdet, for at det kan lykkes,« siger Erik Knudsen, der også er rektor for UC Lillebælt.
Han mener dog, at skolerne skal blive bedre til at tydeliggøre, hvordan de studerende skal tilrettelægge deres arbejdsuge. Derfor har skolerne lavet en studieaktivitetsmodel, der skal vise de studerende hvordan de mest hensigtsmæssigt planlægger deres studietid.
Han ønsker at skabe en tættere dialog mellem de studerende og ­uddannelsen.
»Om det kræver flere undervisningstimer for at nå målet, det må vi så diskutere. Det afgørende er, at begge parter leverer det, de skal. Ellers kan vi ikke løse problemet, uanset hvor mange timer vi stiller til rådighed,« siger Erik Knudsen.