Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 21
TEMA. DEPRESSION: 24 procent er i risikozonen
Trivslen er høj på pædagogiske arbejdspladser, men cirka en fjerdedel mangler vigtig såkaldt social kapital.
Af: Trine Vinther Larsen
Pædagoger ligger ofte højt i trivselsmålinger, når de skal angive, hvorvidt de føler sig hørt af ledelsen. Og langt de fleste pædagoger oplever, at alle behandles retfærdigt på arbejdspladsen, og at de selv har høj grad af medbestemmelse på deres arbejde.
Sådanne udsagn handler om institutionens ’sociale kapital’, og en undersøgelse fra FTF viser, at cirka 97 procent af de pædagogiske arbejdspladser har enten middel, høj eller meget høj social kapital. Men de tre procent af arbejdspladserne, som ligger lavt med social kapital, vurderes i FTF-undersøgelsen at have høj forekomst af både mobning, chikane og andre former for dårligt psykisk arbejdsmiljø. Sådanne arbejdsmiljøer giver hos både ledere og ansatte høj risiko for at få en depression. Tæller man arbejdspladser med middel­mådig social kapital med i den lave ende, er 24 procent eller hver fjerde arbejdsplads i risikozonen for at skabe miljøer med grobund for depression blandt de ansatte.
Kilde: Særkørsel om pædagoger fra undersøgelsen ’Psykisk arbejdsmiljø og helbred 2012’, FTF. Og undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred 2012’, NFA. Læs mere om social kapital på bupl.dk via kortlink.dk/d9yv.

To veje til et godt arbejdsmiljø

Skab retfærdighed
Et retfærdigt arbejdsmiljø er et arbejdsmiljø, hvor de ansatte har mulighed for at sige deres mening, og hvor det er tilladt at udfordre de beslutninger, der bliver taget. Beslutninger skal træffes på nogenlunde samme måde hver gang, så de ansatte har en idé om, hvad de kan forvente af ledelsen. I et retfærdigt arbejdsmiljø behandler lederen alle lige, sandfærdigt og venligt. At behandle alle lige betyder ikke nødvendigvis at behandle alle fuldstændig ens.

Giv medbestemmelse
Lad medarbejderne tage initiativ, og lad dem få indflydelse på deres arbejdsop­gaver, hvem de arbejder sammen med, hvilke opgaver de får, og hvordan de udfører dem. Medbestemmelse handler også om, i hvor høj grad man lærer at bruge sine færdig­heder og kan udvikle sig fagligt.
Kilde: Psykolog og ph.d. Matias Brødsgaard Grynderup og undersøgelserne ’A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude’ og ‘Work-unit measures of organizational justice and risk of depression – a 2-year cohort study’.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen ser på sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og depression. Der er udsendt spørge­skemaer og foretaget interview i 2007 og igen i 2009. Resultaterne er fremkommet ved et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Bispebjerg Hospital, Hospitalsenheden Vest og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.