Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
Pædagogisk læreplan. Ny version skal erstatte koncepter
Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, vil ændre den pædagogiske læreplan, så den kan udgøre et fælles dansk bud på, hvordan man udvikler børn og dagtilbud. Ministeren vil af med diverse koncepter og programmer, som nogle kommuner har tilmeldt sig.
Af: Vibeke Bye Jensen
Børneminister Ellen Trane Nørby (V) vil have ændret – eller styrket, som hun siger – den pædagogiske læreplan. Det skal sikre, at det grundsyn, vi udvikler børn og børneinstitutioner ud fra i Danmark, bygger på fælles viden og forståelse.
»I alle dagtilbud i Danmark skal vi have fokus på et bredt børnesyn, læringssyn og læringsbegreb, som skal handle om både de sociale, de emotionelle og de kognitive kompetencer. Der er stor forskel på, hvor meget man arbejder med dokumentation, og hvordan man omsætter læreplanen. Nogle steder bruger man rigtig meget tid på diverse programmer, som man har fundet på at tilmelde sig kommunalt. Jeg ser hellere en samlet plan for alle dagtilbud,« siger hun.
Ellen Trane Nørby mener, at den pædagogiske læreplan skal være så stærk både forsknings-, videns- og praksismæssigt, at den kan være omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde.
»Pædagogerne skal ikke forholde sig til 20 andre programmer og alle mulige koncepter. De skal omsætte tankerne i læreplanen til den pædagogiske hverdag, for så kan de være med til at bryde den negative sociale arv,« siger hun.

Supplerer fagligheden. Børneministeren har nedsat forskellige grupper, der skal hjælpe hende med at ændre læreplanen. En mastergruppe kom lige før sommerferien med en beskrivelse af en fælles forståelse af det pædagogiske grundlag for dagtilbud, evalueringspraksisser, ramme for udformning og opdatering af temaerne samt en ramme for få brede pædagogiske læringsmål.
Ud fra mastergruppens arbejde skal seks arbejdsgrupper og en tværgående temagruppe indtil oktober 2016 kvalificere læreplanstemaerne og komme med forslag til læringsmål inden for de enkelte temaer. Senest har ministeren besluttet, at et nyt udvalg skal komme med inspiration til organiseringen af arbejdet med læreplanen.
Den fremtidige pædagogiske læreplan skal være mere retningsgivende rent pædagogisk og læringsmålmæssigt, så der bliver frigjort tid til, at det pædagogiske personale i højere grad kan bruge deres tid og faglighed til at omsætte målene til pædagogiske aktiviteter i stedet for at skulle sætte en masse mål selv, mener ministeren.
»Vi kan se i evalueringer af pædagogers arbejde med læreplanen, at pædagogerne bruger uforholdsmæssig meget tid på at opfinde mål i stedet for at have fokus på det enkelte barns udvikling. En ny læreplan skal sikre, at man kommer omkring det hele barn, får set barnet og stimuleret det, i stedet for at planen bliver en tjekliste på, hvilke og hvor mange aktiviteter man kan have,« siger hun.

Et retvisende redskab. Men hvad skal pædagogen Birte på Gul stue gøre anderledes, når den reviderede læreplan ligger klar?
»De fleste pædagoger og medarbejdere knokler og arbejder godt. Den styrkede pædagogiske læreplan skulle gerne være et retningsvisende redskab, man vil være tryg ved at bruge. Birte på Gul stue skal med læreplanen i ryggen kunne bruge sin solide viden, faglighed og erfaring til at finde ud af, om et barn er på rette spor eller skal hjælpes lidt. Den nye plan skal gerne udgøre et vidensgrundlag, som betyder, at forskningen også når ud til Birte og supplerer hendes faglighed med ny viden,« siger Ellen Trane Nørby.

Del dine erfaringer
Hvad er vigtigt, når den pædagogiske læreplan skal styrkes? Børneminister Ellen Trane Nørby (V) ønsker at høre pædagogernes svar. Derfor har hun åbnet en digital postkasse, hvor man kan sende sine bidrag til.
»Jeg ønsker mig de gode, dagligdags eksempler, som måske er gjort lidt mere generelle og som kan være til inspiration. Jeg vil gerne have, at vi får sat fokus
på de mindste børn, for de bliver ofte overset til fordel for skolebørnene. Her kan praktikerne bidrage med rigtig meget. Deres hverdagserfaringer skal med i de overvejelser, vi har om, hvordan den pædagogisk læreplan skal se ud,« siger hun.

Du kan sende input til:
paedagogiske.laereplaner@uvm.dk.
Sidste frist er 1. september