Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 14
OK 05; Sjove forhandlinger i sigte
Nye og uprøvede forhandlere, sygeplejerskernes soloridt og et forhandlingsforløb, der vender op og ned på det kendte, indikerer, at overenskomstforhandlingerne denne gang bliver spændende og sjove, men også komplicerede og i sjælden grad uforudsigelige
Af: Ivan Enoksen
Det bliver spændende," sagde den ene. "Nej, det bliver decideret sjovt," sagde den anden.
Ordvekslingen fandt sted på en lønpolitisk konference, som BUPL holdt fredag i sidste uge, og den drejede sig om forventningerne til de tilstundende overenskomstforhandlinger på det kommunale arbejdsmarked.
Torben Fersløv Andersen, teknisk forhandlingsleder i BUPL, var manden, som syntes, at det tegnede spændende, mens Kjeld Hansen, S-borgmester i Herlev og formand for lønudvalget i Kommunernes Landsforening, gik skridtet videre med meldingen om, at forhandlingerne kan gå hen og blive endog sjove.
Spændende og sjove, ja, men også komplicerede og i sjælden grad uforudsigelige.
På begge sider af forhandlingsbordet sidder nye folk. Ole Andersen er ikke mere blandt de levende, og Poul Winckler er gået på pension. Deres afløsere som chefforhandlere, arbejdsgivernes Kjeld Hansen og lønmodtagersidens Dennis Kristensen, har ikke før prøvet at stå med ansvaret for, at over 600.000 ansatte i amter og kommuner får deres overenskomster fornyet. Desuden er syv af otte medlemmer af KTO-fællesskabets forhandlingsudvalg debutanter. BUPL-formand Birgit Elgaard er en af dem, lærerforeningsformand Anders Bondo Christensen en anden og formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Gorm Lesley, en tredje. Eneste forhandler på lønmodtagersiden med nogen rutine er formanden for HK Kommunal, Kim Simonsen.

Skærpet tilsyn. Ikke bare er der mange uprøvede kræfter på scenen, selve scenen er også en anden end den sædvanlige.
Dansk Sygeplejeråd og de øvrige organisationer i sundhedskartellet forhandler denne gang for sig selv og er derfor trådt ud af fællesskabet i KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Formålet med enegangen er at opnå et bedre resultat end de andre kommunale lønmodtagergrupper. Det vil KTO på sin side holde et meget vågent øje med ikke sker, fordi det vil være ødelæggende for sammenhængskraften, hvis det bedre kan betale sig at stå uden for fællesskabet end at være en del af det.
Selve forhandlingsforløbet bliver desuden så at sige vendt på hovedet. Kutymen har været, at KTO åbner ballet med at afstikke rammer og definere, hvad der skal forhandles af fællesskabet, og hvad skal forhandles af enkeltorganisationerne. Denne gang bliver rækkefølgen den omvendte. Enkeltorganisationerne, blandt andet BUPL, kommer først til bordet, hvorefter KTO tager over og samler det op, som ikke er faldet på plads ved specialforhandlingerne. Det skulle - eksemplarisk set - give KTO's medlemsorganisationer bedre chancer for at designe deres eget overenskomstresultat. Sådan er forhandlingsforløbet tænkt, men der hersker nogen usikkerhed om, hvordan det vil komme til at virke i praksis. En kendsgerning er det for eksempel, at Kommunernes Landsforening ikke er i nærheden af at have beredskabet til at kunne forhandle de over 60 overenskomster, som KTO-fællesskabet repræsenterer, på samme tid.

Forligsinstitutionen, nej tak. Kjeld Hansen pegede på endnu et par komplikationer, da han i sidste uge optrådte på BUPL's lønpolitiske konference.
"Kommunernes udgifter må de kommende år i gennemsnit kun stige med 0,5 procent, og det sætter den snævreste ramme i nyere historie for overenskomstforhandlingerne. Dertil kommer, at den kommunale verden, når OK 05 går ind i sin afgørende fase, vil have fokus på kommunesammenlægninger, og hvad dertil hører. Der vil derfor ikke være den store opmærksomhed omkring overenskomstforhandlingerne. Man kan sige, at det giver os friere hænder, men på den anden side er der nødt til at være en bred forståelse for det resultat, vi når frem til," påpegede Kjeld Hansen.
Han formulerede sine personlige målsætninger på denne afvæbnende måde:
"Jeg vil nå at blive klippet, jeg vil overleve, og jeg vil ikke ende i Forligsinstitutionen."

Ny Løn på nye måder. Kommunernes førstemand under de kommende forhandlinger gjorde klart, at Ny Løn, som han insisterer på at kalde Lokal Løn, er kommet for at blive.
"Der skal være plads til og økonomisk mulighed for en lokal løndannelse."
Om den til tider heftige kritik af Ny Løn sagde Kjeld Hansen:
"Nogen fremstiller Ny Løn som en tre-fire uger gammel strandvasker, men kendsgerningen er dog, at der er medarbejdere i kommunerne, som er glade for Ny Løn, og at holdningen gennemgående er mere positiv, end pressen giver udtryk for."
At der kan være behov for at rette til, justere og endda lave forskellige lønordninger for forskellige faggrupper var Kjeld Hansen med på.
"Der er nogle primære medarbejdergrupper inden for skolevæsenet, børnepasningen og ældreomsorgen, som den nuværende ordning ikke passer så godt til. Afgørende er, at eventuelle nye modeller er tæt på og forstås af medarbejderne."
Modstanden mod at lade forhandlingerne om Ny Løn foregå mellem leder og tillidsrepræsentant på den enkelte arbejdsplads kunne Kjeld Hansen godt sætte sig ind i.
"Hvis jeg var fagforeningsmand, så ville jeg også gerne have lov til selv at dele gaverne ud," indrømmede Kjeld Hansen.

Nøgleområder. Jesper Due, på konferencen præsenteret som arbejdsmarkedsforskningens grand old man, anså det for mest sandsynligt, at de kommunale arbejdsgivere vil satse på at få et gennembrud i stand på et par overenskomstområder, der er så betydningsfulde, at de kan trække resten af KTO-feltet med sig i land. Key bargaining, kaldte han metoden.
Jesper Due troede ikke på, at BUPL ville blive udpeget som et af disse nøgleområder.
"I tør ikke. I kan politisk ikke holde til det. Og I er nok heller ikke store nok til at få bolden til at rulle," sagde Jesper Due, som i stedet pegede på Danmarks Lærerforening og HK Kommunal.
Jesper Due anså det - med henvisning til de historiske erfaringer - for ret usandsynligt, at Dansk Sygeplejeråd og de øvrige udbryderorganisationer i sundhedskartellet får mere ud af OK 05, end KTO-fællesskabet gør. Måske snarere mindre. Yngre Læger og Dansk Socialrådgiverforening har prøvet at gå alene, og det slap de begge meget skidt fra. De blev - til skræk og advarsel - regulært afstraffet for deres obsternasighed.