Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 03
Klubuddannelsen skæres væk
VK-regeringens "dødsliste" har gjort det af med klubuddannelsen. »Gold besparelse,« siger socialminister Henriette Kjær om grunden til at slagte uddannelsen
Af: Steffen Hagemann
Det var egentlig kun såkaldte overflødige nævn, udvalg, råd og centre, som skulle nedlægges, da VK-regeringen i fredags afsagde en dødsdom over 150 forskellige råd og nævn med den såkaldte "dødsliste". Men der røg også en enkelt uddannelse med i købet: Klubuddannelsen.
Både Landsklubuddannelsen, som traditionen tro holder til på Ryslinge Højskole, og Klubseminariet i København bliver slettet af finansloven i år. Klubuddannelsen er død. Dermed er den korteste vej til klubrettet teoretisk og faglig uddannelse forsvundet for den store gruppe klubmedarbejdere, der ikke har en pædagogisk uddannelse. BUPL anslår, at 40 procent af de godt 4.000 ansatte i klubberne ikke har en pædagogisk uddannelse.
BUPL's forbundsformand Bente Sorgenfrey er rystet over udmeldingen fra Socialministeriet:
»Det er vigtigt, at vi også har nogle medarbejdere på ungdomsområdet, der har en anden baggrund end den traditionelle, og som har nogle forskellige kompetencer. Disse medarbejdere har meget at byde på for de unge. Men det er også utroligt vigtigt, at medarbejderne får den nødvendige pædagogiske viden for at kunne løfte opgaverne både nu og fremover,« siger Bente Sorgenfrey.

Gold besparelse. Det er Socialministeriet, der selv har udpeget klubuddannelsen til at blive sparet væk. Besparelse: 2,8 millioner kroner.
Nyudnævnte socialminister Henriette Kjær (K) nævner primært en grund til, at klubuddannelsen nu skal lukke:
»Det er simpelthen kun af økonomiske årsager. Det er en gold besparelse,« siger Henriette Kjær, som også peger på, at hun mener, at uddannelsen burde ligge i Undervisningsministeriet.
»Der bliver et tomrum. Det er beklageligt, at der ikke er etableret noget nyt, når vi nedlægger det gamle, men uddannelsen har været kritiseret meget, også fra BUPL endda. Man synes ikke, at der var den kvalitet i det, der skulle være. Der kunne jeg godt tænke mig, at man fik etableret et mere kvalitetsfyldt tilbud,« siger Socialministeren.
Det bliver jo dyrere, for så skal de have mere undervisning.
»Ja, men stadigvæk, den uddannelse, man giver nu, den har været kritiseret.«
Hvorhenne? Den nyeste evaluering, der er et år gammel, roser uddannelsen (omtalt i Børn&Unge nr. 18/2001).
»Det, jeg er blevet oplyst om, er, at den evaluering er faldet uheldigt ud i forhold til uddannelsen. Og der er ytret ønske om, at uddannelsen blev lavet bedre.«
Ja, men det er ikke ensbetydende med, at uddannelsen er dårlig nu.
»Jeg har hørt den kritiseret, men det er ikke det afgørende. Det har været det økonomiske. Og det kan være, at det forringer mulighederne for at få en pædagogisk uddannelse som klubmedarbejder. Det er så det,« siger Henriette Kjær.

Chokeret. Der er i øjeblikket optaget omkring 290 studerende på de to klubuddannelser. De fleste af dem får aldrig afsluttet deres uddannelse. På Klubseminariet er der 70 studerende, der bliver færdige til sommer, som får lov at afslutte deres uddannelse, lover socialministeren.
»Men der bliver ikke noget nyt. Der bliver ikke noget nyt sommerkursus (på Ryslinge Højskole, red.),« siger Henriette Kjær.
Puk Kejser, forstander for klubuddannelsen, er chokeret over den bebudede lukning:
»Hvis ikke vi har noget at stille i stedet for, så betyder det, at nogle af de folk, der får en uddannelse i dag, får ingenting. Det kan da være, at det er godt at højne niveauet, men vi har stadig væk nogle, der arbejder i klubberne, der ikke får nogen uddannelse. Det bekymrer mig,« siger Puk Kejser, der ikke har hørt noget som helst fra Socialministeriet om lukningen af uddannelsen. Og hun er overrasket over de årsager, som Børn&Unge refererer for hende.
»Jeg har siddet i møder med Socialministeriet efter evalueringen, så de kunne godt have sagt, hvis de var utilfredse,« siger Puk Kejser.
Også argumentet om en bedre klubuddannelse overrasker hende.
»Jeg er enig i, at det er bedst, hvis vi får den nye uddannelse, som jeg selv har arbejdet for. Men før det er afgjort, synes jeg, det er fuldstændig tåbeligt at lukke klubuddannelsen,« siger Puk Kejser.
Klubuddannelsen har eksisteret siden 1954.

"Dødslisten"
Følgende råd, nævn, udvalg m.m. med relevans for det pædagogiske område er på VK-regeringens såkaldte "dødsliste" over institutioner, der skal nedlægges, omlægges eller nedskæres.
Socialministeriet:
Ungdomsringens Klubpædagogiske uddannelse og Dansk Ungdomsklubseminarium: Nedlægges.
Narkotikarådet: Nedlægges.
Børnerådet: Bevillinger og evt. opgaver tilpasses (efter Børn&Unges oplysninger er det lig med en nedskæring på 20 procent).
Kulturministeriet:
Kulturrådet for børn: Analyseres nærmere.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration:
Tilskud til Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination: Spares væk.
Tilskud til udrykningsholdet: Spares væk.
Justitsministeriet:
Det Kriminalpræventive Råd: Bevillinger og evt. opgaver tilpasses.
Undervisningsministeriet:
Udviklingscenter for Tosprogede Børn, Unge og Voksne, UC2: Nedlægges.
Seminarierådet for pædagoguddannelsen: Nedlægges (sammen med seminarierådet for læreruddannelsen, fordi rådenes funktion skal lægges over i MVU-rådet).
Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU-rådet): Tilpasses bevillinger og evt. opgaver.
Fødevareministeriet:
Børnekostpuljen: Nedlægges.