Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 23
Kurre på tråden i Ny Holbæk
Trods en henstilling fra formanden for sammenlægningsudvalget i Ny Holbæk Kommune, Jørn Sørensen (R), om at blive væk, valgte BUPL Vestsjælland sammen med andre pædagogiske organisationer at deltage i et socialdemokratisk møde om enhedsinstitutioner.
Af: Peter Bøgsted
Faktisk havde de erklæret sig parate til at indgå ægteskab allerede fra årsskiftet 2005-06. Det blev der dog ikke noget af. Og her cirka et halvt år før den nye bryllupsdato, er der stadig masser af hængepartier, der skal afklares, inden de fem vestsjællandske kommuner, som kommer til at udgøre Ny Holbæk, kan flytte under samme tag.
Næstformanden i BUPL Vestsjælland, Ib Marquardsen frygter, at tidspresset vil underminere den åbenhed, som hidtil har præget sammenlægningsprocessen.
"Ny Holbæk har så meget turbo på, at de nogen gange glemmer at høre de involverede parter. Lige så meget offentlighed, de påkalder sig, lige så meget foregår i lukkede rum," siger han.
Derfor beder fagforeningen nu om en forhandling med kommunen om budgettet for 2007 og om de enhedsinstitutioner, det er besluttet at etablere. Som hovedprincip en institution i hver af de 17 lokalområder, hvor alle tilbud til børn samles. I Holbæk, Jyderup, Tølløse og eventuelt Regstrup dog flere institutioner.
Det har desuden skabt en kurre på tråden, at formanden for sammenlægningsudvalget, Jørn Sørensen (R), i et brev henstillede medarbejdere i Ny Holbæk Kommune og faglige repræsentanter fra FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening (DLF) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) til ikke at deltage i et møde om enhedsinstitutioner, som to socialdemokratiske medlemmer af sammenlægningsudvalget indbød dem til.
En henstilling, som organisationerne valgte at sidde overhørig.
"Vi forbeholder os ret til at mødes, med hvem vi vil, og hvor vi vil. Vi ønsker at præge diskussionen om enhedsinstitutioner i alle de fora, det er muligt. Det gælder både politiske partier og andre interessenter, som ønsker en dialog med os. Og jeg kan ikke se, at det skulle være i modstrid med, at vi deltager i den kommunale beslutningsproces i åben dialog. Hidtil har diskussionen mest handlet om struktur og brugervenlighed, men vi vil også have børne-perspektivet ind i diskussionen. Desuden opererer man med en form for virksomhedstanke for institutionerne, og det er et spørgsmål, om sådan en model i det hele taget passer til børne- og ungeområdet," siger Ib Marquardsen.

Ikke et spareprojekt. Jørn Sørensen, borgmester i Holbæk Kommune, kalder på sin side organisationernes deltagelse i mødet for en uklog handling, der trækker ned i tilliden.
"Vores pointe er, at der er lagt op til dialog i åbne fora, så det giver ridser i lakken, hvis organisationerne begynder at forhandle med enkelte partier," siger han, men understreger, at det ikke vil få konsekvenser for medarbejdernes involvering i det videre arbejde.
"Det Tværkommunale Samarbejdsudvalg har været repræsenteret i projektgruppen, som har arbejdet med enhedsinstitutioner, og både pædagoger, lærere og ledere har repræsentanter i det projektudvalg om helhedsskolen, som er et element i den videre udvikling af enhedsinstitutionerne og fastlæggelse af servicemål og serviceniveau."
Siden vil der blive nedsat tilsvarende arbejdsgrupper omkring henholdsvis 0-6 årige og 10-16 årige.
"Vi ønsker at se børn og unge som en helhed, og med enhedsinstitutionerne vil vi skabe et samlet pædagogisk tilbud, som også inddrager visse dele at specialområdet. En af opgaverne er netop at skabe sammenhæng mellem de tidligere amtsinstitutioner og de almindelige kommunale institutioner, så vi opnår en synergieffekt mellem specialsystemet og normalsystemet," siger Jørn Sørensen, der pointerer, at der ikke er tale om et spareprojekt.
"Men større enheder giver også mulighed for større fleksibilitet på budgetterne. Og det er klart, at vi vil se på årsagerne til, at en kommune kan levere nogenlunde samme ydelse til en lavere pris end en anden. Men rækkefølgen er, at vi først ser på servicen, og siden taler penge," siger Jørn Sørensen.

Drejer efter nytår. Kommunaldirektør Niels Elmer Hansen har ingen forventning om, at alt omkring enhedsinstitutionerne vil være på plads fra årsskiftet:
"Politikerne arbejder for tiden med at kortlægge forskellene mellem de nuværende fem kommuner og tegne et fælles billede af serviceniveauet samt udrede årsagerne til, at der er så store forskelle på eksempelvis normeringerne. I første omgang vil institutionerne køre videre nogenlunde uforandret, og der vil være store forskelle på de enkelte lokalområder, hvad angår størrelse, faciliteter, normeringer, åbningstider og så videre. Vi begynder først at dreje efter den 1. januar, så enhedsinstitutionerne kan være en realitet i hele den nye kommune ved udgangen af 2009."


Et eksempel, som vil blive fulgt

Børn&Unge har valgt at følge, hvordan arbejdet med at få fem nordvestsjællandske kommuner - Holbæk, Jernløse, Svinninge, Tornved og Tølløse - bragt sammen i en enhed spænder af. Ikke fordi denne fusion er specielt opsigtsvækkende, men fordi den tværtimod må antages at være repræsentativ. Sådan som der arbejdes med sagen her, sådan arbejdes der mange steder.