Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 09
Friskoler får lov at drive børnehaver
Forældre skal have mulighed for at vælge mellem forskellige typer institutioner. Det er regeringens politik, og derfor skal friskoler og grundskoler nu have lov at drive børnehaver. BUPL lægger vægt på at få en aftale med friskolerne om medarbejdernes vilkår og kvaliteten i pædagogikken.
Af: Morten Bonde Pedersen
Til sommer vil børn ned til tre år færdes på legepladserne ved landets friskoler. I hvert fald hvis det står til undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Hun vil med et kommende lovforslag give friskolerne mulighed for at drive børnehaver.
Ministerens udspil er et led i regeringens overordnede politik om at styrke det frie valg. Ændringen betyder, at friskolerne kan oprette puljeinstitutioner for børn over tre år og etablere private pasningsordninger uden offentligt tilskud. Begge ordninger skal godkendes af kommunen, som også har pligt til at tilse institutionerne.
I forvejen har friskolerne mulighed for at drive SFO'er for børn op til tredje klasse, men børnehaver har Undervisningsministeriet tidligere sat en stopper for.
En af grundene til, at ministeren nu vil ændre reglerne, er, at ledelsen på flere friskoler gerne vil kunne tilbyde børnehavepladser til mindre søskende til de elever, der går på skolen.
Hos Frie Grundskolers Fællesråd (FGF) er der da også tilfredshed med forslaget. I et høringssvar skriver FGF's formand, Per Kristensen: "Vi noterer med tilfredshed, at lovforslaget vil udvide vort virkefelt."
FGF er en samarbejdsorganisation for seks skoleforeninger, der repræsenterer forskellige former for frie grundskoler.
Også fra friskolerne lyder der ros til ministeren. Dansk Friskoleforening skriver i et høringssvar, at foreningen overordnet er tilfreds med, at loven gøres mere "fleksibel".

Frygt for discount. Hos BUPL ser forretningsudvalgsmedlem Lisbeth Schmidt til gengæld med bekymring på regeringens politik om at fremme alternative pasningsformer.
"Det er BUPL's opfattelse, at pasning skal foregå i det solidariske offentlige system. Men når regeringen nu åbner for børnehaver i privat regi, er det vores pligt som fagforening at sikre arbejdsvilkårene for de pædagoger, der er ansat der og at sikre kvalitet i pædagogikken," siger hun.
Lisbeth Schmidt håber derfor, at det vil lykkes at få en rammeaftale i stand med Dansk Friskoleforening om vilkårene for de pædagogiske medarbejdere, som ansættes i friskolernes børnehaver og for de, som allerede arbejder i skolernes SFO'er.
Når det gælder grundskolerne har BUPL i dag en overenskomst, som dækker grundskolernes SFO'er og det pædagogiske personale, der arbejder med indskoling. Den vil også automatisk gælde for eventuelt kommende børnehaver.
Lisbeth Schmidt håber, at en aftale med friskolerne vil kunne indeholde regler om blandt andet startlønninger, skalastigninger, arbejdstider, medarbejderindflydelse og mulighed for lokale lønaftaler. BUPL's repræsentanter mødes til marts med Dansk Friskoleforening og drøfter en sådan aftale.
"Jeg håber, vi kan få fælles fodslag i forhold til at stille krav til regeringen om, at børnehaverne skal være kvalitetstilbud og ikke dumping," siger hun.