Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 13
Praktikvejledning; Ny uddannelse skal løfte praktik
Siden sidste efterår har seks CVU'er udbudt en længe ventet praktikvejlederuddannelse. PLS er begejstret, og BUPL kræver uddannelsen gjort obligatorisk. Praktikvejledere påpeger, at den nye uddannelse giver dem selv og pædagoguddannelsen et tiltrængt løft, men institutionerne kan ikke betale prisen
Af: Trine Vinther Larsen
En øjenåbner. Et kolossalt løft. Værdifuld. Spændende. Og nødvendig. Sådan omtaler en række praktikvejledere den nye praktikvejlederuddannelse i deres evaluering af uddannelsen. En af de praktikvejledere, som evaluerer uddannelsen positivt, er Lonnie Åhus, pædagog i institutionen Lavuk i København. Hun tog praktikvejlederuddannelsen sidste efterår på CVU København og Nordsjælland, som er et af i alt seks CVU'er, der siden efteråret 2004 i samarbejde med pædagogseminarierne har udbudt den nye uddannelse. Lonnie Åhus mener, at både hendes fravær fra institutionen og de 8000 kroner, uddannelsen kostede på hendes CVU, var godt givet ud.
"Hvis en institution skal leve op til kravet om at være en uddannelsesinstitution for pædagogstuderende, så er den her uddannelse et must, i det mindste for praktikvejlederen," siger Lonnie Åhus, der mener, at jo flere, som tager uddannelsen, jo bedre.
Men indtil videre er Lonnie Åhus kun en af 256 praktikvejledere, der enten har taget eller er i gang med den nye uddannelse. Hun finder uddannelsen langt bedre end de andre former for uddannelsesforløb, hun som praktikvejleder har deltaget i.
"Før kunne man kun komme på kursus i nogle få dage på seminarierne. Det er bare ikke godt nok, hvis man skal give kvalificeret vejledning," siger hun og påpeger, at både de studerende og vejlederen selv får et gevaldigt, fagligt løft med den nye uddannelse.
Forskellen på de korte kurser og den nye syv uger lange uddannelse er, at det lange forløb er meget mere teoretisk. Det synes Lonnie Åhus, hun har manglet som praktikvejleder.
"Da jeg gik på pædagogoguddannelsen, lærte jeg jo ikke noget om voksenuddannelse, om hvordan jeg lærer fra mig, eller hvilke typer af vejledning jeg kan give til de meget forskellige studerende, jeg møder," siger den 43-årige pædagog, som nu i halvandet år har været praktikvejleder.
"I stedet for bare at mødes med andre vejledere over et par kursusdage og diskutere konkrete problemer i et bestemt praktikforløb, giver den nye uddannelse mig en masse teoretisk viden om læring, jeg kan bruge i mange situationer. Undervisningen var så spændende, at man mødte op, selv hvis man havde 40 i feber," siger Lonnie Åhus.

Skub bag i. En anden praktikvejleder, der har haft glæde af den nye uddannelse, er 35-årige Katja Kristensen, som i ni år har været praktikvejleder i en vuggestuegruppe i børneinstitutionen Solstrålen i Hatting. Hun tog uddannelsen gennem CVU Sønderjylland, som udbyder en syv uger lang uddannelse til 7000 kroner.
"Institutionen har betalt min uddannelse og været en enorm støtte. Mine kolleger siger, de kan mærke, jeg har fået et skub bag i," fortæller Katja Kristensen, der som Lonnie føler, hun kan give bedre vejledning, og også personligt har hun fået noget ud af de syv uger på skolebænken.
"Uddannelsen giver 10 ECTS point, og den tæller med som et modul, hvis jeg senere ønsker at tage en pædagogisk diplomuddannelse," siger hun.
Katja Kristensen får en ny praktikant hvert halve år, og hun har især ændret sit syn på vejledningen og på de studerende.
"Min vejledning tager ikke mere tid, men jeg har lært at tænke på en ny måde og sætte mig bedre ind i, hvordan de studerende tænker, når de kommer til praktikstedet," siger hun.
"Mange studerende har oplevet at komme til et praktiksted og få at vide, at de ikke kan bruge det, de lærer på seminariet. Min opgave er at være som fundamentet i et hus og vise de studerende, hvor de kan placere de byggesten, de kommer med," siger hun.

