Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 11
Allergi, høfeber og blodigt slim
Der skulle gå adskillige år, inden en pilrådden og svampebefængt institution i Sønderborg blev lukket. De 69 børn og 12 voksne er nu genhuset i en gammel skole, mens de venter på, at en ny institution gøres klar
Af: John Peters
I skal bare sørge for at få så meget frisk luft som muligt og lufte grundigt ud.«
Det var beskeden fra de praktiserende læger i Sønderborg til pædagogerne i Kongevejens Børnehave i byens centrum, da de for gud ved hvilken gang klagede over indeklimaet i den gamle, utidssvarende villa fra 1903.
Først da en rapport fra Bedriftsundhedstjenesten (BST) i slutningen af 1999 slog fast, at bygningen var uegnet til menneskebolig og derfor slet ikke egnede sig til at huse børn, blev huset rømmet. Siden er børnehaven kommet ind i kommunalt regi.
Både børn og voksne led voldsomt under et stærkt belastet, fugtigt og direkte sundhedsfarligt indeklima. Billeder fra institutionen viser pilrådne fodpaneler, blomster af skimmelsvampe, store, sorte fugtskjolder, gennemrådne termoruder fyldt med svamp og drivvåde vægge.
Selv om de fleste af de ansatte og en del af børnene i alle årene havde symptomer på astma, allergi, høfeber, blodigt slim, irriterede øjne og udslæt på huden, er ingen af sygdomstilfældene på noget tidspunkt blevet anmeldt som arbejdsbetingede sygdomme.
»Vi snakkede på et tidspunkt om, at en af kollegerne skulle anmelde sin sygdom til Arbejdstilsynet, men af en eller anden grund fik vi det ikke gjort,« fortæller Jytte Lorenzen, souschef og konstitueret leder af institutionen, da den lå på Kongevejen.
»Sygefraværet var højt, og vi havde mange tilfælde af halsbetændelse og kronisk forkølelse, og vi lappede på skaderne ved at bruge næsespray og øjendråber. Men det var kun symptombehandling - problemet var jo indbygget i huset,« siger pædagog og sikkerhedsrepræsentant Gyde Sørensen. Hun har været ansat 12 år i børnehaven og forstår ikke, hvorfor der skulle gå så mange år, før der blev grebet ind.

Overhørte nødråb. »Gennem årene gjorde vi gang på gang opmærksom på, at der var nogle grundlæggende problemer med bygningen - blandt andet skulle fundamentet drænes. Men vi blev hele tiden holdt hen og kunne faktisk ikke stille noget op. Først da BST kom med deres rapport, blev institutionen efter et halvt år ryddet,« fortæller Gyde Sørensen.
Inden for de seneste år er tre institutioner alene i Sønderborg blevet genhuset på grund af massive indeklimaproblemer. Men sikkerhedsrepræsentanterne i institutionerne har ikke været klædt på til at varetage opgaven, mener Gyde Sørensen.
»Havde jeg bare haft den samme viden dengang, som jeg har i dag, ville jeg have grebet tingene helt anderledes an. Men først for nyligt er sikkerhedsrepræsentanterne blevet opkvalificerede, og med den viden vi har i dag, ville vi reagere både hurtigere og mere effektivt ved at inddrage både Arbejdstilsynet og BST,« siger Gyde Sørensen.

Stabile folk. Højt sygefravær, udtalt træthed, irritation og en permanent tilstand af almindelig utilpashed prægede arbejdspladsen på Kongevejen, men alligevel var udskiftningen af personalet kun lille, og forklaringen er, ifølge Gyde Sørensen, at børnehaven er en god arbejdsplads.
»Når folk trods dårligt indeklima trives på en arbejdsplads, så bliver de - i håbet om at tingene bliver bedre.«
Og der er der udsigt til nu. Repræsentanter fra personalet i Kongevejens Børnehave sidder i byggeudvalget for den nye institution, der skal opføres, og ingeniører og teknikere fra såvel kommunen som arkitektfirmaet lytter opmærksomt på pædagogerne, når de foreslår ændringer eller forbedringer. Erfaringerne på deres egen krop har nemlig gjort dem til de virkelige eksperter.