Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
Sikkerhedsnet med mindre huller. Pædagogerne får også en lønsikring
Op til 3.500 kroner om måneden kan arbejdsløse pædagoger se frem til at få suppleret dagpengene med. Lønsikringen vil koste 38 kroner om måneden.
Af: Steffen Hagemann
Nu kan medlemmer af BUPL, der er så uheldige at blive ramt af arbejdsløshed, se frem til en lidt bedre økonomisk kompensation. BUPL’s kongres har vedtaget en lønsikring, der kan supplere dagpengene med mindst 600 kroner og højst 3.500 kroner om måneden.
Størrelsen af lønsikringen er afhængig af den hidtidige indtægt og af, om man er deltids- eller fuldtidsforsikret i a-kassen.
Lønsikringen bliver en kollektiv ordning, som kommer til at koste hvert enkelt medlem 38 kroner om måneden. Netop den kollektive ordning er med til at gøre BUPL’s lønsikring betydeligt billigere end individuelle, private ordninger, som kan koste flere hundrede kroner om måneden.
Den endelige dato for, hvornår lønsikringen træder i kraft, ligger endnu ikke fast, men den kommer i løbet af 2017, når de praktiske detaljer er på plads.

Udhulet. Desværre er der brug for en lønsikring, kunne Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL’s hovedkasserer, konstatere, da han fremlagde forslaget om lønsikring på kongressen.
»Dagpengenes værdi er langsomt blevet udhulet. Derfor er det nødvendigt at sikre medlemmerne bedst muligt,« sagde han og pegede på, at fire ud af fem medlemmer har tilkendegivet, at de ønsker en lønsikringsordning.
Lasse Bjerg Jørgensen understregede også, at selv med en lønsikring er der brug for at kæmpe for et bedre dagpengesystem.
»Jeg arbejder for et bedre dagpengesystem hver dag, så blodet springer fra mine små tykke fingre. Mens vi venter på forbedringer, har jeg ikke lyst til at se nogen medlemmer gå fra hus og hjem, hvis de bliver ledige. Vi har en forpligtelse til at understøtte dem,« sagde han.
Thomas Alslev Jensen, fællestillidsrepræsentant for klubberne i Odense, var en af dem, der håbede, at kongressen ville sige ja til en lønsikring.
»Jeg har mandat til at komme hjem med en lønsikring. Ellers skal jeg ikke komme hjem,« sagde han.
Det var med stort flertal, at både Thomas Alslev Jensen og lønsikringen blev stemt hjem.

Sådan bliver din lønsikring
● Pris: 38 kroner om måneden.
● Du er automatisk omfattet af lønsikringen, når du er medlem af BUPL og BUPL’s a-kasse. Ordningen er obligatorisk, og det er ikke muligt at vælge den fra.
● Som ledig giver lønsikringen dig et supplement til dine dagpenge, så du i en periode kan bevare op til 80 procent af den indtægt, du havde, før du blev ledig. Du kan maksimalt få udbetalt 3.500 kroner ekstra fra lønsikringen om måneden. Tjener du fra 29.500 kroner om måneden og opefter, rammer du udbetalingsloftet på 3.500 kroner.
● Der en mindsteudbetaling på 600 kr. om måneden, som du kan få udbetalt, hvis du, inden du bliver ledig, har en løn på over
22.600 kr. om måneden.
● Tjener du som fuldtidsforsikret mindre end 22.600 kr. om måneden, kan du ikke få udbetalt fra ordningen. Til gengæld vil du kunne søge om fritagelse for en måneds BUPLkontingent (504 kr.).
● Lønsikringen træder i kraft i løbet af 2017, når de praktiske detaljer er på plads.

Når der er nyt om ordningen, kan du læse mere i Børn&Unge, fx i et ekstra tillæg, på
bupl.dk og i nyhedsbreve.