Staten skal betale. I både Katja og Lonnies tilfælde betalte institutionen deres bøger og deltagergebyr, men nogle af deres medstuderende havde selv punget ud.
"Det er ikke i orden, men som det er nu, er det svært at undvære personale i flere uger, og ofte har institutionen et uddannelsesbudget på minus nul," siger Lonnie Åhus.
Forretningsudvalgsmedlem i BUPL Allan Baumann mener, at man i Undervisningsministeriet må arbejde for større uddannelsesbudgetter, så institutionerne får råd til at uddanne deres praktikvejledere.
"Så længe der ikke er afsat ekstra penge via bloktilskuddene til, at pædagoger kan komme på uddannelse, kan alt for få praktiksteder benytte sig af det nye tilbud," siger han, og påpeger, at institutionernes økonomi er årsagen til de lave deltagertal på CVU'ernes praktikvejlederuddannelse.
Der har længe været tale om at udbyde en praktikvejlederuddannelse, men først nu, hvor pædagoguddannelsen er blevet en professionsbacheloruddannelse, er uddannelsen blevet udbudt under Lov om Åben Uddannelse. Men den er stadig ikke noget krav.
"Vi er glade for uddannelsen, men kun hvis den bliver obligatorisk, kan vi give alle praktiksteder et fælles udgangspunkt for praktikvejledningen. De andre uddannelsestilbud er kurser, der ofte giver et tilfældigt udbytte, eller de kan være meget overfladiske," siger Allan Baumann.

Bedre praktik. En BUPL-undersøgelse, RUC-projektet "Pædagogers Kompetence", har tidligere fastslået, at varigheden og kvaliteten af praktikvejlederuddannelsen er meget svingende. Det genkender man i PLS. 9000 studerende er i praktik, og årligt får PLS cirka 2000 henvendelser fra fortvivlede praktikanter, der blandt andet klager over, at de får utilstrækkelig vejledning, slet ingen vejledning, eller de oplever praktikken som henholdsvis turist eller arbejdshest. Formand for PLS Helle Bjerregaard er begejstret for den nye praktikvejlederuddannelse, som hun sammen med indførsel af en SU-praktik ser som nødvendige elementer i den kommende reform af pædagoguddannelsen. Hun mener som Allan Baumann, at praktikvejlederuddannelsen bør blive obligatorisk for de studerendes praktikvejledere.
"Hvis vi med indførslen af en SU-praktik blev taget ud af institutionens normering og samtidig fik en uddannet praktikvejleder, så ville vores praktikker få et stort kvalitetsløft, som igen ville give hele vores uddannelse et løft," siger Helle Bjerregaard.

Bliv praktikvejleder
Seks CVU'er i Danmark udbyder i samarbejde med andre CVU'er og pædagogseminarier den knap to semestre gamle praktikvejlederuddannelse for pædagoger. De er: CVU København og Nordsjælland, CVU Sønderjylland, JCVU, CVU Nordjylland, CVU Sjælland og CVU Fyn. Uddannelsen indeholder både didaktiske, vejledningsfaglige, læringsteoretiske og pædagogfaglige elementer. Den inddeles normalt i tre studieforløb af to ugers varighed hen over efterår- eller forårssemestret. For at tilmelde sig praktikvejlederuddannelsen skal man have arbejdet som pædagog i mindst to år og have fastansættelse i en institution, som modtager paktikanter. Fristen for tilmelding til forløbet i efteråret 2005 udløber på de fleste CVU'er i maj måned. Man kan søge om Statens Voksenuddannelse Støtte (SVU) til uddannelsen. Læs mere på CVU'ernes hjemmesider.