Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Ny viden
Af:
7 dialogkort om vuggestuebørns læring
Danmarks Evalueringsinstitut –EVA har udgivet et sæt dialogkort med spørgsmål, som pædagoger kan bruge til at reflektere over arbejdet med læring i vuggestuen. Dialogkortene udspringer af EVA's rapport ’0-2-årige børns læring’. Rapporten viser, at det pædagogiske personale arbejder ud fra syv metoder, som præsenteres på hvert deres kort:
1. Se barnets udvikling
2. Følge barnets interesse
3. Inddrage barnet i fællesskabet
4. Skabe læringsrum
5. Rollemodeller
6. Guide børnene
7. Sætte ord på
  • Kortene kan købes til 40 kroner pr. sæt eller downloades gratis her: kortlink.dk/p2ug
Anerkendende forældre får lovlydige børn
Anerkendende opdragelse kan beskytte børn mod at havne i kriminalitet senere i deres liv. Det viser en ny rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der analyserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for ungdomskriminalitet. Rapporten viser blandt andet, at børn af anerkendende forældre, der roser god opførsel, har mindre risiko for at ende på kant med loven, end børn, der er blevet opdraget med hård disciplin, straf og skældud.
»Børn med den type forældre bliver mindre kriminelle – også selvom de er udsat på andre områder,« siger Rikke Fuglsang Olsen, der har ledet undersøgelsen, i en pressemeddelelse.
Læs hele rapporten her:
’På vej mod ungdomskriminalitet. Hvilke faktorer gør en forskel i ungdommen?’ her: kortlink.dk/p2um

Elever trives med inklusion I folkeskolen
Samlet set trives eleverne i folkeskolen ganske fint med øget inklusion. Det viser et stort forskningsprojekt om elevernes oplevelse af omstillingen til øget inklusion, skriver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Undersøgelsen viser endda, at de klasser, der har fået nye kammerater fra specialtilbuddene, trives lige så godt som andre klasser. De elever, der er flyttet fra et specialtilbud til en almenklasse for relativt nylig, har dog en mere blandet oplevelse. Mange fortæller, at de er glade for at være tilbage i en almindelig klasse, men også at skiftet har været udfordrende, socialt og fagligt. Især gruppearbejdet kan være vanskeligt. Elever med særlige behov, som har gået i klassen hele tiden, har en lavere trivsel end de øvrige elever, og de deltager mindre i skolens sociale fællesskaber og i undervisningen. Undersøgelsen peger på, at denne gruppe af elever fremover bør være i fokus i arbejdet med inklusion i almenklasserne.
Læs hele rapporten ’Inklusion i folkeskolen’ her:
kortlink.dk/p2un