Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 27
Ældre skal give en hånd med i børnehaver
Odense Kommune vil tilbyde ældre at arbejde som frivillige i byens institutioner. Formålet er blandt andet at skabe dialog på tværs af generationerne
Af: Mikkel Kamp
Fra efteråret kan ældre i Odense arbejde frivilligt i byens daginstitutioner. Initiativet kommer fra kommunen, der ser det som en fordel både for de ældre og børnene.
"Mange bedsteforældre bor langt fra børnebørnene, så der er ikke et naturligt møde mellem generationerne. Vi vil skabe et frirum, hvor de møder hinanden på tværs af deres aldre," siger Jane Jegind (V), børnerådmand i Odense Kommune.
Hun mener, det er vigtigt, at børn møder ældre mennesker.
"Der går historie tabt, fordi de ikke taler så meget sammen. Vi kan selvfølgelig læse historiebøger for vores børn om, hvordan det var at leve i for eksempel 50'erne, men det er noget andet at få det fortalt af en, der selv har oplevet det," siger Jane Jegind og forklarer, at det ikke kun er for børnenes skyld. Det handler også om at give ældre en mulighed for at udføre meningsfuldt frivilligt arbejde og møde andre mennesker, end de plejer.
De ældre skal ikke erstatte pædagoger eller indgå i normeringen. De bliver et supplement.
"De kan snakke med børnene, strikke med dem, gå en tur eller læse en bog. Det skal besluttes i den enkelte institution, hvad de konkret skal lave sammen med børnene," siger børnerådmanden.
Det bliver også frivilligt for instiutionerne, om de overhovedet vil have en frivillig.
"Det bliver ikke positivt og konstruktivt, hvis vi siger til institutionerne, at de skal. De skal være med, hvis de tror på det," siger Jane Jegind, der gætter på, at projektet bliver til noget i cirka 30 af byens 175 institutioner.

For få kvalificerede ældre. Lars Sø-gaard Jensen, formand for BUPL Fyn, tror ikke rigtig på projektet.
"Det er forsøgt flere steder i det små, og efter en periode går det altid i sig selv igen. Jeg tror simpelthen ikke, de kan finde nok frivillige ældre, der også kan bidrage med noget," siger han.
Hvis det alligevel skulle lykkes, er det afgørende for Lars Søgaard Jensen, at det ikke kun er de ældre, som er frivillige.
"Den enkelte institution skal være indstillet på det. Hvis man i institutionen kan se et pædagogisk formål med det, er det fint. Institutionen skal have vetoret både over for ideen og over for den enkelte ældre, der vil ud i lige netop den institution. Hvis det for eksempel er en person, der kommer, fordi hun i virkeligheden har brug for at tale med andre voksne, kan det jo ende med at blive en belastning for institutionen," siger formanden for BUPL Fyn.
Den bekymring deler formanden for ældresagen i Odense ikke.
"Det er ikke ensomme ældre, der kommer ud i institutionerne. Jeg går ud fra, det er gruppen i 60'erne, det drejer sig om. Men begge parter får noget ud af det," siger Kathrine Sørensen, der glæder sig til at få en henvendelse fra kommunen.
"Det er en god ide, og jeg vil klappe i hænderne over alt, der kan hjælpe børnene til at have en fast forankring til de samme mennesker i institutionen. Og så er det rigtigt, at der går noget kulturhistorie tabt ved, at børnene ikke er så meget sammen med ældre mennesker. For eksempel hører de ikke om, hvordan det var at vokse op på en gård med køer og heste, som nogle bedsteforældre har oplevet," siger Kathrine Sørensen.
Hun forudser dog problemer med at skaffe frivillige ældre.
"Det er et projekt, der skal løbes i gang. Jeg tror ikke, så mange vil melde sig. Det er en generation, der har travlt med at spille bridge og golf eller rejse rundt i verden. Og fordi de er i gang med alle mulige ting, er de måske ikke så stabile. De kan ikke binde sig til at møde i institutionen hver tirsdag formiddag," siger Kathrine Sørensen. Men hun forsikrer, at Ældresagen i Odense vil gøre, hvad der er muligt for at mobilisere frivillige.