Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Ældrehæren rykker ud i skoler og børnehaver
Hver uge er 670 frivillige på besøg på skoler og i børnehaver.
Ældre Sagen koordinerer, og typen af opgaver er nøje afstemt med leder og ofte også tillidsrepræsentant.
Af: Kurt Balle Jensen
Det startede i januar 2013, hvor Ældre Sagen og Gentofte Kommune indgik i et samarbejdede om projekt ' Skoleog Børnehavevenner', hvor ældre rykkede ud som frivillige.

»Det var et pilotprojekt, der handlede om mødet mellem generationer, og det var en
succes for alle parter. Herefter udviklede det sig. Vi formaliserede det og gjorde det til en del af Ældre Sagens strategi for på den måde at sikre rammerne for det gode møde
mellem generationerne,« siger konsulent i Ældre Sagen Katrine Sølyst Heinild, der som projektleder arbejder med generationsmødet.

De seneste fem år har antallet af ældre som besøgsvenner i daginstitutioner og skoler
været jævnt stigende.

»Mange ældre føler jo, at de har meget at give, og det er fortsat mødet mellem generationer, det handler om,« fortæller projektlederen.

I dag fungerer ordningen over hele landet. Når der skal indgås aftale med en børnehave eller skole, er det som regel Katrine Sølyst Heinild, der får den første henvendelse fra skolen eller daginstitutionen, men ellers står lokalafdelingen af Ældre Sagen for samarbejdet. Der holdes et møde med lederen og så vidt muligt også tillidsrepræsentanten, og her drøftes, hvilke opgaver der kan være tale om at løse for den frivillige. Ældre Sagen sørger centralt for alt det praktiske såsom børneattest, tavshedspligt, forsikring mv.

NÆRVÆRENDE
I skrivende stund er der 670 frivillige tilknyttet i skoler og daginstitutioner med Ældre Sagen som koordinator.

»De frivillige kan være en ekstra hånd i de aktiviteter, der alligevel foregår. De kan være med på en udflugt, så der er en voksen mere at holde i hånden, for alle børn vil jo gerne gå sammen med en voksen. De kan være med i madlavning og kreative aktiviteter, men de skal ikke indgå i pædagogiske funktioner. Det er vi meget tydelige omkring. Den frivillige må godt læse højt for en gruppe børn, men ikke tage ansvar for pædagogiske aktiviteter eller være alene med børnene,« siger Katrine Sølyst Heinild.

Det sidste betyder, at en tur, hvor der skal to ansatte med, må aflyses, hvis den ene ansatte er syg – også selvom der er en frivillig med.

»Ja, for så kan der jo ske et eller andet med et af børnene, som gør, at den frivillige alligevel pludselig står alene med børnene. Og det må ikke ske,« siger Katrine Sølyst Heinild.

KAN LIDE ROEN
Hvert år kommer nye ældre til, og andre holder op. Dermed har rigtig mange ældre på et tidspunkt været frivillige i Ældre Sagens regi på skoler og i dagtilbud.

»De tilbagemeldinger, vi får fra pædagoger, er, at børnene kan lide den ro, de ældre har. Fordi de er ’noget ekstra’, skal de jo ikke have et øje på hver finger, når de sidder og læser op. De kan være nærværende, og de kan tage sig tid til at spille et spil færdigt. Den frivillige skal ikke hele tiden have overblikket, som pædagogerne jo skal,« siger Katrine Sølyst Heinild.

På det første møde, hvor samarbejdet sættes på skinner, gør Ældre Sagen meget
ud af at punktere myter.

»Det handler ikke om normeringer eller om at spare. Selvom der stod en krukke med guld ude foran til børnehaven, ville det stadig være relevant med mødet mellem generationer, som de frivillige fra Ældre Sagen er med til at give,« siger Katrine Sølyst Heinild.