Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Sådan inkluderer vi gennem musik
Daginstitutionen Lægdsgård i Ikast bruger musik til at udfordre børnene og inkludere alle i fællesskabet.
Af: Mikkel Kamp
Det ville vi
Vi ville undersøge, om vi ved hjælp af musik kunne skabe nye relationer mellem børnene. Vi ville give den enkelte mulighed for at opdage nye sider af sig selv, som de andre i fællesskabet også kunne opleve. Det kan give de sårbare børn større chance for at øge den sociale stabilitet og blive mere integrerede i fællesskabet. Vi ville også undersøge, om satsningen på musik rakte længere end blot til dagligdagen i institutionen, så at også forældrene ville opdage, at børnene øger interessen for musik og rytmer.

Sådan gjorde vi
Vi samarbejdede med musikskolens undervisere, som er konservatorieuddannede i at arbejde med børn fra nul til seks år. Vi aldersopdelte børnene i fire grupper, som hver uge fik tre kvarters undervisning i musik, leg og bevægelse. Inden start stod børnene klar i en lang række i fællesrummet. De holdt hinanden på skuldrene. Herefter begyndte den faste del af undervisningen, der bestod af en gå-remse. Bagefter lyttede børnene til musik, sang en ’kom i gang-sang’ og en navnesang. Timen blev altid afsluttet med, at børnene gik med hinanden i hænderne og sang en ’gå nu ud og syng videre-sang’.

Det lærte vi
Musikken har givet rigtig meget til både fællesskabet og det enkelte barn. Musikundervisningen har med sin struktur og fokus på vekselvirkningen mellem individ og fællesskab været med til at sikre succes for nogle af de børn, som kan opleve det sociale samvær som udfordrende. Dermed har det også været med til at skabe større sandsynlighed for, at barnet oplever at være en del af fællesskabet. Musikken er vokset for både institutionen, personalet, forældrene og ikke mindst børnene. Vi ser nu flere og flere børn, som fortsætter i musikskolen og som aktivt bruger musikken i deres dagligdag.

Vores råd til andre
1. Personalegruppen skal være enig om, at musikken ikke er et isoleret element.
2. Samarbejd med de fagligt kompetente mennesker i musikskolen.
3. Det skal være sjovt for børnene. Det kræver, at de voksne også synes, det er sjovt.

Om projektet
Børnehaven Lægdsgård og Ikast-Brande Musikskole har samarbejdet i flere år. Det seneste projekt har kørt i 33 uger, hvor børnene har været delt op i grupper: en for de treårige, en for de fireårige og to for de ældste. Hver gruppe består af 13-16 børn. Til hver session deltager mindst en pædagog fra institutionen og en fra musikskolen. Musikken foregår ikke kun i et begrænset tidsrum. Den gennemsyrer hverdagen, og børnene har adgang til instrumenter både inde i huset og ude på legepladsen.
Projektet er støttet af BUPL’s udviklingspulje. Læs mere her: kortlink.dk/fpbk