Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 02
Seniorjobbet smutter
Efterlønsordningen giver adgang til et ret ukendt og ubrugt gode: Seniorjob. Kommunen skal tilbyde dig et rigtigt arbejde til overenskomstmæssig løn, hvis du er over 55 år og er løbet tør for dagpenge.
Af: Steffen Hagemann
Efterlønnen er ikke kun et spørgsmål om, hvornår man kan forlade arbejdsmarkedet. Det er også adgangsbillet til et seniorjob. Her kan efterlønsordningen pludselig vise sig at være rigtig meget værd.
Hvis du er over 55 år, opfylder kravene til at få efterløn, er arbejdsløs, og dine dagpenge slipper op, har du ret til et seniorjob. Kommunen skal tilbyde dig et reelt arbejde til en overenskomstmæssig løn, fra dagpengene slipper op, til du kan gå på efterløn.
Det giver ekstra god grund til at tænke sig om, inden man vælger efterlønnen fra, anbefaler Kim Melander Jensen, sagsbehandler i BUPL.
»Hvis du siger nej til efterløn, siger du også nej til muligheden for seniorjob. Du går fra muligheden for at få et forsørgelsesgrundlag på normale vilkår til ingenting, til at skulle sælge hus, bil og hele molevitten, fordi du har for stor formue til at kunne få kontanthjælp,« siger Kim Melander Jensen.
»Det kan betyde økonomisk ruin, også i pensionisttilværelsen,« tilføjer han.

Få i seniorjob. Seniorjobordningen er meget lidt brugt. Seks medlemmer af BUPL’s a-kasse er blevet vejledt om ordningen, viser BUPL-A’s opgørelse. På landsplan har i alt 242 personer inden for samtlige erhverv brugt ordningen, siden den blev indført i 2008.
Den lave arbejdsløshed, der har været indtil for nylig, har betydet få på seniorjob, vurderer Kim Melander Jensen. Men arbejdsløsheden stiger nu, og den 1. januar 2013 slipper dagpengene op for de uheldige, der har gået arbejdsløse, siden VK-regeringen halverede dagpengeperioden i 2010.
Derfor vil mange flere sandsynligvis få behov for seniorjob i fremtiden.
»Det er vigtigt at tænke på nu, for man kan komme i situationen i 2013-2014,« siger Kim Melander Jensen.
Ifølge BUPL’s a-kasse vil 240 ledige være fyldt 55 år den 1. januar 2013, og de kan få brug for et seniorjob inden for en overskuelig fremtid. Kim Melander Jensen forudser et boom i antallet af folk på seniorjob.
»Der er nedskæringer i det offentlige, ældre pædagoger er som regel dyre i forhold til nyuddannede, og dagpengeperioden bliver kortere. Så det er måske ikke så let for ældre pædagoger at få et job for tiden,« siger Kim Melander Jensen.

Ikke klar til seniorjob. Har man ret til et seniorjob, skal man selv sørge for at kontakte sin kommune for at få tilbudt et job. Og der skal man selv være vågen, anbefaler Maria Trier Olsen, konsulent i BUPL-A.
»Kommunerne er ikke gearet til at vejlede om seniorjob. Nogle af kommunerne kender slet ikke ordningen,« siger hun og understreger, at det ikke er jobcentrenes forpligtelse at vejlede om seniorjob. Opgaven ligger normalt i kommunernes lønkontor.
Et seniorjob er ikke et stort tagselvbord. Kommunen har pligt til at tilbyde et job, der tager udgangspunkt i dine ønsker, evner og uddannelse. Men det betyder ikke, at man som pædagog nødvendigvis kommer til at arbejde direkte inden for sit fag. Men BUPL vil selvfølgelig arbejde for, at man tilbydes et fagligt relevant seniorjob, understreger Kim Melander Jensen.
Et seniorjob må ikke erstatte en almindelig stilling. Det skal oprettes ud over de normerede stillinger.

Fakta om seniorjob
• Du skal opfylde betingelserne for at få efterløn, være forsikret, ledig og højst have fem år til efterlønsalderen, når din dagpengeret udløber.
• Du skal selv anmode bopælskommunen om et seniorjob, og den skal ansætte dig tre måneder efter, at du har søgt.
• Løn- og arbejdsvilkår skal følge overenskomsten på området.
• Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig – og under hensyn til dine kvalifikationer og interesser.

Læs mere på bupl.dk/seniorjob