Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 04
Fra vuggestue til jobcenter. Charlotte sprang ud som vejleder
Landets jobcentre ansætter nu pædagoger til at hjælpe udsatte og unge arbejdsløse nærmere jobmarkedet. Charlotte Lund slog til.
Af: Marie Bille
Charlotte Lund arbejdede som vuggestuepædagog i den integrerede institution Trinbrættet, da hun tilfældigt så en stillingsannonce fra det lokale jobcenter i avisen. Hun søgte jobbet og fik det.
»Jeg blev simpelthen bare fanget af at skulle være vejleder. Det lød så spændende, at jeg sprang ud i det uden helt at vide, hvad det indebar,« siger Charlotte Lund, der i dag arbejder på femte år som vejleder i Jobcenter Bornholm.
Hun er langt fra den eneste pædagog, der bruger sine pædagogfaglige kompetencer på at hjælpe unge og udsatte arbejdsløse nærmere jobmarkedet. Jobcentre over hele landet rekrutterer nu pædagoger, først og fremmest til arbejdet med de grupper af arbejdsløse, der har andre problemer end ledighed.
Springet fra daginstitution til jobcenter er et skift, som Charlotte Lund er begejstret for.
»Det er simpelthen det bedste arbejde, jeg har haft. Jeg har fået meget større arbejdsglæde. Jeg kunne rigtigt godt lide at arbejde med børn, men jeg syntes ikke, der var tid og plads til de ting, jeg gerne ville. Nu får jeg lov at udfolde mig selv og mine kompetencer,« siger hun.
Om formiddagen underviser Charlotte Lund grupper af ledige, og om eftermiddagen har hun individuelle samtaler med de ledige, der er tilknyttet jobcenteret. Hun skal afklare deres kompetencer, og her bruger hun sine pædagog­iske færdigheder.
»Det handler om at kunne være i en relation. Vi bruger den anerkendende tilgang meget, det er egentlig det grundlæggende. Mine erfaringer fra forældresamtaler og vejleding af studerende i mine tidligere job har jeg taget med mig, og det bruger jeg,« fortæller Charlotte Lund.

Rift om job. Michael Kaas Hansen er centerchef for Center for Afklaring og Kompetenceudvikling under Jobcenter Bornholm. Han ansatte Charlotte Lund i sin tid. Nu har han netop slået en stilling op, hvor han søger endnu en vejleder til ’Remisen’, der er et tilbud til unge ledige, og han ser gerne ansøgere med en pædagogfaglig baggrund.
»Pædagoger har nogle redskaber i forhold til at opbygge en relation til et andet menneske. De kan kommunikere, lytte og have empati. Det er kompetencer, som vi lægger vægt på,« siger han.
Michael Kaas Hansen har gode erfaringer med at ansætte pædagoger som vejledere i de af jobcenterets tilbud, som primært handler om arbejdsløse, der slås med andre problemer ud over deres ledighed.
»Hvis man kommer fra en vuggestue, børnehave, SFO eller skole, er der selvfølgelig noget indkøring i forhold til at arbejde med voksne mennesker og beskæftigelse. Men når man skal arbejde med mennesker, så er noget af det vigtigste at have en god personlighed, der rummer empati, nysgerrighed og overskud,« siger Michael Kaas Hansen, der allerede har fået omkring 20 henvendelser fra pædagoger, som er interesserede i stillingen.
Sagsbehandlere og vejledere på landets jobcentre er traditionelt uddannede socialrådgivere. Men det er ikke mangel på socialrådgivere, der gør, at også jobcenteret i Holstebro ansætter pædagoger og ergoterapeuter som arbejdsmarkedskonsulenter til at arbejde med udsatte unge. Det fortæller jobcenterchef Ole Westergaard. »Nej, bestemt ikke,« siger han.
»Tværtimod går vi målrettet efter pædagogerne. Vi har faktisk ikke ansat nogle socialrådgivere i den funktion, fordi vi mener, at pædagoger og ergoterapeuter har de rette kompetencer i forhold til både relationen med de unge og virksomhederne,« siger han.

Det går jobcenterchefen efter
Når jobcentrene rekrutterer pædagoger, går de efter en række særlige kompetencer, som pædagogerne via deres faglighed kan bidrage med. Her kan du se, hvad de ofte lægger vægt på:
• Evnen til at opbygge og fastholde gode relationer
• Evnen til at kommunikere og formidle
• Evnen til empati og anerkendelse
• Kendskab til unge/udsattes livssituation
• Redskaber og metoder til menneskelig udvikling.