Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
TEMA. 6 Møder med forskelligt udbytte
Der er fokus på evaluering i den styrkede læreplan. Det er ikke fremmed for pædagoger og ledere i Duponts Gård i Fredericia. Hør dem fortælle, hvad de har fået ud af de forskellige møder, de har holdt i løbet af to måneder.
Af: Henrik Stanek
Teammøde i vuggestuen med efterfølgende stuemøde
Duponts Gård har to vuggestuegrupper. Personalet holder teammøder på cirka to timer hver anden måned. Både pædagoger og medhjælpere deltager.

Pædagog Ilse Rasmussen om mødet:
»Vores AKT-pædagog holdt et oplæg om børnekultur, fordi vi skal arbejde med børnenes sociale kompetencer. Fokus ligger på empati og at vente på tur. Vi besluttede, at vi til næste møde skal lave videoklip og fortællinger om børnenes empati. På stuemødet talte vi om vores nye børn og de børn, vi snart skal sige farvel til. Vi beskriver børnene i individuelle handleplaner, som vi opdaterer hver tredje måned. Vi så også på aktiviteter. Vi har blandt andet et ønske om en dukkekrog.«

Vores udbytte af mødet:
»Vi kom godt i gang med det, vi skal lave på tværs af vuggestuegrupperne, og vi fik lavet en plan for, hvem der gør hvad i forhold til de nye børn. Jeg fik sagt det, jeg ville, og jeg følte mig hørt.«

Teammøde i flexgruppen (de ældste børn)
Duponts Gård har to grupper for de ældste børn. Ligesom i vuggestuegruppen sætter personalet selv dato på deres teammøder.

Pædagog Susanne Kristensens om mødet:
»AKT-pædagogen har observeret vores børn og gav en tilbagemelding på, hvordan vi kan arbejde med turtræning, sociale kompetencer og følelser. Det blev åbenlyst, at vi skal blive bedre til at fordele børnene i mindre grupper. Især når vi går fra en aktivitet til en anden, og når vi skal spise og på tur. Vi skal arbejde med vores positionering, så vi har en plan for, hvem der går i garderoben med børnene, hvem der er først til at gå ud, og hvem der bliver inde. Vi skal fordele os, så børnene ved, hvad de skal.«

Vores udbytte af mødet:
»Vi fik nedsat en ad hoc-gruppe til at lave positioneringsskemaer. Vi fik også en plan for, hvordan vi skal arbejde med vores udfordringer. Det var godt at få AKT-pædagogen til at sætte tingene på spidsen – vi lærer af at få nye øjne ind.«

Personalemøde
Duponts Gård holder ni personalemøder om året.

Pædagog Susanne Kristensen om mødet:
»Vi læser altid litteratur forud for et personalemøde. Til dette møde læste vi et kapitel i Kari Lamers bog ’Det ved vi om social kompetence’. På mødet hørte vi praksisfortællinger og så videooptagelser fra institutionen, som handler om selvregulering. Vi talte om, hvordan vi kan arbejde med børns selvhærdelse. Det havde vi fokus på, fordi de har svært ved at give plads til andre. I storgruppen er vi begyndt at øve dem i at række fingeren op, men selv om de sidder med fingeren i vejret, snakker de. På mødet talte vi om, at vi skal tale med børnene om, at det er fint, at de har noget, de gerne vil sige, men at det ikke dur, at alle taler på én gang, og at vi nok skal huske dem alle sammen, for det er også positivt, at de vil være på. Vi talte også om etisk omsorg. Vi skal altid være nærværende, men må vi kysse børnene i panden eller på håret, når vi giver et kram? Vi blev enige om, at det ikke er professionel omsorg. Vi kan godt vise med et kram, at vi vil børnene, men kys hører til i familien.«

Vores udbytte af mødet:
»Det er godt at læse teori, fordi det giver en viden, vi kan forholde os kritisk til, når vi skal beslutte, hvad børnegruppen har behov for. Det er godt at gå fra et møde med en idé om, hvordan vi skal arbejde pædagogisk, og det synes jeg, vi gjorde.«

Teammøde i flexgruppen (de ældste børn) med efterfølgende stuemøder
Pædagog Susanne Kristensens kommentar:

»Vi talte om børn med udfordringer, som har brug for en ekstra indsats fra vores side. Det er godt for os at informere hinanden om de børn, så vi håndterer dem ens. På stuemødet tog vi afsæt i, at vi er to forholdsvis nye pædagoger på stuen, som har brug for at styrke vores kendskab til børnene, så vi lavede en plan for, hvordan vi kan arbejde med dem. Vi talte også om indretningen af vores stue. Det behøver personalet fra den anden stue ikke høre på.«

Vores udbytte af mødet
»Det er godt at tale med hinanden om, hvordan vi kan hjælpe et barn som for eksempel har store følelsesmæssige udbrud.«

Udviklingsmøder i farten
Når pædagoger mødes i døren, i garderoben eller ved spisebordet og snakker pædagogik.

Susanne Kristensen om 'møderne':
»Vi kan være nødt til at koordinere hurtigt, fx hvem der giver talepædagogen besked om et sygt barn. Men ellers taler vi ikke hen over hovedet på børnene. Når vi er sammen med dem, skal vi være nærværende, men vi ideudvikler ofte i middagspausen. Når noget ikke virker, ændrer vi praksis. Det gør vi ret ofte.«

Løbende planlægning af aktiviteter
Birte Damsted om møderne:
»Vi behøver ikke alle sammen planlægge fastelavn, påske og ­andre højtider. Det nedsætter vi en gruppe til, som først overvejer, hvad børnene skal have ud af arrangementet. Vi gør ikke bare, som vi ­plejer, for der skal ske en udvikling hos børnene.«

Vores udbytte af møderne:
»Aktiviteten bliver planlagt, uden at hele ­personalegruppen bruger tid på det.«